Er du udsat for vold?

Er du udsat for vold eller i tvivl, om du er?

Vold i nære relationer kan ramme alle. Alle - uanset alder, race, religion, seksuel orientering, køn og indkomstniveau. Mange tænker, at vold kun er noget fysisk. Men vold kan tage mange former, og i nogle familier kan der være flere voldsformer, som fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold, økonomisk vold og materiel vold, på spil på samme tid.

Vi oplistet en række punkter, som alle er eksempler på vold. Spørg dig selv om et eller nogle af punkterne passer på din situation. Du kan også bruge dem til at spørge ind til en andens situation, hvis du har en mistanke om, at en du kender, er udsat for vold.

Oplever du, at din nære relation

 • forsøger at afskære eller begrænse din kontakt til dine venner og din familie?
 • insisterer på altid at vide, hvor du er, og hvem du er sammen med?
 • kontrollerer din mobiltelefon, beskeder på sociale medier og din webhistorik? 
 • kontrollerer dine penge, og har og misbruger dit NemID samt dine øvrige adgangskoder?
 • kalder dig øgenavne eller nedgør dig foran andre?
 • udviser en uforudsigelig skiften mellem ømhed og vold?
 • truer dig til at forblive tavs omkring det, der foregår mellem jer?
 • tvinger dig til sex?
 • kaster med ting, smadrer ting, råber og bander af dig?
 • er fysisk voldelig ved slag, spark, skub eller angreb med kniv? 
 • er fysisk voldelige ved at isolere dig, fastholde dig, spærre dig inde eller forhindre dig i at spise eller sove?
 • rusker i, truer, straffer eller ignorer dit barn?
 • truer med at dræbe dig, eller nogen, der er tæt på dig?

Genkender du et eller flere af eksemplerne på vold fra dit eget liv? Måske tænker du, at det ikke er alle eksempler, der er vold - men det er det! 


Vold i nære relationer kan have langstrakte og alvorlige konsekvenser

Mange voldsudsatte oplever fysiske og psykiske mén såsom utryghed, søvnbesvær, koncentrationsproblemer og manglende energi, humørsvingninger, indesluttethed, posttraumatisk stress, seksuelle problemer, virkelighedsforvrængning, angst, depression og manglende tillid til andre mennesker. Så hvis du genkender et eller flere af eksemplerne på vold, er det altafgørende at du, eller den du kender, får hjælp. Ring til os og få hjælp til at handle på volden.
 

”Da jeg ringede til Danner, var det den mest omsorgsfulde kvinde, der tog telefonen. Hun hørte, hvad jeg sagde, og forstod, hvad jeg ikke sagde. Vi var enige om, at jeg ikke skulle kontakte min mand en hel dag. Det var realistisk for mig. Vi lavede korte aftaler – og efter fire dage flyttede jeg ind i Danners hus og boede der i et år.” Kristina, tidligere bosiddende hos Danner

Læs Kristinas historie om at bryde med et mangeårigt forhold præget af voldNormalt at være i tvivl

Mange tænker, at vold kun er noget fysisk. Men vold er mere end et blåt øje. Det har mange ansigter, hvoraf nogle er mere usynlige end andre, og det kan derfor være diffust at forholde sig til, om man er udsat for vold. Er du i tvivl? Det er helt normalt! 

Det farlige ved volden er, at den, der er udsat, mister sit selvværd og i mange tilfælde begynder at tvivle på egen intuition. Mange kvinder udvikler endvidere en dyb skamfuldhed og indre tvivl på deres evne til at indgå i et sundt parforhold. Fordi deres partner, eller nære familiemedlem, vender verden på hovedet, håner dem, og fortæller dem, de er forkerte og ikke er noget værd, kan de begynde at tvivle på, om de overhovedet kan stole på deres tanker, følelser og oplevelser. 

Hvis du er i den type relation, og du har svært ved at mærke, hvad der er op eller ned, er det vigtigt, du får etableret kontakt til den ydre verden og fortæller, hvad der foregår. Ring til os – vi sidder klar til at hjælpe! 
 

Læs Charlottes historie om kærlighed og frygt  


Troede, det var min egen skyld.
Bange, når han var sammen med børnene.
Svært ved at indse, at det var vold.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt