Ophold på Danners Krisecenter

  • Ophold på Danners krisecenter
  • Ophold på Danners krisecenter
  • Ophold på Danners krisecenter
  • Ophold på Danners krisecenter
  • Ophold på Danners krisecenter
  • Ophold på Danners krisecenter
  • Ophold på Danners krisecenter
  • Ophold på Danners krisecenter

 

Hvorfor tage på Danners Krisecenter?  

I Danmark udsættes 33.000 kvinder hvert år for vold – 2000 af dem søger på krisecenter. 
Hvis du er udsat for vold i en nær relation, har du mulighed for at få ophold på Danners Krisecenter. 

Det er ofte en særlig begivenhed, der gør, at en kvinde tager skridtet og kontakter os for at få hjælp og råd. 


Volden i dit hjem kan være blevet mere voldsom, finde hyppigere sted eller måske er din voldsudøver begyndt at slå ikke kun dig, men også dine børn. Hvis du er udsat for vold i en nær relation kan det være nødvendigt for dig at søge tilflugt, ly og støtte på et sted, hvor du ikke vil findes, er afskærmet fra omverdenen, og hvor du er i sikkerhed. 

På Danners krisecenter er du og din børn i sikkerhed, og her får I hjælp og støtte til at bearbejde traumerne og finde vejen ud af volden. 


Danners krisecenter - et trygt sted, der giver støtte, omsorg og rådgivning

Danners krisecenter er et midlertidigt, sikret døgntilbud med plads til 18 kvinder og 18 børn. Sikret døgntilbud betyder, at kvinderne og børnene bor her døgnet rundt, at hoveddøren altid er låst, og at der er bemanding på. På Krisecenteret tilbyder vi kvinderne og deres børn midlertidigt ophold, rådgivning og mulighed for fællesskab med andre i samme situation. 

Mange af vores kvinder er traumatiserede af gennem længere tid at have levet i en krigszone. Det samme gælder for deres børn. I Krisecenteret er der socialfagligt personale, pædagoger, psykologer og en stor gruppe af frivillige, der alle bidrager til en tværfaglig indsats i arbejdet med kvinderne og børnene. Krisecenteret er et trygt sted, der giver støtte, omsorg og rådgivning – her er nogen at tale med alle døgnets 24 timer, og personalet har tavshedspligt. 


Få ophold på Danner krisecenter 

Du kan få ophold på Danner krisecenter, hvis du er udsat for vold. Kontakt os direkte eller få en oversigt over andre krisecentre i Danmark på Landsorganisationen af kvindecentres (LOKK) hjemmeside.

Inden en eventuelt indflytning vil vi til en personlig samtale lave en risikovurdering, hvor vi vil screene dig og din situation for at få afdækket trusselsbilledet. Det gør vi for at sikre, at du og dine børn kan være i sikkerhed på krisecenteret, og at vi kan yde den hjælp, du har brug for. 


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.
Læs om den teoretiske viden om vold, Danner videnscenter og krisecenter i metode og praksis tager udgangspunkt i.
Sig det til nogen! Få rådgivning til at forstå volden og dens konsekvenser - så du bedre kan bryde den.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

27. august 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.