Forebyggelse af sexisme hos unge i folkeskolen

10% af alle danske kvinder over 16 år har oplevet ikke-fysiske seksuelle krænkelser (SDU, 2018). Det vidner om en systematisk sexisme, som også florerer blandt unge. Derfor er undervisning om 'respektfulde relationer' og grænsesætning vigtig.

Danmark bør lade sig inspirere af andre lande, der har vedtaget politikker for at undervise børn og unge om feminisme og om undgåelse af sexisme. Vi bør desuden give børn og unge værktøjer til at definere egne grænser og respektere andres grænser, både når de færdes i grupper, og når man er på tomandshånd med en ven eller en kæreste.

Mange har deres første intime kæreste, mens de går i folkeskolens ældste klasser eller på en ungdomsuddannelse. I det første kæresteforhold er alt nyt, og det er nemt at forveksle en kærestes grænseoverskridende og dominerende adfærd med ømhed eller som noget ’normalt’.

 

Mange unge tøver med at fortælle andre om det, hvis der foregår noget ubehageligt eller krænkende i parforholdet, og det kan være begyndelsen til et usundt og skadeligt forhold. Det første kæresteforhold er med til at definere, hvordan man er over for sine intime partnere resten af livet. Derfor er undervisning vigtig og kan indholde emner som: 

  • Hvad er et respektfuldt kæresteforhold? Kan man blive voldtaget af en kæreste?
  • Hvad er sexisme? Er jeg selv med til at fremme en kultur, der nedgører andre på grund af deres køn, krop eller seksualitet? 
  • Hvordan finder man modet til at definere egne grænser, og hvordan respekterer man andres grænser?
  • Hvor og hvordan man kan søge hjælp, hvis man er i tvivl om det der foregår i ens egne nære relationer er usundt eller grænseoverskridende?

Også blandt unge der færdes i grupper kan grænseoverskridende adfærd være 'normaliseret' eller svært at sige fra overfor. En usund kultur, hvor sexisme og manglende respekt for forskellighed eller for andres grænser, kan være med til at bane vejen for at de implicerede unge senere i livet får problemer med at kende egne og andrs grænser, når det handler om krop, køn og kærlighed. 

 

Danner anbefaler, at ’undgåelse af sexisme og respektfulde (kæreste)forhold' inddrages i undervisningen i folkeskolerne, på ungdomssuddannelserne og på læreruddannelsen. 

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.