Åben Rådgivning

 

Åben Rådgivning varetager ambulante henvendelser fra voldsudsatte kvinder, pårørende og fagfolk over telefonen og assisterer, i samarbejde med det faste personale, med støttende og praktiske opgaver for Danners beboere.

Åben Rådgivning varetager desuden modtagelse af akuthenvendelser i døren, lettere rengøring, oprydning, hente brød hos bageren og modtagelse, fordeling af varer fra fødevarebanken, borgerservice- og bisidderopgaver samt opgaver af mere administrativ karakter.

Derudover har gruppen samvær og laver aktiviteter med husets kvinder og børn, hvor nøgleordene er at hjælpe, rådgive, skabe ro, tryghed og stå til rådighed. Det inkluderer børnepasning, når en kvinde har brug for aflastning eller skal deltage i en møde med myndighederne.

Mødeaktivitet og tidsforbrug for dagvagtgruppen

Alle i dagvagtsgruppen forpligter sig til at tage fire halvdags (formiddag/ eftermiddag) - eller to heldags- dagvagter om måneden i tidsrummet 9–16:45.


Mødeaktivitet og tidsforbrug for aftenvagtgruppen

Alle i aftenvagtsgruppen dækker en vagt på en fast ugedag i tidsrummet 16:45-22:00, hver 4. fredag 16:45-22:00 samt hver 4. lørdag søndag kl. 11:00-16:00. De er to på vagt af gangen. I weekenden er der fastpersonale i huset. Antallet af vagter er 2-3 om måneden.

For at være frivillig i Åben Rådgivning skal du have erfaring med at tale med mennesker i udfordringer, og du skal kunne udvise ro, venlighed og overskud. Vi opfordrer gerne fagpersoner med fx pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund til at søge.
 

Dag- og aftenvagtgruppen

Åben Rådgivning er delt i dag- og aftenvagter. De to grupper arbejder som sådan ikke sammen, men arbejdsopgaverne er stort set det samme. Dagvagtsgrupperne har mere samarbejde med det faste personale, da en overvejende del af disse er taget hjem, når aftenvagterne møder ind.


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Tilmeld dig Talk Towns digitale events – og få adgang til Danners event på fredag kl. 18 til 19:30 om ’Vold mod kvinder under corona-nedlukningen – hvad gør vi nu’.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!