fbpx

Viden om vold

Partnervold og vold mod kvinder i nære relationer kan have mange former. Men bestemte mønstre går igen i voldelige forhold. Et voldeligt forhold er en ulige magtrelation, hvor voldsudøveren bruger bestemte strategier til at kontrollere den voldsudsatte.  

Det er afgørende at have en nuanceret viden om vold – både som voldsudsat, pårørende og fagperson.  

118.000 kvinder bliver hvert år udsat for fysisk og/eller psykisk partnervold. 

De fleste parforhold begynder med fascination og forelskelse. Også dem, der over tid udvikler sig til vold. Som regel begynder volden næsten umærkeligt i det små og udvikler sig over tid. Den voldelige partner begynder at kontrollere, dominere og krænke den voldsudsatte.  

Mange tænker, at vold er fysisk. Men vold er ofte mere end et blåt øje. Og nogle voldsformer er mere usynlige end andre. Det kan derfor være diffust at forholde sig til, om man er udsat for vold. Faktisk er det helt normalt at være i tvivl.

Der findes forskellige former for vold. Ofte er der flere voldsformer i spil på en gang. I Danner arbejder vi med begreberne psykisk, fysisk, seksualiseret, økonomisk, materiel vold samt stalking. Psykisk vold vil være til stede i langt de fleste voldelige parforhold.  

Viden om vold

Læs mere om de forskellige voldsformer her

Børn kan tage alvorligt skade af at leve med vold

Er du pårørende til en voldsudsat kvinde? Læs mere her

Er du i kontakt med voldsudsatte via dit job? Læs mere her

Vi giver voldsudsatte kvinder en stemme og bryder tabuet

Hvorfor går hun ikke bare?

Som regel eskalerer vold over tid.  

Den voldsudsatte bliver gradvist nedbrudt psykisk og mister sit selvværd og dømmekraft. Grænserne for, hvad der er normalt og unormalt, bliver udvisket. Og mange begynder at tvivle på, om de overhovedet kan stole på deres tanker, følelser og oplevelser.  

En voldsudøver vil bevidst eller ubevidst vende verden på hovedet, håne og få en til at føle sig værdiløs. Samtidig står volden sjældent alene. Den mand, kvinden blev forelsket i og stadig elsker, vil ofte veksle mellem vold og ømhed.  

Mange voldsudsatte kvinder udvikler en dyb skamfuldhed og indre tvivl på deres evne til at indgå i et sundt parforhold. Og det kan være utroligt svært at forlade sin voldelige partner.  

Samtidig kan det være, kvinden er praktisk eller økonomisk afhængig af din voldelige partner. Eller det kan være, hun frygter for sin og børnenes sikkerhed. 

Er det vold?

Hvis du kan genkende noget af det nedenstående hos din partner, er du måske udsat for vold: 

 • Han forsøger at afskære dig fra eller begrænse din kontakt til venner og familie. 
 • Han kontrollerer, hvor du er, og hvem du er sammen med.  
 • Han tjekker din mobiltelefon, dine beskeder på sociale medier eller din webhistorik. 
 • Han styrer din økonomi eller misbruger dit NemID og adgangskoder. 
 • Han bruger nedsættende øgenavne, ydmyger dig eller nedgør dig foran andre. 
 • Han skifter uforudsigeligt mellem ømhed, afvisning og/eller (trusler om) vold.
 • Han manipulerer dig til at have sex eller tvinger dig. 
 • Han kaster med genstande, ødelægger dine ting, råber eller bander af dig. 
 • Han isolerer dig, spærrer dig inde eller forhindrer dig i at spise eller sove. 
 • Han skubber, rusker i dig, tager fat i dig, sparker, slår eller angriber dig med genstande. 
 • Han tager kvælertag på dig. 
 • Han truer med at dræbe dig, børnene eller andre, der er tæt på dig. 
 • Han truer med at begå selvmord, hvis du forlader ham.

Typiske konsekvenser af vold

 • Søvnbesvær 
 • Utryghed 
 • Koncentrationsproblemer 
 • Manglende energi 
 • Humørsvingninger 
 • Indesluttethed  
 • Mavepine 
 • Underlivsproblemer 
 • Posttraumatisk stress (PTSD) eller tegn på det 
 • Virkelighedsforvrængning 
 • Depression  
 • Angst 
 • Manglende tillid til andre mennesker 

Kilde:  

Vold og overgreb i Danmark 2021. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (2022) 

Læs mere

Læs om de forskellige voldsformer her. Fysisk vold, psykisk vold, økonomisk vold,...
Nedgør, krænker, manipulerer, truer og kontrollerer din kæreste eller ægtefælle dig systematisk?...
Vi giver voldsudsatte kvinder og deres pårørende en stemme. For vi ønsker...