fbpx

Tunesien

Fokus på at sikre voldsudsatte kvinder hjælp fra myndighederne  

Danner har arbejdet i Tunesien siden 2012 og var med til at etablere det netværk af kvinderettighedsorganisationer, der kæmper for voldsudsatte kvinders rettigheder.  

I dag består netværket af 26 organisationer. Det fælles pres, som organisationerne kan lægge på myndigheder og beslutningstagere, har vist sig at være meget effektivt. Det har både ført til etablering af statsstøttede krisecentre og til oprettelsen af et nationalt voldsobservatorie.  

På trods af at Tunesien i 2017 vedtog en ambitiøs lov mod partnervold, kan voldsudsatte kvinder stadig ikke få den nødvendige hjælp fra myndighederne.  Derfor er der i vores nuværende partnerskaber i Tunesien et stort fokus på at fremme og sikre adgang til voldsudsattes rettigheder i forhold til den gældende lovgivning. 

Uddanner frontpersonale

I samarbejde med vores partnere i Tunesien underviser vi krisecenterpersonale og andre frontpersoner som politiet, dommere, advokater, lærere og ansatte i sundhedssektoren, der kommer i berøring med voldsudsatte kvinder.  

I undervisningen trækker vi på Danners træningsmanual. I kombination med en dygtig, voldsfaglig underviser er træningsmanualen et vigtigt værktøj i arbejdet med at udbrede viden om vold til fagpersoner og sikre, at alle får den samme vigtige basale viden om vold. 

Nedbryder skadelige normer

Et centralt fokus i Tunesien er arbejdet med at nedbryde skadelige normer, der kan være med til at legitimere vold.  

Sammen med vores partnere arbejder vi med at nedbryde og fjerne disse normer ved at fokusere på uddannelse af de frontpersoner, som kommer i kontakt med de voldsramte kvinder, ved at engagere unge og mænd i kampen mod vold og ved at dele viden i netværket og mellem civilsamfund og myndigheder.  

Danners partnerskaber i Tunesien er støttet af CISU og af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet. 

Læs mere

Vold mod kvinder er en global udfordring. Derfor samarbejder Danner med krisecentre...
I Egypten er vold mod kvinder et udbredt problem. Det gør sig...
I Jordan har kvinderettighedsorganisationer, netværk og kommissioner længe været i gang med...