Forebyggelse af sexisme hos unge i folkeskolen

10% af alle danske kvinder over 16 år har oplevet ikke-fysiske seksuelle krænkelser (SDU, 2018). Det vidner om en systematisk sexisme, og et problem som skal adresseres på politisk niveau.

Sexisme er ikke primært et individuelt problem. Danmark bør lade sig inspirere af andre lande, der har vedtaget politikker for at uddanne børn og unge i respekt for forskellighed.

Danner anbefaler, at ’undgåelse af sexisme og respekt for forskellighed’ inddrages i undervisningen i folkeskolerne og på læreruddannelsen. 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.