fbpx

Vold mod børn

Børn kan tage alvorligt skade af at leve med vold. Både hvis de selv er udsat for direkte vold, og hvis de overværer vold mellem deres forældre.  

Siden 1997 har det været forbudt for forældre at slå deres børn i Danmark. I 2019 blev det gjort strafbart at begå psykisk vold mod børn. Samtidig har Danmark forpligtet sig til at stoppe vold mod børn ved at ratificere Børnekonventionen og skrive under på FN’s verdensmål om at stoppe vold inden 2030.  

Alligevel vokser alt for mange børn i Danmark op med vold i hjemmet. Der sidder i gennemsnit 1 barn i hver skoleklasse, der har oplevet vold i familien. Ifølge en SFI-undersøgelse fra 2017 vokser 5,3 % af alle danske børn mellem 0 og 15 år op i familier, hvor der forekommer vold. 

En undersøgelse fra VIVE viser, at 2 % af unge mellem 15 og 19 år har overværet vold mellem forældrene. Blandt disse unge har mange selv været udsat for overgreb i familien: 40 % for fysisk vold, 60 % for psykisk vold og 18 % for seksuelle overgreb.  

Hvert år er der også børn, der bliver dræbt som følge af partnervold i hjemmet. Og hvert fjerde drab begået af forældre er sket i direkte forbindelse med et samlivsbrud. Oftest når moren har ønsket skilsmisse, og faren står bag drabet. 

Voldens konsekvenser for børn

Vold kan være dybt skadelig for et barn og få vidtrækkende konsekvenser. Det gælder for børn, der er direkte udsat for fysisk eller psykisk vold. Og det gælder for børn, der er vidne til, at den ene forælder udøver vold mod den anden forælder eller en søskende. 

Vold er mere end de enkelte voldsepisoder. Det er også optakt, eftervirkninger og stemning. Og selv helt små børn bliver påvirket af at vokse op med vold. 

Vold har store konsekvenser – både på kort og lang sigt. På kort sigt kan barnets trivsel, sundhed og udvikling være i fare. Det kan fx vise sig ved tilknytningsvanskeligheder, mavepine, indlæringsproblemer og koncentrationsbesvær. På længere sigt kan volden trække spor langt ind i voksenlivet og kan fx vise sig ved ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, misbrug, selvskade og tidlig død.  

En opvækst med vold i hjemmet øger også risikoen for at ende i et voldeligt forhold eller selv udøve vold som voksen (VIVE 2021). 

Voldens konsekvenser for børn

Længerevarende vold mod kvinder under graviditet øger barnets risiko for: 

 • Lav fødselsvægt 
 • Lavere intelligens 
 • Neurofysiologisk sårbarhed 
 • Opmærksomhedsforstyrrelser som fx ADHD. 

Konsekvenser ved at være udsat for vold som barn – direkte eller indirekte – er: 

 • Ensomhedsfølelse 
 • Øget risiko for mobning 
 • Manglende glæde 
 • Psykosomatiske symptomer som søvnproblemer, mavepine og uro 
 • Indesluttethed 
 • Koncentrationsbesvær 
 • Svækket indlæringsevne 
 • Separationsangst 
 • Dødsangst 
 • Tvangstanker 
 • Udviklingsforsinkelser 
 • Tilknytningsproblemer 
 • Traumesymptomer, herunder PTSD. 

Vold i barndommen øger risikoen for senere i livet at opleve:  

 • Depression, angst, PTSD 
 • Ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og kortere uddannelse 
 • Alkoholisme, stofmisbrug, rygning 
 • Lever-, lunge- og hjertesygdomme 
 • Selvmordsforsøg og tidlig død. 

(Mary Fonden og LOKK 2022; VIVE 2021; SDU 2021; SIF 2018) 

Sådan hjælper Danner voldsudsatte børn

I Danner hjælper vi børn, der lever med vold, på flere måder.  

På vores krisecenter holder krisecenterets pædagoger og psykologer løbende individuelle og gruppebaserede samtaler med de børn, der flytter på krisecenter med deres mødre.  

Vi laver også en række aktiviteter for børn, fx til jul og i sommerferierne. Aktiviteterne skal give børnene positive oplevelser og minder sammen med deres mødre og en oplevelse af normalitet.  

Derudover arbejder vi med at give voldsudsatte kvinder omsorg, støtte og rådgivning, så de kan hjælpe og støtte deres børn. Det sker ved at arbejde med kvindernes evne til at opfatte og forstå deres børns følelser, reaktioner og behov. For en kvinde, der samtidig kæmper med følgerne af den vold, hun selv har været udsat for, kan det være en stor udfordring. Men i takt med, at mor får det bedre, bliver hun også bedre i stand til at hjælpe sit barn.   

Arbejdet med voldsudsatte mødres forældreevne foregår både på krisecenteret, i vores rådgivningsforløb, i samtaler med Danners Åbne Rådgivning og i vores efterværnsindsats. 

Desuden arbejder vi med at klæde voksne i voldsudsatte børns liv på til at handle med afsæt i børnenes tarv og perspektiv. Det gælder både mødre, pårørende, fagpersoner og andre voksne i barnets nærmiljø. Det gør vi for eksempel via uddannelsesaktiviteter, krisecentrets dialog med fagpersoner og ivores Åbne Rådgivning. 

Derudover indsamler og formilder vi viden om voldsudsatte kvinder og børn. Vi samarbejder med beslutningstagere og fagpersoner, myndigheder, institutioner og organisationer. Det gør vi for at skabe strukturelle forandringer for voldsudsatte. 

Underretningspligt

Hvis du har mistanke om, at der er vold i et hjem med børn under 18 år, har du pligt til at underrette kommunen. Du skal både underrette, hvis barnet er direkte udsat for vold og hvis barnet er vidne til vold. En mistanke eller bekymring er nok til at underrette. Det er kommunens opgave at undersøge sagen nærmere. 

Læs mere om underretningspligt her.

Børnesyn i Danner

 • Alle børn har ret til et liv uden vold. Og ingen børn skal stå alene med vold.  
 • Børn har ret til beskyttelse, omsorg og hjælp – og er afhængige af voksne og fagprofessionelles hjælp. 
 • Børn er selvstændige individer med ret til at blive inddraget og hørt i egen sag.  
 • Vold mod børn eller deres mødre er aldrig børnenes skyld.

Læs mere

Alt for mange børn vokser op i familier, hvor der er vold....
Læs om de forskellige voldsformer her. Fysisk vold, psykisk vold, økonomisk vold,...
Er du i gruppen af fagpersoner, der gennem dit arbejde er i...