fbpx

Fysisk vold

Fysisk vold er, når en person påfører en anden smerte eller fysisk skade. Begrebet dækker over alt fra lussinger over indespærring til vold af så grov karakter, at den har døden til følge. 

Fysisk vold i nære relationer bruges til at kontrollere og tvinge sin partner og sker ofte i kombination med andre former for vold.

Eksempler på fysisk vold

 • Give lussinger 
 • Slå med knytnæve 
 • Fastholde en person 
 • Ruske  
 • Rive i håret 
 • Sparke 
 • Skubbe op ad en væg 
 • Forhindre en person i at sove eller spise 
 • Spærre en person inde 
 • Lave brændemærker med ild eller cigaretter 
 • Tage kvælertag 
 • Stikke med kniv eller andre genstande  

Fysisk partnervold i tal

 • 24.000 kvinder i Danmark har været udsat for fysisk partnervold inden for det seneste år.  
 • Kvinder mellem 16 og 24 år bliver oftest udsat for fysisk partnervold.  
 • Størstedelen oplever fysisk partnervold mere end én gang årligt. Og næsten hver tredje kvinde er blevet udsat for fysisk partnervold mere end 10 gange det seneste år.  
 • Næsten alle kvinder er blevet udsat for vold som skub eller slag. Og halvdelen af kvinderne er derudover blevet udsat for grov vold. En femtedel har oplevet livstruende vold som kvælning eller angreb med våben.  
 • Der er en klar sammenhæng mellem voldens karakter og kvindens helbred. For kvinder, der bliver udsat for de groveste former for vold, er deres helbred i nogle tilfælde op til 40% forværret sammenlignet med kvinder, der ikke er udsat for vold. 

Kilde: Algren, M. H. & Laursen, B. (2022): Vold og overgreb i Danmark 2021 – Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 2005, 2010, 2017 og 2021, Statens Institut for Folkesundhed, SDU 

Læs mere

Nedgør, krænker, manipulerer, truer og kontrollerer din kæreste eller ægtefælle dig systematisk?...
Partnervold og vold mod kvinder i nære relationer kan have mange former....
Vi giver voldsudsatte kvinder og deres pårørende en stemme. For vi ønsker...