Er du udsat for vold?

 

Er du udsat for vold eller i tvivl, om du er?

Vold i nære relationer kan ramme alle. Og det er helt normalt, at man er længe om at forstå, at det er vold, der foregår og at man forsøger at skjule det for sig selv eller sit netværk. Alle - uanset alder, race, religion, seksuel orientering, køn og indkomstniveau kan udøve og blive udsat for vold i nære relationer. Mange tænker, at vold kun er noget fysisk, men vold kan tage også være psykisk. Både fysisk vold, psykisk vold, seksualiseret vold, økonomisk vold eller andre former for vold kan være på spil på samme tid.

 

Eksempler på vold 

Vi har oplistet en række eksempler på vold. Spørg dig selv om de passer på din situation. Du kan også bruge dem til at spørge ind til en andens situation, hvis du har en mistanke om, at en du kender, er udsat for vold.

Oplever du, at en i din nære relation

 • forsøger at afskære eller begrænse din kontakt til dine venner og din familie?
 • insisterer på altid at vide, hvor du er, og hvem du er sammen med?
 • kontrollerer din mobiltelefon, beskeder på sociale medier og din webhistorik? 
 • kontrollerer eller bruger dine penge, og har adgang til dit NemID ?
 • kalder dig øgenavne eller nedgør dig foran andre?
 • udviser en uforudsigelig skiften mellem ømhed og vold?
 • truer dig til at forblive tavs omkring det, der foregår mellem jer?
 • tvinger dig til seksuelle handlinger?
 • kaster med ting, smadrer ting, råber og bander af dig?
 • er fysisk voldelig ved slag, spark, skub, brændemærker eller angreb med kniv? 
 • er fysisk dominerende ved at fastholde dig, spærre dig inde eller forhindre dig i at spise eller sove?
 • rusker i, truer, straffer eller ignorer dit barn?
 • truer med at dræbe dig, eller nogen, der er tæt på dig?

Genkender du et eller flere af eksemplerne på vold fra dit eget liv? Måske tænker du, at ovenstående ikke er vold, men bare et dårligt parforhold. Her skal du være opmærksom på, at den psykiske vold er kendetegnet ved forskellige dominerende og kontrollerende handlinger, der tilsammen udgør et mønster, som kan være nødvendigt at få hjælp til at se og hjælp til at bryde ud af. 

Langstrakte og alvorlige konsekvenser

Mange voldsudsatte oplever fysiske og psykiske mén såsom utryghed, søvnbesvær, koncentrationsproblemer og manglende energi, humørsvingninger, indesluttethed, posttraumatisk stress, seksuelle problemer, virkelighedsforvrængning, angst, depression og manglende tillid til andre mennesker. Så hvis du genkender et eller flere af eksemplerne på vold, er det altafgørende at du, eller den du kender, får hjælp. Ring til os og få hjælp til at snakke om volden og hvad du eventuelt kan gøre. Det er gratis og du kan ringe anonymt.


”Da jeg ringede til Danner, var det den mest omsorgsfulde kvinde, der tog telefonen. Hun hørte, hvad jeg sagde, og forstod, hvad jeg ikke sagde. Vi var enige om, at jeg ikke skulle kontakte min mand en hel dag. Det var realistisk for mig. Vi lavede korte aftaler – og efter fire dage flyttede jeg ind i Danners hus og boede der i et år.” Kristina, tidligere bosiddende hos Danner


Lever du i kærlighed og frygt?

Et parforhold kan indholde både kærlighed og frygt. Hvis det er tilfældet vil frygten i længden tage over. Og det det er skadeligt for psyken og selvværdet. Sæt grænser, sig stop og søg hjælp, hvis du ind i mellem frygter din partner. Partnervold tiltager ofte til i grovhed og hyppighed og kan være livsfarlig. Alle parforhold begynder med fascination, ømhed og forelskelse, men en del forhold udvikler sig usundt og bliver skadelige for begge parter. Mange kvinder bliver hos den mand, de forelskede sig i, selvom han også har en anden side, hvor han begynder at dominere, krænke eller manipulere. 

Måske veksler dit forhold mellem ømhed og vold. Det øger usikkerheden, og forholdets vekslen mellem tvivl og håb. Voldsudsatte tror ofte, at volden er deres egen skyld, men det er forkert. Voldsudøveren har altid ansvaret for sine handlinger, også selvom han siger noget andet, og selvom han har personlighedsforstyrrelser, har haft en svær barndom eller er inde i en vanskelig periode på jobbet. Psykisk vold går nærmest altid forud for den eventuelle fysiske vold, men for det meste er det først, når den fysiske vold viser sig, at den voldsudsatte indser, at hun skal væk. I 75% af alle partnerdrab i Danmark har der været psykisk vold i forholdet. Hvis du er udsat for vold, skal du vide, at jo før du finder modet til at fortælle om det til andre end ham, jo bedre er det for din egen og dine børns sikkerhed og sundhed. Det allervanskeligste for en voldsudsat kvinde er at forlade en voldsudøver - for dermed stiger usikkerheden om hvad han kan finde på.


Normalt at være i tvivl

Mange tænker, at vold kun er noget fysisk. Men vold er mere end et blåt øje. Det har mange ansigter, hvoraf nogle er mere usynlige end andre, og det kan derfor være diffust at forholde sig til, om man er udsat for vold. Er du i tvivl? Det er helt normalt! 

Det farlige ved volden er, at den, der er udsat, mister sit selvværd og i mange tilfælde begynder at tvivle på egen intuition. Mange kvinder udvikler endvidere en dyb skamfuldhed og indre tvivl på deres evne til at indgå i et sundt parforhold. Fordi deres partner, eller nære familiemedlem, vender verden på hovedet, håner dem, og fortæller dem, de er forkerte og ikke er noget værd, kan de begynde at tvivle på, om de overhovedet kan stole på deres tanker, følelser og oplevelser. Mange føler også skyld over, at deres børn skal opleve volden - faktisk er det ofte børnenes sikkerhed, der får en mor til at opsøge hjælp på et krisecenter.

Hvis du er i den type relation, og du har svært ved at mærke, hvad der er op eller ned, er det vigtigt, du får etableret kontakt til den ydre verden og fortæller, hvad der foregår. Ring til os – vi sidder klar til at hjælpe! 


Læs om, hvordan vold kan påvirke dit barn, og hvilke reaktioner der er tegn på, at dit barn mistrives på grund af volden.
Her kan du læse om andre kvinder, der på forskellig vis har oplevet vold i nære relationer.
Vi sidder klar til at hjælpe og rådgive dig om problemstillinger i forbindelse med vold i nære relationer.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. februar 2020
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.