Ophold på Danners Krisecenter

Ophold på Danners krisecenter

 

Hvis du er udsat for vold fra din partner, eller en person i dit nære netværk, har du mulighed for at få ophold på Danners krisecenter. 

Det er ofte en særlig hændelse, der gør, at en kvinde søger hjælp og råd på et krisecenter. Det kan være, at volden i hjemmet er blevet mere voldsom, eller at den sker oftere. Nogen gange er det en ven eller et familiemedlem, som hjælper til at tage kontakt, andre gange er det en kommunal sagsbehandler eller en anden fagperson. 

På Danners krisecenter er du og dine eventuelle børn i sikkerhed, og her får I hjælp og støtte til at bearbejde traumerne og finde vejen ud af volden. I Danmark udsættes 118.000 kvinder om året for partnervold – 1800 af dem har brug for plads på krisecenter i kortere eller længere tid.

Det er ikke skamfuldt eller et nederlag at tage på krisecenter, tvært imod så har man taget et modigt og vigtigt skridt i retning af et mere sikkert liv for sig selv og sine eventuelle børn. Der er en del fordomme om, hvad et krisecenter er, men de viser sig ofte ikke at holde stik. Danners krisecenter er både lyst, varmt og venligt, og du møder nogle dygtige og venlige mennesker, som vil hjælpe dig på den måde, du har brug for hjælp - og i dit tempo.

Fire faktorer har indflydelse på volden

Når vi skal hjælpe en voldsudsat kvinde, lytter vi til hendes fortællinger og kigger på volden ud fra en bred forståelsesramme for at kunne ændre de forhold, der har muliggjort volden.

Danner arbejder ud fra fire niveauer, som er relevante for kvinden for at forstå volden og finde nye veje til at kunne leve et mere sikkret liv fremover. De fire niveauer tager udgangspunkt i den såkaldte socioøkologiske model:

  1. Den enkelte kvindes egen bagage
  2. De nære forhold, der gør sig gældende i relationen til udøveren
  3. Det lokale miljø omkring hende fx om hun lever i fattigdom, er del af et specielt miljø. Det kan også være myndigheder som kommunen eller andre institutioner.
  4. De strukturelle normer i samfundet om fx køn, social og økonomisk ulighed eller manglende lovgivning

 

Danners krisecenter - et trygt sted, der giver støtte, omsorg og rådgivning

Danners krisecenter er et midlertidigt, sikret døgntilbud med plads til 18 kvinder og 18 børn. Sikret døgntilbud betyder, at kvinder og børn bor her døgnet rundt, at hoveddøren altid er låst, at der er forskellige sikkerhedsforanstaltninger, og at der altid er personale på arbejde.

Mange af de kvinder og børn, som bor hos Danner, er traumatiserede af at have levet i et forhold, der kan minde om en krigszone med uforsigelige hændelser hele tiden. I krisecenteret er der ansat socialfagligt personale, pædagoger, psykologer og en stor gruppe af frivillige, der alle bidrager til en gennemprøvet og tværfaglig indsats i arbejdet med kvinderne og børnene. Krisecenteret er et trygt sted, der giver støtte, omsorg og rådgivning. Her er nogen at tale med alle døgnets 24 timer, man kan møde kvinder som er i samme situation, og alle samtaler foregår i fortrolighed og med den nødvendige tavshedspligt. Hvis man har brug for at være alene, så er der selvfølgelig også plads til det i ens egen krisecenter-lejlighed.


Grundig samtale før indflytning

Før du kan blive visiteret til et ophold på Danners krisecenter skal du gennem en samtale og en vurdering af Danners professionelle personale. Det gør vi for at sikre, at du, og dine eventuelle børn, kan være i sikkerhed på krisecenteret, og at vi kan yde den hjælp, I har brug for. Til samtalen vil din situation og fortælling blive vurderet ud fra nogle faglige værktøjer, og først herefter kan det besluttes om et krisecenter er den rigtige løsning. Hvis ikke henviser vi ofte videre til andre tilbud. Hvert år må vi desværre sende mange kvinder videre til enten andre krisecentre eller andre tilbud - vi ikke har plads til alle dem, der søger vores hjælp. Men husk, at vi altid kan hjælpe dig, og at der altid findes alternativer til det liv du lever nu, hvis du ønsker forandring.
 

Vi afviser aldrig bare blankt

Vi sender aldrig bare en kvinde tilbage til en voldelig mand. Vi hjælper dig altid med sikkerhedsstrategier eller andre korttidsplaner, hvis du har brug for det. Det kan være ophold hos en veninde eller i sjældne tilfælde hjælp til indlogering på et hotel.

Vi beklager naturligvis, at vi ikke har plads til alle dem, der har brug for vores hjælp. I mange tilfælde er der plads på et andet krisecenter, hvis det er et voldeligt forhold, som er grunden til at kvinden har søgt hjælp hos os. Danners videnscenter arbejder på politisk niveau for at sikre en bedre beskyttelse af voldsudsatte kvinder. Der findes andre muligheder for hjælp end at tage på krisecenter, hvis man er udsat for vold. For nogle er det en bedre løsning at modtage ambulant rådgivning i Sig Det Til Nogen.


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!
Den teoretiske viden om vold i nære relationer i Danner udspringer af en kombination af af praksiserfaringer vores fra arbejdet med voldsudsatte samt egne og andres sociologiske studier, der afdækker mønstre, som er kendetegnene for voldelige forhold.
I Sig det til nogen kan du få specialiseret rådgivning, hvis har levet i et voldeligt forhold. Du lærer at forstå volden og dens konsekvenser, og du får redskaber til bedst muligt at lægge volden bag dig og komme videre.