fbpx

Partnerskaber og projekter

Danner samarbejder med fonde, virksomheder, organisationer, der vil gøre en forskel for voldsudsatte kvinder og børn. 

I Danner indgår vi partnerskaber med fonde, virksomheder og organisationer, som ønsker at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn. Vi har projekter og aktiviteter både i Danmark og rundt om i verden.  

 Partnerskaberne spiller en afgørende rolle i kampen for at stoppe vold mod kvinder og børn. 

Nationale partnerskaber og projekter

Sig det til nogen 
Sig det til nogen tilbyder ambulante voldsfaglige forløb til voldsudsatte kvinder og pårørende. Hvert år får ca. 400 voldsudsatte kvinder og pårørende hjælp til at bryde med volden i Sig det til nogen. Danner udvikler og driver Sig det til nogen i samarbejde med 5 andre krisecentre. Eksterne evalueringer viser, at det ambulante tilbud når ud til kvinder, som ellers ikke søger hjælp. Sig det til nogen startede i 2016 og har i dag enheder i Ringsted, Randers, Holstebro, Kolding og København.  

Lev uden vold 
Lev uden vold blev stiftet i 2017 for at styrke arbejdet med vold i nære relationer. Danner stiftede Lev uden vold sammen med Dialog mod vold, LOKK, Mandecenteret og Mødrehjælpen. Lev uden vold fungerer som den nationale enhed mod vold i nære relationer i Danmark. Ambitionen er, at ingen mennesker skal leve med vold i nære relationer. Hverken børn, voksne, udsatte, udøvere eller pårørende. Lev uden vold er selvejende. Og de fem stiftende organisationer sidder i bestyrelsen i Lev uden vold. Folketingets partier har afsat midler til Lev uden vold indtil sommeren 2025. 

Red Barnet Ungdom 
Danner og Red Barnet Ungdom har et fælles mål om at børn skal have så tryg og god en barndom som muligt. Red Barnet Ungdom driver aktivitetsklubber for børn på en række krisecentre i hele landet. Klubberne ledes af frivillige unge, som gennem aktiviteter giver voldsramte børn et pusterum. Danner står for den voldsfaglige uddannelse af de frivillige, så de er klædt på til opgaven. Uddannelsen klæder de frivillige på til at håndtere eventuelle traumereaktioner hos børnene. Ligesom de får hjælp til at udvælge og tilpasse aktiviteter til børn, som grundet volden kan have særlige behov. Projektperioden løber fra 2023-2025. 

Aalborg Universitet 
Danner samarbejder med Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Emilie Rasmussen om en praksisnær rapport, der skal formidle de vigtigste pointer fra Emilie Rasmussens ph.d. til praksisfeltet. Danner sidder med i en styregruppe, der skal bidrage til at sikre nuancer i forskningen og drøfte, hvordan forskningen kan gøres relevant for praksisfeltet. Praksisfeltet værende sig myndigheder og sociale arbejdsaktører, der udøver professionel hjælp til voldsudsatte kvinder i deres arbejde.

Internationale partnerskaber og projekter

Rural Women’s Development Society  
Danner har siden 2017 samarbejdet med den palæstinensiske kvinderettighedsorganisation Rural Women’s Development Society (RWDS). Formålet er at sikre hjælp og rettigheder til voldsudsatte kvinder og børn på Vestbredden. Danner bidrager med voldsfaglig rådgivning, uddannelse af frontpersonale, rettigheds- og oplysningsarbejde i udskolingen. Ligesom vi gennem politisk fortalerarbejder kæmper for at ændre lovgivningen, så partnervold bliver kriminaliseret. Partnerskabet er støttet af CISU – Civilsamfund i Udvikling.  

Association Femmes et Citoyenneté (AFC) 
I Tunesien samarbejder Danner med kvinderettighedsorganisationen Association Femmes et Citoyenneté (AFC), der yder ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder i Kef. Via partnerskabet med Danner vil AFC styrke voldsudsatte kvinders adgang til juridisk støtte ved at træne dommere, politi og sikkerhedsstyrker. Partnerskabets formål er at beskytte ofre for vold og at forebygge vold mod kvinder og i sidste ende kvindedrab. Partnerskabet er støttet af CISU – Civilsamfund i Udvikling. 

Democracy Today
Danner samarbejder i Armenien med organisationen Democracy Today om at forebygge vold mod kvinder i Armeniens grænseområder. Vi engagerer unge i lokalsamfundet. Vi opkvalificerer frontpersonale, som voldsudsatte kvinder møder. Og vi laver politisk fortalerarbejde for at bidrage til, at kvinder i Armenien får adgang til den støtte de har brug for og krav på. Partnerskabet er støttet af CISU – Civilsamfund i Udvikling og af New Democracy Fund.

The Jordan Heshemite Fund for Human Development (JOHUD) 
I Jordan samarbejder Danner med JOHUD, der er Jordans ældste NGO, om at forebygge vold mod kvinder. JOHUD er med deres 52 lokale centre landsdækkende. JOHUD’s centre huser kvindegrupper og unge fra lokalområdet. I partnerskabet fokuserer Danner og JOHUD på at skabe viden og bevidsthed om vold mod kvinder og voldens konsekvenser, samt at sikre rådgivning og støtte til voldsudsatte kvinder og børn. Partnerskabet er en del af Dansk-Arabisk partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet.  

Center for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA)
Sammen med den egyptiske kvinderettighedsorganisation, CEWLA, støtter Danner voldsudsatte kvinder og børn i et af de mest fattige og udsatte områder i Cairo, Bolaq El Dakror. Det gør vi blandt andet ved at rådgive voldsudsatte kvinder og børn, opkvalificere rådgivere og netværksarbejde. På den måde bidrager vi til, at et stærkt civilsamfund sammen kan arbejde for en ændret lovgivning til gavn for voldsudsatte kvinder og børn i Egypten. Partnerskabet er en del af Dansk-Arabisk partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet. 

Erhvervspartnere

UNIQLO
I 2019 åbnede japanske UNIQLO deres første butik i Norden på Strøget i København. De åbnede på den adresse, hvor Grevinde Danner for mere end 150 år siden havde sin egen butik. Husets historie blev startskuddet på et langvarigt samarbejde mellem UNIQLO og Danner. UNIQLO donerer fast tøj, medarbejdertid og penge til at hjælpe endnu flere voldsudsatte kvinder og børn. 

Karen By Simonsen
Danner og Karen Simonsen har indgået et samarbejde. Karen Simonsen designer bluser og giver overskuddet til Danners arbejde for voldsudsatte kvinder og børn. Samtidig bliver budskabet om at stoppe vold mod kvinder og børn spredt via. Karen Simonsen egen butik, webshop og forhandlere som Magasin og Illums Bolighus. Samarbejdet startede i 2023. 

Spar Nord Fonden
Spar Nord fonden støtter op om Danners landsdækkende kampagner ’Røde Flag’ og ’Red Min Søster’. Spar Nord Fondens støtte har været afgørende for at Danner har kunne udkomme med store kampagner i hele landet. 

Læs mere

Vold mod kvinder er en global udfordring. Derfor samarbejder Danner med krisecentre...
Læs om de forskellige voldsformer her. Fysisk vold, psykisk vold, økonomisk vold,...
Danner uddanner myndigheder og fagpersoner i viden om vold gennem oplæg, workshops...