fbpx

Uddannelse

Danner uddanner myndigheder og fagpersoner i viden om vold gennem oplæg, workshops og kurser.  

Sundhedspersonale, politi, lærere, pædagoger, socialrådgivere og andre frontpersoner spiller en nøglerolle, når det kommer til at opdage og forebygge vold. Men det kræver, at frontpersonerne ved, hvordan man får øje på volden, og hvordan man bedst hjælper en voldsudsat.  

Derfor holder Danner oplæg, workshops og kurser i hele landet for en bred vifte af deltagere.  

Vi underviser fx politi, advokater, dommere, sundhedsplejersker, kommunale sagsbehandlere, ledere, studerende med flere. 

Mulighed for skræddersyede kurser 

I oversigten herunder finder du både kalendersatte kurser og eksempler på temaer, som vi også kan undervise ud fra.

Vi kan altid skræddersy et kursus til en bestemt personalegruppes behov ud fra relevante temaer (se eksempler herunder).

Vi tilpasser varighed, indhold og metode i tæt dialog med jer. På den måde sikrer vi os, at I får lige præcis det, I har brug for i jeres arbejde. Vi kan tilbyde alt fra oplæg og halvdagsworkshops til heldagskurser og forløb over flere dage.

Kontakt os for en snak om mulighederne for netop din organisation.

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent:azm@danner.dk/ tlf. 30 78 58 67

Voldsfaglig viden og metoder

Hver dag får vi vigtig praksisviden i mødet med voldsudsatte kvinder og børn på vores krisenter og i vores rådgivningsforløb. Den viden har vi specialiseret os i at omsætte til voldsfaglig undervisning. 

Undervisningen baserer sig på både teori og praktik og inddrager deltagernes egne erfaringer. På den måde kan man som deltager gå direkte tilbage på arbejde og bruge sin nye viden.

Kurser og undervisning

Sep. 2024: Kursus til frontpersonale, som møder voldsudsatte i arbejdet

Grundlæggende voldsforståelse på engelsk: Understanding violence

Bliv klogere på, hvordan man kan lære om vold

Hvordan kan vi forstå partnervoldens dynamik?

Hvordan kan du som fagperson bedst møde og hjælpe en voldsudsat?

Hvordan arbejder du med mennesker, der har været udsat for partnervold?

Hvordan reagerer børn på vold i hjemmet og hvad er konsekvenserne?

Hvordan kan vi arbejde med børn, som har oplevet vold i hjemmet?

Hvordan inddrager du naturen i arbejdet med traumer?

Hvordan passer du og dine kollegaer på jer selv og undgår at brænde ud?

Kursus: Hvorfor går hun ikke bare?

Vi afholder vores faste 2 dages kursus ‘Hvorfor går hun ikke bare?’ et par gange om året. 

Her bliver en bred skare af fagpersoner klædt på med voldsfaglig viden. Du får blandt andet indsigt i voldsteori, viden om traumers påvirkning af hjerne og adfærd, konkrete metoder til at tale om vold i nære relationer og meget mere. 

Kurset bliver afholdt i Dannerhuset på Nansensgade i København.  

Læs mere og tilmeld dig kurset ‘Hvorfor går hun ikke bare?’ 

Tema: Voldsforståelse

Dette tema byder på involverende læring om partnervold med
særligt fokus på psykisk vold.

Bemærk, at dette tema med fordel kan udvides med temaet ’Mødet med den voldsudsatte’.

Hvad 
Et kursus i voldsforståelse giver dig en grundlæggende forståelse af partnervoldens væsen og dynamikker. Vi dykker særligt ned i den psykiske vold, som blev kriminaliseret i april 2019, og som 98% af alle voldsudsatte kvinder oplever. 

På kurset vil du blive introduceret til teori om partnervold. Hvordan udvikler volden sig typisk? Hvorfor er det svært at bryde med volden? Og hvad er konsekvenserne af vold?  

Derudover vil kurset give konkret viden om tegn på vold. Og du bliver klogere på, hvordan du som fagperson kan medvirke til at håndtere volden. 

Hvem?
Kurset henvender sig til dig, der potentielt kommer i kontakt med partnervold gennem dit arbejde, men ikke nødvendigvis har det som primært fokus. 

Hvordan?
Danners kurser er altid deltagerorienterede. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så kurset bliver så relevant som muligt. Det betyder også, at man som deltager får mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Kurset kan afholdes i Danners lokaler i København eller hos jer. Der er også mulighed for at afholde kurset virtuelt.

Kontakt os for en snak om mulighederne for netop din organisation.

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent: azm@danner.dk / tlf. 30 78 58 67 

Tema: Mødet med den voldsudsatte

Dette tema byder på involverende læring om, hvordan du som fagperson bedst møder og hjælper en voldsudsat. 

Hvad?
Et kursus om mødet med voldsudsatte giver dig en helt afgørende viden og indsigt, som kan hjælpe voldsudsatte til at bryde med volden.

På kurset vil du blive introduceret til viden om, hvordan voldsudsatte oplever mødet med hjælpesystemet. Herunder hvad der er hjælpsomt for dem, og hvad der kan afholde dem fra at forsøge at bryde med den vold, de og deres børn lever i.  

Derudover vil kurset give dig konkrete metoder til som fagperson at hjælpe den voldsudsatte til at tage de altafgørende skridt mod et liv uden vold. Det handler blandt andet om at forstå den psykiske vold, som 98% af alle voldsudsatte kvinder oplever. Og om at få indblik i, hvordan traumer kan påvirke et menneskes reaktionsmønstre.

Hvem?
Kurset henvender sig til alle, der potentielt kommer i kontakt med voldsudsatte gennem deres arbejde, men ikke nødvendigvis har det som deres primære fokus. 

Hvordan?
Danners kurser er altid deltagerorienterede. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så kurset bliver så relevant som muligt. Det betyder også, at man som deltager får mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Kurset kan afholdes i Danners lokaler i København eller hos jer. Der er også mulighed for at afholde kurset virtuelt.

Kontakt os for en snak om mulighederne for netop din organisation.

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent: azm@danner.dk / tlf. 30 78 58 67 

Tema: Arbejdet med voldsudsatte

Dette tema byder på involverende læring om , hvordan man kan arbejde med mennesker, der har været udsat for partnervold. 

Hvad?
98% af alle voldsudsatte kvinder har været udsat for psykisk vold. Og næsten 70% af de kvinder, der flytter ind på et krisecenter, har symptomet på PTSD. Kurset tager udgangspunkt i Danners mangeårige erfaring med at hjælpe voldsudsatte kvinder med at bearbejde deres oplevelser. 

På kurset vil du blive introduceret til teori om, hvad volden gør ved et menneske og voldens konsekvenser. Derudover får du konkrete metoder til at tale om og bearbejde volden, for eksempel ved hjælp af psykoedukation og samtaleteknikker.  

Hvem?
Kurset henvender sig til terapeuter og behandlere, der arbejder med voldsudsatte. For eksempel på et krisecenter. 

Hvordan?
Danners kurser er altid deltagerorienterede. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så kurset bliver så relevant som muligt. Det betyder også, at man som deltager får mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Kurset kan afholdes i Danners lokaler i København eller hos jer. Der er også mulighed for at afholde kurset virtuelt.

Kontakt os for en snak om mulighederne for netop din organisation.

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent: azm@danner.dk / tlf. 30 78 58 67 

Tema: Børn og vold for generalister

Dette tema byder på involverende læring om, hvordan børn reagerer på vold i hjemmet, og hvordan du kan hjælpe. 

Hvad?
Dette kursus giver dig den grundlæggende viden, der skal til for at kunne opdage, at et barn oplever vold i hjemmet og yde den første hjælp. 

Du vil blive introduceret til teori om børn og vold. Herunder om traumer, reaktioner og voldens konsekvenser for barnet. Derudover vil kurset give dig konkrete metoder til at identificere tegn på vold hos et barn og til at tale med barnet om volden på en skånsom og hensigtsmæssig måde.

Hvem?
Kurset henvender sig til alle, der møder børn i deres daglige arbejde, men ikke er specialiseret inden for området børn og vold. 

Hvordan?
Danners kurser er altid deltagerorienterede. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så kurset bliver så relevant som muligt. Det betyder også, at man som deltager får mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Kurset kan afholdes i Danners lokaler i København eller hos jer. Der er også mulighed for at afholde kurset virtuelt.

Kontakt os for en snak om mulighederne for netop din organisation.

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent: azm@danner.dk / tlf. 30 78 58 67 

Tema: Børn og vold for specialister

Dette tema byder på involverende læring om, hvordan du kan arbejde med børn, som har oplevet vold i hjemmet. 

Hvad?
Kurset ’Børn og vold for specialister’ giver dig metoder til at arbejde med børn, der har oplevet vold i hjemmet. Så du kan hjælpe dem videre på vejen mod et sundt voksenliv. 

Du vil blive introduceret for teori om børn, vold og traumer. Du vil også få konkrete metoder til at have samtaler med børnene, herunder i at inddrage leg i arbejdet. Derudover vil vi arbejde med metoder til at understøtte en genetablering af en sund mor/barn-relation.

Hvem?
Kurset henvender sig til alle, der arbejder med børn, som har levet i et voldeligt hjem. For eksempel AKT-lærere, specialpædagoger, psykologer og krisecentermedarbejdere.  

Hvordan?
Danners kurser er altid deltagerorienterede. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så kurset bliver så relevant som muligt. Det betyder også, at man som deltager får mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Kurset kan afholdes i Danners lokaler i København eller hos jer. Der er også mulighed for at afholde kurset virtuelt.

Kontakt os for en snak om mulighederne for netop din organisation.

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent: azm@danner.dk / tlf. 30 78 58 67 

Tema: Naturen som medterapeut

Dette tema byder på involverende læring, hvordan man kan inddrage naturen i arbejdet med traumer. 

Hvad?
På kurset ’Naturen som medterapeut’ får du udleveret Danners bog ’Vold, traumer og naturens helende virkning’. Med udgangspunkt i bogen vil du blive introduceret til teori om traumereaktioner og naturens effekt på nervesystemet og dens potentiale for at bidrage til heling af traumer. 

Derudover vil du lære at tilrettelægge, hvordan du kan naturen bedst kan inddrage naturen i dit terapeutiske arbejde. Og du får konkrete redskaber til naturbaseret arbejde med både børn og voksne med traumer.

Hvem?
Kurset henvender sig til alle, der arbejder terapeutisk med traumatiserede mennesker. For eksempel voldsudsatte, men det kan også være andre grupper. 

Hvordan?
Danners kurser er altid deltagerorienterede. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så kurset bliver så relevant som muligt. Det betyder også, at man som deltager får mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Kurset kan afholdes i Danners lokaler i København eller hos jer. Der er også mulighed for at afholde kurset virtuelt.

Kontakt os for en snak om mulighederne for netop din organisation.

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent: azm@danner.dk / tlf. 30 78 58 67 

Tema: Omsorgstræthed

Dette tema byder på involverende læring om omsorgstræthed. Du lærer, hvordan du og dine kollegaer kan passe på jer selv og undgå at brænde ud. 

Hvad?
Kurset ’Omsorgstræthed’ giver dig den viden og indsigt, du har brug for, hvis du arbejder med udsatte mennesker. 

På kurset vil du blive introduceret for teori om traumer. Herunder om hvordan traumer hos én person kan overføres til en anden – typisk den, der arbejder med for eksempel voldsudsatte, torturoverlevere, eller ofre for hadforbrydelser.  

Derudover vil kurset give dig konkrete metoder til at identificere, reducere og forebygge ny omsorgstræthed, både på individuelt niveau og på gruppeniveau.

Hvem?
Kurset henvender sig til alle, der arbejder med udsatte og traumatiserede mennesker. 

Hvordan?
Danners kurser er altid deltagerorienterede. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer, så kurset bliver så relevant som muligt. Det betyder også, at man som deltager får mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Kurset kan afholdes i Danners lokaler i København eller hos jer. Der er også mulighed for at afholde kurset virtuelt.

Kontakt os for en snak om mulighederne for netop din organisation.

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent: azm@danner.dk / tlf. 30 78 58 67 

Onlinekursus: Understanding violence

Grundlæggende onlinekursus i voldsforståelse.

Danner har udviklet et online kursusmodul, hvor du kan få basal viden om vold i hjemmet, børnenes perspektiv og forholdet mellem køn og vold. Vi bruger det i samspil med vores fysiske kurser, men du kan allerede nu tage modulet – kvit og frit – og bliver klogere på vold i hjemmet.  

Opret en brugerprofil på www.fabo.org, og så er du i gang. Du finder kurset her: https://fabo.org/danner/understanding-violence. 

Kurset er gratis, på engelsk og tager ca. 45 minutter at gennemføre.

God fornøjelse!

Danners uddannelseshåndbog

‘Empowering staff to combat violence against women’ er navnet på den omfattende uddannelseshåndbog, som Danner har udviklet i samarbejde med vores internationale partnere.

Formålet er at klæde krisecentermedarbejdere og andre frontpersoner på til arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn. 

“This manual has come about simply because it is needed. Having provided training to shelter staff in different parts of the world for many years, we continue to see an increasing demand. With this manual, we wish to provide a solid foundation for systematic and efficient high quality training. To the benefit of trainers and participants alike.”

Læs Danners uddannelseshåndbog online her

Download Danners uddannelseshåndbog her

Læs mere

Kurset er for dig, der møder voldsudsatte i dit arbejde. Bliv klædt...
Danner har siden 2012 arbejdet internationalt for at støtte krisecentre og kvindeorganisationers...
Partnervold og vold mod kvinder i nære relationer kan have mange former....