Er du udsat for vold?

Er du udsat for vold?
De fleste parforhold begynder med en stormende forelskelse. Desværre udvikler nogle parforhold sig usundt, fordi den ene i forholdet tager magt over den anden. Et ulige forhold er skadeligt i længden. Så skadeligt, at det kan være nødvendigt søge hjælp.


Når vold bliver hverdag

De fleste kvinder, der har været udsat for vold, beskriver, hvordan volden gradivist kom snigende og pludselig nåede til et punkt, hvor det var gået for vidt. Med tiden blev de mere og mere nedbrudt og mistede mere og mere af sig selv.

Hvis du er udsat for vold, vil du gradvist blive nedbrudt psykisk. Den psykiske nedbrydning er en del af dét, der kaldes voldens normaliseringsproces. Under normaliseringsprocessen er volden blevet indarbejdet i dit forhold og er blevet en del af din hverdag. Dine grænser for, hvad der er normalt er gradvist blevet rykket, og har volden stået på et stykke tid, kan du muligvis ikke længere skelne imellem, hvad der er normalt, og hvad der ikke er.

Da jeg ringede til Danner, var det den mest omsorgsfulde kvinde, der tog telefonen. Hun hørte, hvad jeg sagde, og forstod, hvad jeg ikke sagde. 

Kristina, tidligere beboer på Danners krisecenter
 

Eksempler på vold 

Vi har oplistet en række eksempler på vold. Spørg dig selv om de passer på din situation. Du kan også bruge dem til at spørge ind til en andens situation, hvis du har en mistanke om, at én du kender er udsat for vold.

Oplever du, at én i en nær relation

  • forsøger at afskære eller begrænse din kontakt til venner og familie?
  • insisterer på altid at vide, hvor du er, og hvem du er sammen med?
  • kontrollerer din mobiltelefon, beskeder på sociale medier og din web-historik? 
  • kontrollerer eller bruger dine penge og har adgang til dit NemID?
  • kalder dig øgenavne eller nedgør dig foran andre?
  • tvinger dig til seksuelle handlinger?
  • kaster med ting, smadrer ting, råber og bander af dig?
  • er fysisk voldelig med slag, spark, skub eller brug af genstande eller våben? 

Genkender du ét eller flere af eksemplerne på vold fra dit eget liv? Måske tænker du, at ovenstående ikke er vold, men bare et dårligt parforhold. Her skal du være opmærksom på, at den psykiske vold er kendetegnet ved forskellige dominerende og kontrollerende handlinger, der tilsammen udgør et mønster, som det kan være nødvendigt at få hjælp til at se og hjælp til at bryde ud af. 


Normalt at være i tvivl

Mange tænker, at vold er noget fysisk. Men vold er mere end et blåt øje. Det har mange ansigter, hvoraf nogle er mere usynlige end andre. Det kan derfor være diffust at forholde sig til, om man er udsat for vold. Er du i tvivl? Det er helt normalt! 

Det farlige ved volden er, at den der er udsat mister sit selvværd og i mange tilfælde begynder at tvivle på egen intuition. Mange kvinder udvikler en dyb skamfuldhed og indre tvivl på egen evne til at indgå i et sundt parforhold. Fordi deres partner (eller nære familiemedlem) vender verden på hovedet, håner dem og fortæller dem, at de er forkerte, og at de ikke er noget værd, kan de begynde at tvivle på, om de overhovedet kan stole på deres tanker, følelser og oplevelser. 


Hvorfor går hun ikke bare?

En konsekvens af vold er, at man mister tiltroen til sin egen dømmekraft. Mennesker, der ikke har oplevet, hvad det vil sige at leve med vold i nære relationer, har ofte svært ved at forstå det: Hvorfor går hun ikke bare? 
Men det kan være, at du føler skyld og skam over volden. Måske er du nedbrudt. Vold nedbryder nemlig langsomt og systematisk et menneskes selvværd. Det kan være, at volden er så massiv, at den har skabt et mønster, der fastholder dig og gør det svært at forlade ham. Hvis der er børn i jeres parforhold, og/eller hvis du er praktisk eller økonomisk afhængig af ham, er det ekstra svært.


Er du udsat for vold? Søg hjælp

Hvis du er udsat for vold, kan det have alvorlige og langstrakte konsekvenser. Konsekvenser af vold kan vise sig både fysisk, psykisk, socialt, økonomisk og praktisk. 
Hvis du er i en relation, hvor du har svært ved at mærke, hvad der er op eller ned, er det vigtigt, at du får etableret kontakt til den ydre verden og taler med nogen om, hvad der foregår. Ring til os – vi sidder klar til at hjælpe! 


Negativ social kontrol kendes også som kollektiv- eller æresrelateret vold. Her er flere i familien med til at kontrollere eller udøve vold mod en kvinde for, at hun skal underkaste sig de normer, der eksisterer i familien, og det miljø den tilhører.
På Danners krisecenter er du og dine eventuelle børn i sikkerhed, og her får I hjælp og støtte til at bearbejde traumerne og finde vejen ud af volden. I Danmark udsættes 38.000 kvinder hvert år for vold – 1800 af dem har brug for plads på et krisecenter.
I Sig det til nogen kan du få specialiseret rådgivning, hvis har levet i et voldeligt forhold. Du lærer at forstå volden og dens konsekvenser, og du får redskaber til bedst muligt at lægge volden bag dig og komme videre.