Andre former for vold


Hvad er andre former for vold?

Som konsekvens af, at vi i befolkningen er opmærksomme på at stoppe voldsudøveres adfærd, dukker der løbende ny arenaer for vold op. Materiel vold, digital vold og stalking er tre andre former for vold end de traditionelle beskrivelser, hvor volden kan være psykisk, fysisk, seksualiseret eller økonomisk. En voldsform står sjældent alene - ofte sker volden i kombination af flere former. 


Hvad er materiel vold?

Materiel vold er, når en person bevidst ødelægger en anden persons ejendele eller nægter personen adgang til dem. Det karakteristiske ved materiel vold er, at det oftest er den udsattes ting, og sjældent voldsudøvernes egne, eller et pars fælles ejendele, der bliver ødelagt eller forhindret adgang til. Det kan være yndlings-blusen, der klippes i stykker, et særligt arvestykke eller en computer, der smadres. Det kan også være at man forhindres adgang til nogle særlige ting fx nøglen til sin bil, eller at børnenes yndlingstøj eller skoletaske igen ikke er kommet med retur efter et samvær hos voldsudøveren.


Hvad er digital vold?

Digital vold er ofte en del af den psykiske vold, og det kan vise sig forskelligt på digitale platforme. Det kan være forfølgelse via ‘find my iPhone’, en skjult installeret gps-sender eller kontrol via Snapchats funktion ’se min placering’. Det kan også være at blive pålagt at have altid at have sin mobiltelefon på sig  og stå tilrådighed, blive tvunget til at lade partneren kontrollere sms'er, opkald, mail og fx ens Facebook-profil. Endelig kan digital vold være trusler om at dele intime billeder på sociale medier – eller faktisk deling af intime billeder. Når en person bliver udsat for voldsom social kontrol kan konsekvenserne være, at man ændrer adfærd og måske stopper med at kommunikere med sine venner via telefon eller sociale medier for at undgå konflikter med kæresten.


Hvad er stalking?

Stalking er en anden farlig og nedværdigende voldsform, hvor en person systematisk forsøger at kontakte dig eller få din opmærksomhed på en uønsket eller intimiderende måde. Personer, der stalker opdeles ofte i tre grupper ud fra relationen til den, der bliver stalket – enten som ekspartner, tidligere venner/bekendte samt fremmede. Se mere på Dansk Stalking Centers hjemmeside


Er du udsat for materiel vold, digital vold eller stalking i en nær relation?

Er du, eller er du måske udsat for en eller flere former for vold i en nær relation? Måske tænker du, at det ikke er vold, når det ’kun’ går ud over dine ting og ikke dig. Handlinger på en digital platform får dig måske til at tænke, at det kan løsrives fra jeres parforhold. En person du en gang stod nær, kan sagtens påvirke din trivsel og sikkerhed, selvom du tænker, at du ikke længere er tæt på ham.

Har vi tændt nogle røde advarselslamper hos dig? Det er en god idé at få afdækket, om store ubalancer i dine nære relationer kan være vold eller kan udvikle sig til vold. Lige gyldigt hvem voldsudøveren er, eller hvordan volden og kontrollen finder sted, er det ulovligt, og ingen fortjener at blive behandlet på denne måde. Ring til os for hjælp og råd!


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.
Læs om den teoretiske viden om vold, Danner videnscenter og krisecenter i metode og praksis tager udgangspunkt i.
Vold mod børn kan have alvorlige konsekvenser. Volden kan være fysisk, psykisk eller af en anden form. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – har du pligt til at reagere. Læs mere om vold mod børn her!

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

26. november 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.