Andre former for vold


Hvad er andre former for vold?

Som konsekvens af at vi i befolkningen er opmærksomme på at stoppe voldsudøveres adfærd, dukker der løbende ny arenaer for vold op. De nye arenaer dukker op i takt med, at den kønsbaserede og kontrollerende vold mod kvinder udvikler sig. Digital vold og stalking bliver fx mere udbredt og forandres i takt med udviklingen af teknologi og social platforme. Også materiel vold er en anden form for vold end de mest kendte og traditionelle former, som psykisk, fysisk, seksualiseret eller økonomisk. Vold er ofte en kombination af flere voldsformer. 


Vold kan tage mange former - kontakt os

Er du, eller kender ud én, der er udsat for vold? Måske tænker du, at det ikke er vold, når dine ting bliver ødelagt. Måske tænker du, at handlinger på en digital platform kan løsrives fra jeres parforhold. Og måske tænker du, at rygtespredning og chikane fra en tidligere partner kan være en naturlig del af at bryde et forhold. 

Har vi tændt nogle røde advarselslamper hos dig? Det er en god idé at få afdækket, om store ubalancer i dine nære relationer kan være vold eller kan udvikle sig til vold. Lige gyldigt, hvem voldsudøveren er, eller hvordan volden og kontrollen finder sted, er det ulovligt, og ingen fortjener at blive udsat for vold. Ring til os for hjælp og råd!


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!
Negativ social kontrol kendes også som kollektiv- eller æresrelateret vold. Her er flere i familien med til at kontrollere eller udøve vold mod en kvinde for, at hun skal underkaste sig de normer, der eksisterer i familien, og det miljø den tilhører.
Vold mod børn kan have alvorlige konsekvenser. Volden kan være fysisk, psykisk eller af en anden form. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – har du pligt til at reagere. Læs mere om vold mod børn her!