fbpx

Palæstina

Hver 3. kvinde i Palæstina har været udsat for vold 

Danner samarbejder med den palæstinensiske kvinderettighedsorganisation Rural Women’s Development Society (RWDS) om støtte til voldsudsatte kvinder og børn på Vestbredden.  

I Palæstina har over 1/3 af kvinder været udsat for partnervold. Og størstedelen fortæller ikke nogen om volden.  

Gennem lokale kvindeklubber kan voldsudsatte kvinder få hjælp fra en fagperson til at håndtere den vold, de oplever derhjemme. Samtidig kan de opbygge deres eget netværk med de andre kvinder i deres lokalområde. På den måde når RWDS ud til de mest isolerede voldsudsatte kvinder på Vestbredden.   

Vi arbejder helhedsorienteret med voldsforebyggelse

Voldsforebyggelse kræver en helhedsorienteret indsats i familierne. RWDS arbejder med både mødre, fædre og børn, når det kommer til at udfordre de idéer og normer, der legitimerer og opretholder volden.  

Ud over kvindegrupper har RWDS arbejdet med udskolingselever og med at inddrage fædrene aktivt i forebyggelse af vold. Som en del af projektet ‘Baba – fordi far er vigtig’ har vi undervist skolepersonale, socialrådgivere og psykologer på Vestbredden i, hvordan fagpersonale kan arbejde med fædre.   

Vi arbejder for en ændret lovgivning

Skal vi forebygge partnervold, er det ikke nok at arbejde med familierne. Det er også nødvendigt at arbejde strukturelt.  

I Palæstina eksisterer der i dag ikke lovgivning, der forbyder partnervold. Den manglende lovgivning gør det umuligt at sikre voldsudsatte kvinders rettigheder. Derfor støtter Danner op om RWDS’s arbejde for en familielovgivning, der kriminaliserer partnervold og sikrer voldsudsatte kvinder og børn de rettigheder, de har brug for.  

Danners arbejde i Palæstina er støttet af CISU – Civilsamfund i Udvikling. Læs den foreløbige evaluering af indsatsen. 

Læs mere

Ditte Specht er international projektleder i Danner og har arbejdet med at...
Vold mod kvinder er en global udfordring. Derfor samarbejder Danner med krisecentre...
Danner har arbejdet i Tunesien siden 2012 og var med til at...