fbpx

Psykisk vold

Nedgør, krænker, manipulerer, truer og kontrollerer din kæreste eller ægtefælle dig systematisk? Så er du måske udsat for psykisk vold.

Psykisk vold er, når en partner eller ekspartner systematisk og vedvarende nedgør, ydmyger, krænker, manipulerer, truer eller isolerer sin (eks)partner. Volden kan være mere eller mindre planlagt fra udøverens side. Men formålet er at kontrollere og dominere partneren. 

Psykisk vold fører ikke altid til andre former for vold. Men den er altid en del af voldsmønsteret i et voldeligt parforhold.  

Den kontrol og dominans, som er kernen i psykisk vold, bliver ofte ikke bemærket til at starte med. Typisk er de små episoder og tegn svære at få øje på midt i en stormende forelskelse. Med tiden eskalerer volden. Men undervejs mister du som voldsudsat gradvist troen på sin dømmekraft og fornemmelsen for egne grænser. Du mister så at sige sit kompas. Og det unormale bliver normalt. Dermed mister du også evnen til at se, at det, du bliver udsat for, ikke er i orden.  

En model som ’Voldsspiralen’ forklarer denne proces på en simpel og anskuelig måde. 

Mange har svært ved at forstå, hvorfor kvinder ikke forlader deres psykisk voldelige partnere. Svaret ligger for de flestes vedkommende et sted mellem oprigtig forelskelse og måske endda stor kærlighed og frygten for, hvad der vil ske med dem selv og deres eventuelle børn, hvis de går. Den voldsudsatte har omsorg for en ofte psykisk ustabil partner. Samtidig er der en lang række psykologiske og kognitive konsekvenser af volden, som gør det svært at bryde med voldsudøveren. 

Psykisk vold er både den mest udbredte, den mest skadelige og den farligste form for vold. Alligevel bliver den ofte overset – både af den voldsudsatte selv og af omverdenen. Dels fordi psykisk vold er en subtil, gradvis proces, som kan tage lang tid at erkende og sætte ord på. Dels fordi psykisk vold er tabubelagt og underbelyst. 

Eksempler på psykisk vold kan være at:

 • Kontrollere sin partner, for eksempel ved at bestemme, hvilket tøj hun må have på. 
 • Kræve altid at vide, hvor ens partner er, og hvem hun er sammen med – ofte motiveret af stærk jalousi. 
 • Beskylde sin partner for ting, hun ikke har gjort – ofte utroskab. 
 • Spore partnerens færden via gps, ’Find my iPhone’ eller lignende. 
 • Afskære partneren fra hendes venner og familie, begrænse kontakten eller tale dårligt om dem. 
 • Reagere med vrede eller skuffelse, når partneren tilbringer tid med andre. 
 • Tjekke partnerens opkaldslister, mails, beskeder, sociale medier eller webhistorik. 
 • Tale nedladende, bruge nedsættende øgenavne, latterliggøre eller ydmyge partneren foran andre. 
 • Bruge ’silent treatment’, altså ignorere partneren totalt, som pression eller straf. 
 • Skifte uforudsigeligt mellem ømhed, afvisning og/eller (trusler om) vold. 
 • Bruge ’gaslighting’, hvor man manipulerer partneren ved at lyve, benægte og så tvivl om partnerens virkelighedsopfattelse, dømmekraft og intuition. Eller endda påstå, at partneren er psykisk syg. 
 • Virke truende, kaste med genstande, råbe eller bande af sin partner. 
 • Bebrejde partneren for sine problemer eller følelser. 
 • Nedgøre partnerens måde at være mor på. 
 • Lægge pres på partneren ved at sige: ”Hvis du elskede mig, så ville du…”. 
 • True med at sprede rygter eller fortælle partnerens dybeste hemmeligheder til andre. 
 • True sin partner til at holde det hemmeligt, hvad der foregår bag hjemmets fire vægge. 
 • True med at skade eller dræbe partneren, børnene eller partnerens familie, hvis hun går. 
 • True med at bortføre børnene eller forhindre partneren i at se dem. 
 • True med at begå selvmord, hvis partneren går. 

Psykisk partnervold i tal

 • 5,2% kvinder har oplevet psykisk partnervold inden for det seneste år, svarende til 112.000 kvinder. 
 • 3,7% mænd har oplevet psykisk partnervold inden for det seneste år, svarende til 76.000 mænd. 
 • Det svarer til at der på årlig basis er 36.000 flere kvinder end mænd, der bliver udsat for psykisk partnervold.  
 • Yngre kvinder er i den største risikozone: 6,9% af kvinder mellem 16 og 24 år har det seneste år været udsat for psykisk partnervold.  
 • 5,5% kvinder bliver udsat for fysisk eller psykisk partnervold svarende til 118.000 kvinder. 13% kvinder, der er udsat for psykisk partnervold, er også udsat for fysisk partnervold.  
 • Psykisk vold går forud for 75 % af alle partnerdrab i Danmark. 
 • Stort set alle kvinder på landets krisecentre har været udsat for psykisk vold og over halvdelen af dem har levet i et psykisk voldeligt forhold i mere end tre år. 

Kilder:  
Algren, M. H. & Laursen, B. (2022): Vold og overgreb i Danmark 2021 – Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 2005, 2010, 2017 og 2021, Statens Institut for Folkesundhed, SDU. 

Nell Rasmussen, konsulent, cand. jur., Esther Nørregård-Nielsen, ph.d., cand. scient. soc. & Niels Westermann-Brændgaard, stud. scient. soc. (2016): Forebyggelse af drab og dødelig vold i nære relationer. 

Socialstyrelsens Årsstatistik

Psykisk vold er strafbart

Siden 2019 har psykisk vold været strafbart.  

I Straffelovens §243 står der: ”Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.” 

Det betyder, at man kan blive straffet for at udsætte et andet menneske for nedværdigende og krænkende adfærd over en længere periode for at kontrollere vedkommende. Og at den, der bliver udsat for volden, kan anmelde det til politiet. 

Sådan anmelder man psykisk vold

I denne folder kan du få vejledning i, hvordan man anmelder psykisk vold, hvordan man kan forberede sig og indsamle dokumentation, hvad ens rettigheder er, og hvor man kan henvende sig for mere vejledning og støtte i processen. 

Folderen henvender sig også til pårørende, så de bedst muligt kan støtte den voldsudsatte i at anmelde volden. 

Download Danners folder om anmeldelse af psykisk vold. 

Læs mere

Fysisk vold er, når en person påfører en anden smerte eller fysisk...
Vi giver voldsudsatte kvinder og deres pårørende en stemme. For vi ønsker...
Voldsudsatte kvinder og pårørende kan søge hjælp og råd hos Danner. Ring...