fbpx

Fradrag for virksomheder

Fradrag for donation

Har jeres virksomhed givet Danner en donation, er I fradragsberettiget op til 18.300 kr. i 2024. Vi sørger for at indberette til SKAT, hvis I har oplyst jeres CVR-nr.

I skal selv huske at oplyse donationen i selvangivelsen og kunne fremlægge kvittering for jeres donation. Har I ikke modtaget kvittering for donation eller mangler I at oplyse jeres CVR-nr. kan I gøre det ved at kontakte Danners fundraisingansvarlige Julie Tolstrup på jts@danner.dk.

Fradrag for erhvervssamarbejder

Oftest vil der være en modydelse i forbindelse med vores samarbejder, Det kan være brug af logo eller fælles kommunikation og markedsføring. Her vil jeres virksomhed som hovedregel få fradrag for hele beløbet som en driftsudgift. I skal altid rådføre jer hos egen revisor for at få den korrekte rådgivning.

Læs mere

Uniqlo har i mange år samarbejdet med Danner om en verden fri...
Bliv erhvervspartner og støt Danners arbejde med voldsudsatte kvinder og børn. Kontakt...
Som virksomhed har I mulighed for at hjælpe og støtte Danners arbejde...