fbpx

Voldsudsatte kvinders sikkerhed

Myndighederne har en række forskellige tiltag, der kan tages i brug, når voldsudsatte kvinder frygter for deres sikkerhed. Men desværre giver tiltagene ikke altid den nødvendige beskyttelse. 

Sikkerhedstiltag for voldsudsatte

Politiet har mulighed for at igangsætte forskellige tiltag, som skal øge sikkerheden for voldsudsatte kvinder og mænd:   

  • Et tilhold indebærer, at politiet forbyder en person at kontakte en anden person, både personligt, mundtligt og skriftligt, i op til 5 år. 
  • Et opholdsforbud er et forbud mod at opholde sig i et nærmere afgrænset område, for eksempel i nærheden af en andens bopæl, opholdssted eller arbejdsplads, i op til 1 år. 
  • En bortvisning medfører, at en person bortvises fra sit hjem i op til 4 uger. 
  • En overfaldsalarm, som den udsatte person kan trykke på og dermed tilkalde politiet. 

Kilde: Social- og Boligstyrelsen.

”Der er forskellige tiltag, myndighederne kan tage i brug for at skabe sikkerhed omkring voldsudsatte kvinder. Men desværre giver disse tiltag ikke altid den nødvendige beskyttelse. Det kan for eksempel være meget vanskeligt at få et tilhold, og ofte ser vi også, at tilholdene brydes igen og igen uden umiddelbare konsekvenser. Det skyldes blandt andet lange sagsbehandlingstider hos politiet og hos domstolene.”Mette Marie Yde, direktør i Danner  

Tragisk kvindedrab i Aalborg viser, at tilhold og overfaldsalarm ikke er nok

Den 17. september 2021 blev en 41-årig kvinde dræbt af sin eksmand på en parkeringsplads foran hendes hjem i Aalborg. Hun blev skudt i hovedet – foran sine 2 børn. 

Den 41-årige kvindes eksmand havde et polititilhold mod at opsøge hende. Et tilhold, som han blev dømt for at bryde 33 gange. Den 41-årige kvinde havde også en overfaldsalarm. Den trykkede hun på, da eksmanden opsøgte hende på parkeringspladsen, men desværre nåede han at dræbe hende, inden politiet nåede frem.  

Hvis kvindens eksmand havde haft en omvendt fodlænke, ville politiet have haft mulighed for at nå frem i tide. Måske havde det betydet, at hun havde været i live i dag, og at hendes børn stadig havde haft deres mor. 

Derfor kæmper Danner for, at den omvendte fodlænke indføres i Danmark.

Den omvendte fodlænke – et redskab i akutfasen og på længere sigt

Forskning viser, at det farligste tidspunkt i en voldsudsat kvindes liv er, når hun forlader et voldeligt parforhold. Det er nemlig her, volden ofte eskalerer, og risikoen øges for det værst tænkelige – drab. Forskning viser også, at drab og drabsforsøg ofte er nøje planlagt og ikke sker i affekt, som det tidligere har været den generelle antagelse inden for partnerdrab. 

I Norge er en lovændring vedtaget, som skal gøre det muligt for politiet at give omvendt fodlænke som en del af et tilhold. Det vil ifølge Mette Marie Yde, direktør i Danner, gøre en stor forskel, når en kvinde bryder med en voldelig partner: 

”Den omvendte fodlænke er et godt redskab, for eksempel når en voldsudøver har afsonet en dom og kommer ud i samfundet igen. Men med den nye lovændring i Norge kan fodlænken også blive et redskab i akutfasen, som vi ved er et afgørende tidspunkt i kvindens liv, når det kommer til sikkerhed. Det er den løsning, vi også ønsker os herhjemme i Danmark.” 

Han får fodlænke, hun får frihed. Skriv under i dag, så vi kan få indført omvendt fodlænke i Danmark!

Læs mere

Giv din underskrift og vær med til at lægge pres på politikerne...
For 4 år siden blev Louise Makkonen forsøgt dræbt af sin ekskæreste....
I mere end 10 år har vores skandinaviske naboer i Norge haft...