fbpx

Tidslinje: Den omvendte fodlænke i Danmark

Danner følger de politiske processer tæt og taler altid de voldsudsatte kvinders sag. Den omvendte fodlænke har allerede været drøftet i Folketingets Retsudvalg, men er desværre endnu ikke indført i Danmark. Her kan du få et overblik over de foreløbige politiske processer vedrørende den omvendte fodlænke.  

16. marts 2023: Beslutningsforslag fremsættes i Retsudvalget

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Theresa Berg Andersen (SF) og Astrid Carøe (SF) fremsætter forslag til folketingsbeslutning om en forsøgsordning med omvendt fodlænke, som skal beskytte ofre for partnervold og stalking.  

12. maj 2023: 1. behandling af beslutningsforslaget i Folketinget

Beslutningsforslaget behandles i Folketinget, og der er bred enighed om, at den omvendte fodlænke er en god ide. Dog henviser justitsminister Peter Hummelgaard (S) til, at der skal skabes klarhed over en række it-tekniske, juridiske og økonomiske forhold. Han siger, at der i Justitsministeriet er igangsat en undersøgelse, der skal skabe klarhed over mulighederne for den omvendte fodlænke i Danmark. Det vedtages, at beslutningsforslaget viderebehandles i Retsudvalget.  

30. maj 2023: Behandling af beslutningsforslaget i Retsudvalget

Retsudvalget drøfter beslutningsforslaget. Retsudvalget ønsker, at der iværksættes en forsøgsordning med omvendt fodlænke i Danmark, når de juridiske, praktiske og økonomiske forhold gør det muligt 

18. januar 2024: Åbent samråd om ordningen med omvendt fodlænke

Retsudvalget har kaldt justitsminister Peter Hummelgaard (S) i åbent samråd om status på beslutningsforslaget vedrørende den omvendte fodlænke. På samrådet bliver der sagt, at den primære hindring i forhold til at indføre den omvendte fodlænke er udfordringer i politiets it-systemer, som på nuværende tidspunkt ikke kan understøtte den nødvendige teknologi, og at der er andre it-projekter, som bliver prioriteret. Det bliver desuden drøftet, om kriminalforsorgen kan håndtere den omvendte fodlænke, som det er tilfældet i Norge. 

Find alle dokumenter i forbindelse med beslutningsforslaget her

Læs mere

Giv din underskrift og vær med til at lægge pres på politikerne...
For 4 år siden blev Louise Makkonen forsøgt dræbt af sin ekskæreste....
I mere end 10 år har vores skandinaviske naboer i Norge haft...