fbpx

For pårørende

Har du mistanke om, at din veninde bliver udsat for vold af sin partner? Bliver din kollega stalket? Kan du høre tegn på vold hos din nabo? Kender du et barn, der lever i et voldeligt hjem? Fortæl om din bekymring. Sammen kan vi stoppe partnervold. 

Hvert eneste år bliver 118.000 kvinder udsat for psykisk og/eller fysisk vold af deres kæreste eller ægtefælle. Partnervold rammer i alle samfundsklasser og kulturer. Det kan være din veninde, søster, nabo eller datter, der er udsat for partnervold og har brug hjælp.  

Volden er forbundet med stort tabu. Og voldsudsatte kvinder lever oftest i stor ensomhed og isolation. Din hjælp kan være helt afgørende for, at den voldsudsatte kvinde får mulighed for at bryde med volden. 

Heldigvis findes der røde flag for partnervold. Røde flag, som vi alle sammen kan blive bedre til at spotte og reagere på. 

Røde flag for partnervold

Heldigvis findes der røde flag for partnervold. Røde flag, som vi alle sammen kan blive bedre til at spotte og reagere på. 

Overvågning er et rødt flag: 

 • Han skal altid vide, præcis hvor hun er.
 • Han sms’er og ringer konstant. Eller han dukker uventet op.
 • Han henter og bringer hende til aftaler. 
 • Han har adgang til hendes telefon og overvåger hende via GPS. 

Isolation er et rødt flag:

 • Han vil bestemme, hvem hun ser.
 • Hun går sjældent ud uden ham, og hun er svær at få kontakt til.
 • Hun trækker sig fra sociale aftaler og melder ofte afbud.
 • Hun har højt fravær på studie eller arbejdsplads. 

Psykiske og fysiske ændringer er et rødt flag:

 • Hun viser tiltagende tegn på mindreværd, usikkerhed og dårligt selvværd. 
 • Hun har flere sundhedsproblemer – fx mavepine, koncentrationsbesvær, underlivsproblemer, søvnbesvær og angst.
 • Hun har gentagne fysiske skader, som hun bortforklarer og gemmer væk bag fx tørklæder og makeup.
 • Hun ændrer udseende og adfærd – fx tøjstil, holdninger og interesser. 

Offentlig shaming er et rødt flag: 

 • Hun går på æggeskaller, når han er i nærheden.
 • Han håner og taler ned til hende.
 • Han siger, hun er en dårlig mor.
 • Han siger, at hun gør ham flov. 

Sådan tager du den svære samtale

Sørg for at gøre samtalen så tryg som muligt. Her er nogle råd til dig, der har viden eller mistanke om, at en kvinde bliver udsat for partnervold: 

 • Det er en god idé at have viden om vold i nære relationer og om, hvilke konsekvenser den har. Du kan læse mere her på danner.dk. 
 • Du skal være forberedt på at blive afvist – i hvert fald i første omgang. 
 • Stil dig til rådighed og lad hende vide, at du vil blive ved med at være der for hende. 
 • Du skal kunne rumme en voldsom fortælling. 
 • Sørg for at være alene med kvinden, når du spørger ind til volden. 
 • Spørg respektfuldt til hende, vis omsorg og forståelse for hendes situation. 
 • Fortæl hende om muligheden for at søge professionel hjælp. For eksempel ved at tage på krisecenter eller ringe til Danners Åbne Rådgivning døgnet rundt på tlf. 3333 0047. 
 • Du skal kunne klare, at du ikke kan handle på kvindens vegne. Derimod kan du hjælpe hende til selv at handle. 
 • Vær rolig, lyttende og tålmodig og lad kvinden fortælle i sit eget tempo. 
 • Bekræft hende gerne i hendes oplevelse af, at der måske er noget i hendes parforhold, der ikke er sundt. 
 • Giv hende lov til at føle og tænke, som hun gør. Skyldfølelse og selvbebrejdelse over volden er normale reaktioner.  

Kom i et gratis rådgivningsforløb for pårørende

Er du pårørende til en kvinde, der lever med vold? Er du i tvivl om, hvordan du bedst kan hjælpe hende? Har du brug for værktøjer til at passe på dig selv?  

I Danner tilbyder vi gratis individuelle forløb og gruppeforløb til pårørendesom en del af vores rådgivning ’Sig det til nogen’.  

Samtalerne foregår via fysisk fremmøde i København og Randers eller via telefon/Skype. En kombination er også en mulighed, hvis det passer dig bedst. 

Læs mere om tilbuddet og hvordan du kan starte i et forløb.

Du har underretningspligt, hvis der er børn

I Danmark har vi underretningspligt. Det betyder, at alle er forpligtet til at sikre, at børn ikke udsættes for forhold, der kan bringe deres trivsel i fare.  

I praksis betyder det, at vi alle har pligt til at underrette myndighederne, hvis vi får kendskab til, eller mistanke om, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der bringer barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare.  

Det er ulovligt at undlade at underrette om vold mod børn – både når det gælder børn, der er direkte udsat for vold og børn, som er vidner til vold i hjemmet.

Læs mere om underretningspligt her. 

Læs mere

Ser du de røde flag som er tegn på partnervold? Partnervold rammer...
Hvad gør du, når en kvinde, du elsker, bliver nedbrudt i et...
Voldsudsatte kvinder og pårørende kan søge hjælp og råd hos Danner. Ring...