fbpx

Analyser og rapporter

Danner er en vidensbaseret organisation. Vores unikke viden om vold og mangeårige erfaring giver os særlige muligheder for at lave analyser på voldsområdet.  

Vi ønsker at dele viden om vold, metoder og voldsforståelse. Derfor udvikler vi værktøjer til fagfolk i både Danmark og udlandet. Vi kortlægger vold i forskellige kontekster. Og vi laver analyser målrettet beslutningstagere og den brede offentlighed.  

Her på siden kan du finde publikationer, som er udarbejdet af Danner eller andre relevante aktører på voldsområdet med input fra Danner. Blandt andet Danners træningsmanual, Danners årsberetninger, Danners årsstatistikker og temaanalyser, bøger og andre udgivelser med værktøjer til fagfolk samt undervisningsmaterialer. 

Analyser og rapporter

Alle krisecenterophold har en afslutning. Men den er sjældent nem. I løbet af 2021 var 2.618 kvinder indskrevet på et kvindekrisecenter, og omkring halvdelen var mødre og havde børn med.1

2023

Man er nødt til at forholde sig til vold mod kvinder, hvis man vil forebygge partnerdrab, viser Danners temaanalyse

2022

En analyse af voldsfagligheden i Sig det til nogen – set ud fra de voldudsatte kvinders perspektiv

2022

Sig det til nogen tilbyder ambulante rådgivningsforløb til kvinder, der er udsat for vold i nære relationer, samt deres pårørende.

2022

Rapporten henvender sig til beslutningstagere på nationalt, regionalt og kommunalt niveau, samt til organisationer og praktikere, som ønsker viden på området til grundlag for prioritering af indsatser på voldsområdet.

2022

I 2022 har 3.000 kvinder opholdt sig på et kvindekrisecenter. Det er en stigning på 12 pct. siden 2021. Kvinderne medbragte i 43 pct. af opholdene ét eller flere børn, og der blev i alt medbragt 2.300 børn på et kvindekrisecenter i 2022.

2022

Since 2017, Rural Women’s Development Society (RWDS) and DANNER have part- nered to support women survivors of domestic violence in Palestine, and to address gender norms that reproduce and legitimise violence against women

2022

Nærværende rapport præsenterer data og erfaringer fra Danners indsatser fra 2020.

2021

Overraskende mange kvinder, der indskrives på krisecenter har symptomer på PTSD eller Kompleks PTSD. Det viser et nyt treårigt studie, der blandt andet baserer sig på grundige interviews med 150 kvinder, der bor på krisecenter.

2021

 En lov behøver ikke kun at have til for- mål at straffe, den kan også bruges til at oplyse og forebygge. Det er der i høj grad brug for, når det handler om psykisk vold.

2021

Asser H. Thomsen, retsmediciner fra Århus Universitet og Ph.d-studerende har kortlagt alle drab i Danmark fra 1992 til 2016, og hans forskning viser, at der er tydelige kønsforskelle i drabene.

2020

I perioden fra d. 6. april 2020 til 15. juli 2020 har Danner, Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet drevet Nødkrisecenter København i forbindelse med COVID19- nedlukningen.

2020

Sig det til nogen tilbyder ambulante rådgivningsforløb (og evt. psykologbehandling) til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Danner, Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter.

2020

En kvalitativ undersøgelse af voldsudsatte kvinders fortællinger om at søge- og få formel hjælp fra myndighederne.

2020

Denne rapport omhandler drab i sager, hvor der er faldet dom i sagen, og hvor mindst én person er fundet skyldig. Rapporten beskriver forskellige karakteristika ved disse drab og typer af drab, som gør det muligt at belyse, hvilke typer af drab der begås i Danmark, set ud fra sager med fældende afgørelse, samt hvor udbredte typerne er.

2020

Migrantkvinder, der bliver udsat for vold af deres partner, er en særlig udsat gruppe i Danmark. Mange lever i isolation og i så stor frygt eller håbløshed, at de ikke søger hjælp. Denne rapport kaster lys på de særlige problematikker, kvinderne står med.

2019

Denne pjece opridser nøglekonklusioner fra en grundig og omfattende kortlægning af, hvordan vi i Danmark arbejder med seksuel vold i nære relationer.

2019

Homicide represents the most extreme form of violence against women, a lethal act on a continuum of gender-based discrimination and abuse.

2018

Psykisk vold har store menneskelige konsekvenser. Svære traumer, og i visse tilfælde drab, kan være resultatet af at leve i et forhold med psykisk vold. Men det er muligt at forebygge psykisk vold ved hjælp af kriminalisering, viden og tidlig sporing.

2018

Næsten hver måned – og i perioder oftere – skriver medierne om et partnerdrab, som regel på en kvinde. Kan sådanne partnerdrab forebygges, eller kommer de ”ud af den blå luft”?

2016

TrygFonden og Danner er glade for at kunne præsentere et detaljeret og forskningsbaseret indblik i en verden, de færreste har viden om:
Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier

2011

Manualer og guides

Som organisationer, der arbejder med partnervold og vold i nære relationer, oplever vi en stigende interesse for at dække vold i medierne.

2024

Lev Uden Vold ønsker med denne håndbog at klæde lærere og pædagoger i skoler og fritidsordninger på til at reagere på bekymringer, mistanke eller viden om børn og unge, som oplever vold i hjemmet.

2023

Danners træningsmanual samler mange års erfaringer med at træne krisecenterpersonale og andre fagfolk, som arbejder med voldsudsatte kvinder og børn, i Danmark og verden. Manualen sikrer høj kvalitet og ruster til at møde en stadig stigende efterspørgsel.

2022

Approaches and methods
for civil society organisations engaged in development work

2022

I denne folder bliver du vejledt i, hvordan du anmelder psykisk vold, hvordan du kan forberede dig, hvad dine ret- tigheder er, og hvor du kan henvende dig for yderligere vejledning og støtte i processen.

2022

118.000 kvinder udsættes for psykisk og/eller fysisk partnervold hvert år. Måske sker det der, hvor du bor. Som naboer kan vi være med til at gøre en forskel og hjælpe. Kend tegnene på vold hos naboen, og få tips til hvad du kan gøre herunder. Gratis plakat til dit nærområde.

2020

I Danners arbejde med voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund, har projektet ’En ny vej’ fokus på grønlandske kvinder. Folderen introducerer voldens mekanismer og giver indblik i nogle af de voldsrelaterede problemstillinger, som kvinderne står overfor.

2019

At naturen er helende i sig selv, har de fleste mærket på egen krop. Denne bog viser, at naturen er et stærkt og yderst tilgængeligt supplement til det eksisterende arbejde med kvinder og børn på et krisecenter.

2019

Vold i hjemmet er et samfundsansvar, som vi alle skal bekæmpe. Denne pjece indeholder råd til dig, der som kollega, tillidsrepræsentant eller leder, har mistanke om, at en kollega eller en medarbejder er udsat for partnervold.

2019

Metodehåndbog på grønlandsk til fagfolk, der arbejder med voldsudsatte. Håndbogen er udarbejdet af Danner på baggrund af erfaringer og viden og fungerer som fælles referenceramme for Danners arbejde med den enkelte kvinde og det enkelte barn.

2017

Metodehåndbog til fagfolk, der arbejder med voldsudsatte. Håndbogen er udarbejdet af Danner på baggrund af erfaringer og viden og fungerer som fælles referenceramme for Danners arbejde med den enkelte kvinde og det enkelte barn.

2017

Metodehåndbog til fagfolk, der arbejder med voldsudsatte. Håndbogen er udarbejdet af Danner på baggrund af erfaringer og viden og fungerer som fælles referenceramme for Danners arbejde med den enkelte kvinde og det enkelte barn.

2017

Guide for shelter staff and professionals who work with women and children exposed to domestic violence

2017

Guide for shelter staff and professionals who work with women and children exposed to domestic violence

2017

Metodehæftet indeholder en samling af undervisningsmaterialer fra workshops afholdt i projekt Kattunneq, Grønland. Udarbejdet er til brug for arbejdet med kvinder og børn på krisecentre i Grønland.

2017

Lærervejledningen her sætter fokus på vold i hjemmet og det at bryde tavsheden og det tabu, som vold er omgærdet af. Den giver indsigt i komplekse problemstillinger, og redskaber til at gøre elever mere bevidste om egne grænser, værdier og rettigheder.

2016

Bogen Om vold til elever, som henvender sig til 5.-6. klasser, indeholder opgaver og øvelser, der lægger op til refleksion over egne grænser, værdier og handlemuligheder. Kan med fordel bruges i sammenhæng med novellen Dagen derpå.

2016

Novellen, Dagen derop, til brug i undervisning, handler om drengen Andreas og hans oplevelser med vold i familien. Novellen kan med fordel læses i sammenhæng med Bogen, Om vold – elever, som indeholder opgaver og øvelser i relation vold.

2016

Årsberetninger

Rekordmange voldsudsatte kvinder fik hjælp af Danner i 2023

2023

Sammen skal vi stoppe partnervold og -drab

2022

Stop kvindedrab – over 50.000 har skrevet under

2021

Partnervold i coronaens skygge

2020

Danner har 40 års jubilæum

2019

Psykisk vold er blevet strafbart

2018

Vold i kærlighedens navn sætter fokus på kvinder på krisecenter

2017

Psykologhjælp styrker kvinder til et liv uden vold

2016

Mange kvinder ringer på Danners dør

2015

Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation

2014

Læs mere

Danner består af en bestyrelse, en direktør, knap 180 frivillige og ca....
Danner uddanner myndigheder og fagpersoner i viden om vold gennem oplæg, workshops...
Danner mener, der skal større fokus på forebyggelse, beskyttelse og hjælp til...