Andre former for vold


Hvad er andre former for vold?

Som konsekvens af at vi i befolkningen er opmærksomme på at stoppe voldsudøveres adfærd, dukker der løbende ny arenaer for vold op. Materiel vold, digital vold og stalking er tre andre former for vold end de traditionelle former, som psykisk, fysisk, seksualiseret eller økonomisk. Vold er ofte en kombination af flere voldsformer. 


Hvad er materiel vold?

Materiel vold er, når en person bevidst ødelægger en anden persons ejendele eller nægter personen adgang til dem. Det karakteristiske ved materiel vold er, at det oftest er den udsattes ting, og sjældent voldsudøvernes egne, eller et pars fælles ejendele, der bliver ødelagt eller forhindret adgang til. Det kan være yndlingsblusen, der klippes i stykker, et særligt arvestykke eller en computer, der smadres. Det kan også være, at man forhindres adgang til nogle særlige ting fx nøglen til sin bil, eller at børnenes yndlingstøj eller skoletaske igen ikke er kommet med retur efter et samvær hos voldsudøveren.


Hvad er digital vold?

Digital vold er ofte en del af den psykiske vold. Den viser sig på forskellige digitale medier såsom sms. e-mail, sociale medier og hjemmesider. Det kan være forfølgelse via ‘find my iPhone’, en skjult installeret gps-sender eller kontrol via Snapchats funktion ’se min placering’. Det kan også være at blive pålagt altid at have sin mobiltelefon på sig og stå tilrådighed, blive tvunget til at lade partneren kontrollere sms'er, opkald, mail og fx ens Facebook-profil. Digital vold kan også være trusler om at dele intime billeder på sociale medier – eller faktisk deling af intime billeder. Psykisk vold via digitale medier benytter sig af de samme mekanismer, som andre former for psykisk vold og påvirker ofte den udsattes selvfølelse og skaber uro og angst.


Hvad er stalking?

Stalking er en voldsform, hvor en person systematisk forsøger at kontakte dig eller få din opmærksomhed på en uønsket eller intimiderende måde. Personer, der stalker opdeles ofte i tre grupper ud fra relationen til den, der bliver stalket – enten som ekspartner, tidligere venner/bekendte samt fremmede. Eksempler på stalking kan være at blive forfulgt, overvåget, chikane og rygtespredning. Når hændelserne betragtes enkeltvis kan de virke harmløse, men når de gentages systematisk kan de skabe stor frygt og utryghed hos den udsatte. Se mere på Dansk Stalking Centers hjemmeside


Er du udsat for materiel vold, digital vold eller stalking i en nær relation?

Er du, eller kender ud én, der er udsat for vold? Måske tænker du, at det ikke er vold, når dine ting bliver ødelagt. Måske tænker du, at handlinger på en digital platform kan løsrives fra jeres parforhold. Og måske tænker du, at rygtespredning og chikane fra en tidligere partner kan være en naturlig del af at bryde et forhold. 

Har vi tændt nogle røde advarselslamper hos dig? Det er en god idé at få afdækket, om store ubalancer i dine nære relationer kan være vold eller kan udvikle sig til vold. Lige gyldigt, hvem voldsudøveren er, eller hvordan volden og kontrollen finder sted, er det ulovligt, og ingen fortjener at blive udsat for vold. Ring til os for hjælp og råd!


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.
Læs om den teoretiske viden om vold, Danner videnscenter og krisecenter i metode og praksis tager udgangspunkt i.
Vold mod børn kan have alvorlige konsekvenser. Volden kan være fysisk, psykisk eller af en anden form. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – har du pligt til at reagere. Læs mere om vold mod børn her!