Er du udsat for vold?


Lever du i kærlighed og frygt?

De fleste parforhold begynder med fascination, ømhed og forelskelse. Desværre udvikler nogle parforhold sig usundt. Det kan skyldes, at magten ikke er ligeligt fordelt. Hvis du lever i et parforhold med en skæv magtbalance, fordi den mand du forelskede dig i, fx er blevet at dominerende, krænkende eller manipulerede, vil din frygt i længden tage over, og det er skadeligt for din psyke og dit selvværd. 


Volden kommer snigende – når vold bliver hverdag

De fleste kvinder, der er udsat for vold, beskriver, hvordan volden kommer snigende og pludselig når til et punkt, hvor det er gået for vidt. Med tiden er de blevet mere og mere nedbrudt af volden og har mistet mere og mere af sig selv. går 

Hvis du er udsat for vold, vil du gradvist blive nedbrudt psykisk. Den psykiske nedbrydning er et tegn på voldens normaliseringsproces. Volden er blevet indarbejdet i dit forhold og er blevet et normalt indslag i din hverdag. Dine grænser for, hvad der er normalt er gradvist blevet rykket, og har volden har stået på et stykke tid, kan du ikke længere skelne imellem, hvad der er normalt, og hvad der ikke er.

”Da jeg ringede til Danner, var det den mest omsorgsfulde kvinde, der tog telefonen. Hun hørte, hvad jeg sagde, og forstod, hvad jeg ikke sagde. Vi var enige om, at jeg ikke skulle kontakte min mand en hel dag. Det var realistisk for mig. Vi lavede korte aftaler – og efter fire dage flyttede jeg ind i Danners hus og boede der i et år.” Kristina, tidligere bosiddende hos Danner

Eksempler på vold 

Vi har oplistet en række eksempler på vold. Spørg dig selv om de passer på din situation. Du kan også bruge dem til at spørge ind til en andens situation, hvis du har en mistanke om, at en du kender, er udsat for vold.

Oplever du, at en i din nære relation

 • forsøger at afskære eller begrænse din kontakt til dine venner og din familie?
 • insisterer på altid at vide, hvor du er, og hvem du er sammen med?
 • kontrollerer din mobiltelefon, beskeder på sociale medier og din web-historik? 
 • kontrollerer eller bruger dine penge og har adgang til dit NemID ?
 • kalder dig øgenavne eller nedgør dig foran andre?
 • udviser en uforudsigelig skiften mellem ømhed og vold?
 • truer dig til at forblive tavs omkring det, der foregår mellem jer?
 • tvinger dig til seksuelle handlinger?
 • kaster med ting, smadrer ting, råber og bander af dig?
 • er fysisk voldelig ved slag, spark, skub, brændemærker eller angreb med kniv? 
 • er fysisk dominerende ved at fastholde dig, spærre dig inde eller forhindre dig i at spise eller sove?
 • rusker i, truer, straffer eller ignorer dit barn?
 • truer med at dræbe dig, eller nogen, der er tæt på dig?

Genkender du et eller flere af eksemplerne på vold fra dit eget liv? Måske tænker du, at ovenstående ikke er vold, men bare et dårligt parforhold. Her skal du være opmærksom på, at den psykiske vold er kendetegnet ved forskellige dominerende og kontrollerende handlinger, der tilsammen udgør et mønster, som kan være nødvendigt at få hjælp til at se og hjælp til at bryde ud af. 


Normalt at være i tvivl

Mange tænker, at vold er noget fysisk. Men vold er mere end et blåt øje. Det har mange ansigter, hvoraf nogle er mere usynlige end andre. Det kan derfor være diffust at forholde sig til, om man er udsat for vold. Er du i tvivl? Det er helt normalt! 

Det farlige ved volden er, at den, der er udsat, mister sit selvværd og i mange tilfælde begynder at tvivle på egen intuition. Mange kvinder udvikler en dyb skamfuldhed og indre tvivl på deres evne til at indgå i et sundt parforhold. Fordi deres partner, eller nære familiemedlem, vender verden på hovedet, håner dem, og fortæller dem, de er forkerte og ikke er noget værd, kan de begynde at tvivle på, om de overhovedet kan stole på deres tanker, følelser og oplevelser. 


Hvorfor går hun ikke bare?

En konsekvens af vold er, at man mister tiltroen til sin egen dømmekraft. Mennesker, der ikke har oplevet, hvad det vil sige at leve med vold i nære relationer, har ofte svært ved at forstå; hvorfor går hun ikke bare? 
Men det kan være, at du føler skyld og skam over volden. Måske er du nedbrudt. Vold nedbryder nemlig langsomt og systematisk et menneskes selvværd. Det kan være, at volden er så massiv, at den har skabt et mønster, der fastholder dig og gør det svært at forlade ham. Hvis der er børn i jeres parforhold, og/eller hvis du er praktisk eller økonomisk afhængig af ham, er det ekstra svært.


Er du udsat for vold? Søg hjælp

Hvis du er udsat for vold, kan det have alvorlige og langstrakte konsekvenser. Konsekvenserne af vold kan vise sig både fysisk, psykisk, socialt, økonomisk og praktisk. 
Hvis du er i en relation, hvor du har svært ved at mærke, hvad der er op eller ned, er det vigtigt, du får etableret kontakt til den ydre verden og fortæller, hvad der foregår. Ring til os – vi sidder klar til at hjælpe! 


Læs om, hvordan vold kan påvirke dit barn, og hvilke reaktioner der er tegn på, at dit barn mistrives på grund af volden.
Her kan du læse om andre kvinder, der på forskellig vis har oplevet vold i nære relationer.
Vi sidder klar til at hjælpe og rådgive dig om problemstillinger i forbindelse med vold i nære relationer.