fbpx

Om Danner

Danner er en privat, humanitær og feministisk organisation. Vi kæmper for en verden fri for vold mod kvinder og børn. Og vi arbejder både nationalt og internationalt for at skabe ligestilling og ligeværd mellem kønnene.  

Siden 1980 har Danner drevet et krisecenter i København. På Danners krisecenter er der plads til 18 voldsudsatte kvinder og deres børn.  

Vi driver Sig det til nogen, som er et ambulant rådgivningstilbud for voldsudsatte kvinder, der ikke skal på krisecenter. Sig det til nogen har afdelinger i Randers, Ringsted, Holstebro, Kolding og København. 

Vi uddanner frontpersoner, laver analyser, events, kampagner og politisk fortalerarbejde for at skabe forandring for voldsudsatte kvinder og børn. 

Dygtige frivillige

Danner har knap 180 kompetente og engagerede frivillige.  

Vores frivillige hjælper blandt andet i receptionen, i krisecenteret og i Danners åbne rådgivning. Og de hjælper med events og foredrag. 

Danners strategi

Danner arbejder inden for en strategisk ramme, der baserer sig på vores værdier, mission og vision.

For perioden 2021-2024 har Danner tre overordnede indsatsområder: 

  1. Danner hjælper voldsudsatte kvinder og børn og udvikler nye indsatser, der styrker kvinder og forebygger vold.
  2. Danner udbygger den specialiserede viden internt og hos fagpersoner, så voldsudsatte kvinder og børn får en retfærdig behandling.
  3. Danner er en feministisk aktør, der giver voldsudsatte kvinder en stemme og dokumenterer volden. 

Læs mere om Danners strategi 2021-2024.

Læs mere

Danner består af en bestyrelse, en direktør, knap 180 frivillige og ca....
I 1873 opførte Grevinde Danner et hus til udsatte kvinder. 100 år...
I Danner har vi knap 180 frivillige. Som frivillig i Danner er...