fbpx

Kursus: ’Hvorfor går hun ikke bare?’

Kurset er for dig, der møder voldsudsatte i dit arbejde. Bliv klædt på til at få øje på volden og få konkrete værktøjer til at hjælpe. 

Har du været i tvivl, om det, du så, var tegn på vold i hjemmet? Har du oplevet at føle dig magtesløs, når en voldsudsat kvinde blev i forholdet med den voldelige partner? Har du haft svært ved at finde de rigtige ord til at tale om volden?  

Danners todageskursus har titlen ’Hvorfor går hun ikke bare?’, fordi det er det spørgsmål, vi hører alleroftest. Det kan være meget svært at forstå, at en kvinde kan blive i et forhold, som er destruktivt og farligt – og det endda i årevis. De fleste af os siger, at det aldrig kunne ske for os selv. 

Fagpersoner i frontlinjen som socialrådgivere, politi, sundhedspersonale, psykologer, familierådgivere, har en afgørende rolle i forhold til at identificere og hjælpe, når der er vold i hjemmet. Men opgaven er svær, og få har den tilstrækkelige viden om vold. 

Download en one-pager med 3 gode arguenter til din chef om, hvorfor du skal på kursus om vold i hjemmet. 

Hvorfor Danner?

På vores kurser får deltagerne en række aha-oplevelser. Både når vi forklarer de psykologiske dynamikker, der fastholder den voldsudsatte i en usund relation. Og når vi udfolder nervesystemets og hjernens reaktioner på at blive udsat for det traume, som vold er.  

Vi præsenterer teori og holder den op mod praksiserfaringer fra Danners krise- og rådgivningscentre. Og deltagerne oplever, at de kan relatere den viden til de mennesker, de selv møder gennem deres arbejde. Mange får nye input til, hvordan de kan håndtere igangværende sager.  

På vores todageskursus kommer vi desuden ind på, hvordan man som fagperson bedst møder den voldsudsatte. Og vi har både forsknings- og praksisbaseret viden om, hvordan kvinderne oplever mødet med systemet.  

Vores dygtige undervisere trækker på mangeårig praksiserfaring og deler ud af gode råd og særlige forhold, man som fagperson med fordel kan være opmærksom på i mødet med den voldsudsatte. 

Danners kurser er altid deltagerorienterede. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i kursusdeltagernes erfaringer, så kurset bliver så relevant som muligt. Læringsudbyttet kan overføres direkte til deltagernes daglige arbejde. 

Hvad får du med?

Efter kurset vil du 

  • Have viden om, hvordan partnervold typisk udvikler sig over tid 
  • Kunne forklare, hvorfor det er svært at bryde ud af et voldeligt parforhold 
  • Kunne identificere tegn, der kan betyde, at nogen er udsat for vold i hjemmet 
  • Have konkrete metoder til den svære samtale om volden 
  • Kunne identificere og navigere i traumereaktioner hos den voldsudsatte 
  • Have viden om typiske bekymringer og udfordringer for voldsudsatte i forbindelse med mødet med hjælpesystemet 
  • Have værktøjer til at lette den voldsudsattes møde med systemet. 

Hvem er underviserne?

Ida Devald, rådgiver: 
Ida er rådgiver i Danners ambulante rådgivningsforløb ’Sig det til nogen’, hvor hun rådgiver voldsudsatte kvinder og vejleder pårørende i, hvordan de bedst kan forholde sig til volden og hjælpe sig selv og den voldsudsatte.  
Ida er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har i sine fem år som medarbejder i Danner specialiseret sig inden for traumer, børn og gruppemetoder.  
Ida har bred undervisningserfaring og har tidligere undervist fagfolk. Undervisningstemaerne dækker blandt andet voldsforståelse, samtaler med pårørende, udfordringer i arbejdet med krisecentermålgruppen samt vigtigheden af egenomsorg i arbejdet med traumatiserede mennesker. 

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent i Danner: 
Anne har arbejdet med vold i hjemmet siden 2010 og er ansvarlig for alle uddannelsesaktiviteter i Danner. Det dækker over uddannelse af Danners frivillige og voldsfaglig opkvalificering af fagfolk i Danmark og i Danners internationale projekter.  
Ud over selv at undervise er Anne forfatter til Danners undervisningsmanual, som er den metodiske og faglige rygrad i alt vores uddannelsesarbejde.  
Hun har flere facilitatoruddannelser, blandt andet i ledelse, coaching og facilitering af grupper og teams på diplomuddannelsen i ledelse.  
Hun er ekspert i involverende læringsdesign, som optimerer læringsudbyttet og gør, at det kan overføres til deltagerens daglige praksis.  
Anne er også uddannet grafisk facilitator og bruger illustrationer og visuelle modeller i al sin undervisning for at skabe et dynamisk og levende læringsrum. 

Praktisk

Tid: næste kursus er 17.-18. september, 2024, kl. 9-16 (kaffe og croissant fra kl. 8:30) 

Sted: Dannerhuset, Nansensgade 1, 1366 København K  

Pris: 4.800 kroner ekskl. moms. Prisen er  inkl. forplejning og kursusmateriale. 

Tilmeld dig ved at sende en mail med dit fulde navn, stillingsbetegnelse, arbejdsplads samt CVR-nummer til kursus@danner.dk for at reservere en plads. Du vil derefter modtage en bekræftelse med yderligere oplysninger og faktureringsoplysninger.  

Læs mere

Læs om de forskellige voldsformer her. Fysisk vold, psykisk vold, økonomisk vold,...
Danner uddanner myndigheder og fagpersoner i viden om vold gennem oplæg, workshops...
Partnervold og vold mod kvinder i nære relationer kan have mange former....