fbpx

Danner er med i internationale netværk af krisecentre

Vold mod kvinder er en global udfordring. Derfor samarbejder Danner med krisecentre i hele verden.

Under covid-19-pandemien blev det tydeligt, at langt de fleste lande står med de samme udfordringer, når det gælder vold mod kvinder. I takt med de nationale nedlukninger eskalerede mænds vold mod kvinder i hjemmene. Samtidig blev det sværere at nå ud til de voldsudsatte kvinder.  

De ekstraordinære udfordringer trådte tydeligt frem i det internationale netværk Global Network of Women’s Shelters (GNWS), som Danner har været medlem af siden 2012. 

Netværket samler krisecentre i hele verden ud fra tanken om, at krisecenterbevægelsen står over for de samme udfordringer på tværs af landegrænser. Og at vi derfor kan lære meget af hinandens arbejde med at forebygge og bekæmpe partnervold. 

Pandemien bragte verdens krisecentre tættere sammen

I foråret 2020, mens langt de fleste samfund var lukket ned, holdt krisecentre fra hele verden hver uge onlinemøder for at dele erfaringer. Her drøftede vi, hvordan vi bedst kunne nå ud til de kvinder og børn, der under nedlukningerne sad isoleret i deres hjem med en voldelig mand.  

Metoderne, som krisecentrene delte, spændte bredt. Nogle steder var det helt basale tiltag som plakater i lokale supermarkeder. Andre steder, for eksempel i Frankrig, var det muligheden for at ringe efter hjælp på alle apoteker. Og andre steder igen var det sociale platforme som Facebook, Messenger, WhatsApp og TikTok, der blev taget i brug. 

Flere steder blev der – af hensyn til de voldsudsattes sikkerhed – udviklet hjælpetilbud, der var camoufleret. I Sverige blev der for eksempel udviklet en app med et neutralt udseende, som kunne bruges til at søge hjælp. Og i Finland sikrede myndighederne, at voldsudsatte kvinder kunne få hjælp under dække af, at de ringede til en covid-19-hotline, så voldsudøverne ikke fattede mistanke.   

Ud over den vidensdeling, der finder sted løbende, samler Global Network of Women’s Shelters hvert 4. år alle medlemmer til en stor konference et sted i verden. Danner er både medlem af Global Network of Women’s Shelters og den europæiske pendant – det feministiske netværk Women Against Violence Europe (WAVE). 

Danner er medlem af Global Network of Women's Shelters og Women Against Violence Europe. Læs mere om de internationale netværk her:

Læs mere

Ditte Specht er international projektleder i Danner og har arbejdet med at...
Danner har siden 2012 arbejdet internationalt for at støtte krisecentre og kvindeorganisationers...
Vores arbejde spænder bredt og vi arbejder både nationalt og internationalt for...