Er du udsat for vold?

De fleste parforhold begynder med fascination, ømhed eller forelskelse. Desværre udvikler nogle forhold sig usundt, hvor den ene gradvist har en slags magt over den anden. Måske er ham, du forelskede dig i, blevet krænkende, manipulerede eller voldelig. Her skal du overveje, om du er udsat for psykisk vold og andre former for vold. Det er skadeligt i længden, at leve med en voldelig partner eller anden person i de nære relationer, og det er aldrig for sent at søge hjælp hos Danner eller andre krisecentre.

Når vold bliver hverdag

De fleste kvinder, der har været udsat for vold, beskriver, hvordan volden kom snigende gradvist og pludselig nåede til et punkt, hvor det var gået for vidt. Med tiden blev de mere og mere nedbrudt af volden og mistede mere og mere af sig selv.

Hvis du er udsat for vold, vil du gradvist blive nedbrudt psykisk. Den psykiske nedbrydning er en del af dét, der kaldes voldens normaliseringsproces: Volden er blevet indarbejdet i dit forhold og er blevet en del af din hverdag. Dine grænser for, hvad der er normalt er gradvist blevet rykket, og har volden stået på et stykke tid, kan du muligvis ikke længere skelne imellem, hvad der er normalt, og hvad der ikke er.

Da jeg ringede til Danner, var det den mest omsorgsfulde kvinde, der tog telefonen. Hun hørte, hvad jeg sagde, og forstod, hvad jeg ikke sagde.”  Kristina, tidligere beboer på Danners krisecenter

Eksempler på vold 

Vi har oplistet en række eksempler på vold. Spørg dig selv om de passer på din situation. Du kan også bruge dem til at spørge ind til en andens situation, hvis du har en mistanke om, at én du kender er udsat for vold.

Oplever du, at én i en nær relation

 • forsøger at afskære eller begrænse din kontakt til venner og familie?
 • insisterer på altid at vide, hvor du er, og hvem du er sammen med?
 • kontrollerer din mobiltelefon, beskeder på sociale medier og din web-historik? 
 • kontrollerer eller bruger dine penge og har adgang til dit NemID?
 • kalder dig øgenavne eller nedgør dig foran andre?
 • udviser en uforudsigelig skiften mellem ømhed og vold?
 • truer dig til at forblive tavs omkring det, der foregår mellem jer?
 • tvinger dig til seksuelle handlinger?
 • kaster med ting, smadrer ting, råber og bander af dig?
 • er fysisk voldelig med slag, spark, skub eller brug af genstande eller våben? 
 • er fysisk dominerende ved at fastholde dig, spærre dig inde eller forhindre dig i at spise eller sove?
 • rusker, truer, straffer eller ignorerer dit barn?
 • truer med at dræbe dig - eller nogen, der er tæt på dig?

Genkender du ét eller flere af eksemplerne på vold fra dit eget liv? Måske tænker du, at ovenstående ikke er vold, men bare et dårligt parforhold. Her skal du være opmærksom på, at den psykiske vold er kendetegnet ved forskellige dominerende og kontrollerende handlinger, der tilsammen udgør et mønster, som det kan være nødvendigt at få hjælp til at se og hjælp til at bryde ud af. 

Normalt at være i tvivl

Mange tænker, at vold er noget fysisk. Men vold er mere end et blåt øje. Det har mange ansigter, hvoraf nogle er mere usynlige end andre. Det kan derfor være diffust at forholde sig til, om man er udsat for vold. Er du i tvivl? Det er helt normalt! 

Det farlige ved volden er, at den, der er udsat, mister sit selvværd og i mange tilfælde begynder at tvivle på egen intuition. Mange kvinder udvikler en dyb skamfuldhed og indre tvivl på deres evne til at indgå i et sundt parforhold. Fordi deres partner (eller nære familiemedlem) vender verden på hovedet, håner dem og fortæller dem, at de er forkerte, og at de ikke er noget værd, kan de begynde at tvivle på, om de overhovedet kan stole på deres tanker, følelser og oplevelser. 


Hvorfor går hun ikke bare?

En konsekvens af vold er, at man mister tiltroen til sin egen dømmekraft. Mennesker, der ikke har oplevet, hvad det vil sige at leve med vold i nære relationer, har ofte svært ved at forstå det: Hvorfor går hun ikke bare? 
Men det kan være, at du føler skyld og skam over volden. Måske er du nedbrudt. Vold nedbryder nemlig langsomt og systematisk et menneskes selvværd. Det kan være, at volden er så massiv, at den har skabt et mønster, der fastholder dig og gør det svært at forlade ham. Hvis der er børn i jeres parforhold, og/eller hvis du er praktisk eller økonomisk afhængig af ham, er det ekstra svært.


Er du udsat for vold? Søg hjælp

Hvis du er udsat for vold, kan det have alvorlige og langstrakte konsekvenser. Konsekvenser af vold kan vise sig både fysisk, psykisk, socialt, økonomisk og praktisk. 
Hvis du er i en relation, hvor du har svært ved at mærke, hvad der er op eller ned, er det vigtigt, at du får etableret kontakt til den ydre verden og taler med nogen om, hvad der foregår. Ring til os – vi sidder klar til at hjælpe! 


Vi sidder klar til at hjælpe og rådgive dig om problemstillinger i forbindelse med vold i nære relationer.
Her kan du læse om Danners krisecenter og den hjælp, vi kan tilbyde dig under et ophold
Sig det til nogen! Få rådgivning til at forstå volden og dens konsekvenser - så du bedre kan bryde den.