fbpx

Internationalt arbejde

Danner har siden 2012 arbejdet internationalt for at støtte krisecentre og kvindeorganisationers kamp for voldsudsatte kvinder og børns rettigheder.  

På verdensplan bliver 1 ud af 3 kvinder udsat for vold, og hvert år koster partnervold 30.000 kvinder livet. FN har kaldt vold mod kvinder ’den usynlige pandemi’.  

Derfor arbejder Danner også internationalt for bedre rettigheder for voldsudsatte kvinder og børn. Det gør vi blandt andet ved at støtte lokale krisecentre og organisationer i en række lande. Det er dem, der har kendskabet til de enkelte landes kultur og normer, kvinders rettigheder og landenes politiske historie. Men ofte mangler organisationerne ressourcer eller viden om vold. Det er her, Danner kan bidrage. 

Vi deler vores erfaringer og teoretiske viden om, hvordan man kan drive et krisecenter, øge sikkerheden, og hvordan fagpersoner bedst kan hjælpe voldsudsatte kvinder og børn. Vi støtter også lokale organisationer i deres politiske arbejde for voldsudsattes rettigheder. Og vi deler viden om, hvordan krisecentrene kan indsamle data om vold mod kvinder og børn.  

På den måde bidrager Danner til, at de lokale organisationer får bedre forudsætninger for at kæmpe politisk for voldsudsattes rettigheder. Og vi opfordrer også til, at organisationerne arbejder i nationale netværk, så de sammen står stærkere i den offentlige debat.   

Danner arbejder med normer for at forebygge vold

Normer eksisterer i alle samfund, og nogle af dem kan være med til at legitimere partnervold. For at ændre synet på partnervold, må vi udfordre de idéer og normer, der legitimerer og opretholder volden. Derfor arbejder vi for at ændre kønsnormer og kvindeundertrykkende normer for på den måde at forebygge partnervold og bryde voldens cyklus.  

I mange af de lande, vi har samarbejder i, er der mangel på krisecenterpladser og andre tilbud til voldsudsatte kvinder og børn. Vores samarbejdspartnere har derfor fokus på uddannelse af det frontpersonale, voldsudsatte kommer i kontakt med – for eksempel politi, sundhedspersonale, advokater, dommere og lærere.  

Danner arbejder med rettigheder og lovgivning

Vores internationale arbejde har altid et rettighedsbaseret udgangspunkt. Det betyder, at vi sammen med vores partnere arbejder for at sikre voldsudsatte kvinder og børn rettigheder. Derfor har vi ofte fokus på lovgivningen i de lande, vi arbejder i.  

I nogle lande arbejder vi for en ændring af lovgivningen. I andre lande er vores fokus at sikre, at allerede eksisterende lovgivning bliver implementeret. Her er det ofte vigtigt at samarbejde på tværs af civilsamfund og myndigheder, og vi støtter derfor op om netværksskabelse.  

Fællesnævneren for rettighedsarbejdet er at sikre, at voldsudsatte kvinder og børn får adgang til den hjælp og støtte, de har brug for. 

Lige nu arbejder Danner sammen med organisationer i følgende lande: 

Læs mere

Ditte Specht er international projektleder i Danner og har arbejdet med at...
Vold mod kvinder er en global udfordring. Derfor samarbejder Danner med krisecentre...
Danner mener, der skal større fokus på forebyggelse, beskyttelse og hjælp til...