fbpx

Jordan

Stærke kræfter arbejder for kvinders rettigheder i Jordan 

I Jordan har kvinderettighedsorganisationer, netværk og kommissioner længe været i gang med at kæmpe for kvinders rettigheder. Alligevel er vold mod kvinder, begrænsede tilbud og manglende viden om voldens konsekvenser en stor udfordring. 

Viden og bevidsthed i lokalsamfund om voldens konsekvenser

Danners partner i Jordan, The Jordan Heshemite Fund for Human Development (JOHUD), er Jordans ældste ngo. Det helt særlige ved JOHUD er, at de opererer overalt i Jordan fra deres 52 lokale centre, der huser kvindegrupper og unge fra lokalområdet.  

I partnerskabet med Danner er JOHUDs  fokus at skabe viden og bevidsthed om vold mod kvinder og om voldens konsekvenser, samt at sikre rådgivning og støtte til voldsudsatte kvinder og børn.  

Forebyggelse og beskyttelse mod vold

Danner arbejder altid med en kombination af forebyggelse af vold og beskyttelse af voldsudsatte kvinder og børn.  

Ofte er dette arbejde kombineret med fortalerarbejde for at sikre, at lovgivningen også indbefatter lov om vold mod kvinder og børn.  

I Jordan centrerer beskyttelsen sig om at dele viden i lokalsamfund. På den måde arbejder vi for, at voldsudsatte kvinder ved, hvad de bliver udsat for, og hvor de kan henvende sig for at få hjælp. 

Forebyggelse sker igennem lokale kvindegrupper, involvering af unge og gennem radioindslag om vold mod kvinder og voldens konsekvenser. 

Danners partnerskaber i Jordan er støttet af Dansk-Arabisk partnerskabsprogram (DAPP) under Udenrigsministeriet. 

Læs mere

Vold mod kvinder er en global udfordring. Derfor samarbejder Danner med krisecentre...
I Egypten er vold mod kvinder et udbredt problem. Det gør sig...
I Palæstina har over 1/3 af kvinder været udsat for partnervold. Og...