fbpx

Stalking og digital vold

Stalking er, ifølge Dansk Stalkingcenter, en konstellation af adfærd og hændelser, der påføres et andet menneske, og som af den udsatte opleves som gentagen, påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation. 

Stalking er en voldsform, hvor en person systematisk forsøger at kontakte en anden person for at få personens opmærksomhed på en uønsket, intimiderende eller truende måde.  

For at der er tale om stalking, skal henvendelserne være gentagende over tid, så der tegner sig et systematisk mønster. 

Personer, der stalker, kan ofte deles op i tre grupper alt efter relationen til den, der bliver stalket: en ekspartner, en ven/bekendt eller en fremmed.  

Stalkere er oftest drevet af et eller flere motiver som for eksempel hævn, fascination, et ønske om at genoprette en relation og/eller chikane.  

Eksempler på stalking kan være:

 • Chikane med gentagende telefonopkald og sms’er. 
 • Uønskede og gentagende kærlighedserklæringer.  
 • Trusler om vold. 
 • Forfølgelse og overvågning af en persons hjem og arbejdsplads. 
 • Overvågning via elektronisk udstyr. 
 • Rygtespredning og falske anklager. 
 • Chikane af en persons omgangskreds. 

Hvad er forskellen på stalking og digital vold?

Digital vold minder meget om stalking. Men mens stalking både kan foregå offline og online, foregår digital vold kun online.  

Den digitale vold bliver udøvet gennem forskellige digitale platforme og medier som sms, e-mail, sociale medier og hjemmesider. 

Digital vold bygger på de samme mekanismer som andre former for ikke-fysisk vold og påvirker ofte den voldsudsattes selvfølelse og skaber uro og angst. 

Eksempler på digital vold kan være:

 • At forfølge en person via ‘Find my iPhone’, via Snapchats funktion ’Se min placering’ og lignende. 
 • At installere elektronisk overvågningsudstyr som for eksempel (skjult) GPS og (skjulte) programmer og apps på en persons computer eller telefon. 
 • At pålægge en person altid at have sin mobiltelefon på sig og hele tiden være tilgængelig.  
 • At tiltvinge sig adgang til en persons sms’er, opkaldslister, mails og sociale medier. 
 • At true med at dele intime billeder på sociale medier eller sende dem til andre. 
 • At dele intime billeder. 

Læs mere

Materiel vold er, når en person bevidst ødelægger en anden persons ejendele...
Nedgør, krænker, manipulerer, truer og kontrollerer din kæreste eller ægtefælle dig systematisk?...
Vi giver voldsudsatte kvinder og deres pårørende en stemme. For vi ønsker...