Ophold på Danners Krisecenter

 • Ophold på Danners krisecenter
 • Ophold på Danners krisecenter
 • Ophold på Danners krisecenter
 • Ophold på Danners krisecenter
 • Ophold på Danners krisecenter
 • Ophold på Danners krisecenter
 • Ophold på Danners krisecenter
 • Ophold på Danners krisecenter

 

Hvorfor et ophold på Danners krisecenter?  

I Danmark udsættes 38.000 kvinder hvert år for vold – 1800 af dem får plads på krisecenter. 
Hvis du er udsat for vold i en nær relation, har du mulighed for at få ophold på Danners krisecenter. 

Det er ofte en særlig hændelse, der gør, at en kvinde tager skridtet og kontakter os for at få hjælp og råd. 
Det kan være, at volden i hjemmet er blevet mere voldsom, at den sker oftere eller at voldsudøveren er begyndt at slå børnene.

Hvis du er udsat for vold i en nær relation, kan det være nødvendigt for dig at søge tilflugt på et krisecenter. 

På Danners krisecenter er du og din børn i sikkerhed, og her får I hjælp og støtte til at bearbejde traumerne og finde vejen ud af volden.

Fire faktorer har indflydelse på volden

Årsagerne til vold i nære relationer har ikke kun én årsag. Når vi skal hjælpe en voldsudsat kvinde, kigger vi derfor på volden ud fra en bred forståelsesramme for at kunne ændre de forhold, der har muliggjort volden.

For at forstå og forebyge volden arbejder Danner ud fra et helhedssyn, der der baserer sig på Den socio-økologiske model. Vi tager derfor udgangspunkt i

 1.  den enkelte kvindes egen bagage
 2.  de nære forhold, der gør sig gældende i relationen til udøveren
 3. det lokale miljø omkring hende fx om hun lever i fattigdom, er del af et specielt miljø eller andre situationsbestemte faktorer
 4. de strukturelle normer i samfundet om fx kønsmæssig, social og økonomisk ulighed eller manglende lovgivning

 

Danners krisecenter - et trygt sted, der giver støtte, omsorg og rådgivning

Danners krisecenter er et midlertidigt, sikret døgntilbud med plads til 18 kvinder og 18 børn. Sikret døgntilbud betyder, at kvinderne og børnene bor her døgnet rundt, at hoveddøren altid er låst, og at der altid er bemanding. På krisecenteret tilbyder vi kvinderne og deres børn midlertidigt ophold med rådgivning og mulighed for fællesskab med andre i samme situation. 

Mange af vores kvinder er traumatiserede af gennem længere tid at have levet i en krigszone. Det samme gælder for deres børn. I krisecenteret er der ansat socialfagligt personale, pædagoger, psykologer og en stor gruppe af frivillige, der alle bidrager til en tværfaglig indsats i arbejdet med kvinderne og børnene. Krisecenteret er et trygt sted, der giver støtte, omsorg og rådgivning – her er nogen at tale med alle døgnets 24 timer, og personalet har tavshedspligt. 


Grundig samtale før indflytning

Før man kan blive visiteret til et ophold på Danners krisecenter skal man gennem en samtale og en vurdering af Danners professionelle personale. Det gør vi for at sikre, at du og dine børn kan være i sikkerhed på krisecenteret, og at vi kan yde den hjælp, du har brug for. Til samtalen vil din situation og fortælling blive vurderet ud fra nogle faglige værktøjer, og først herefter kan det besluttes om et krisecenter er den rigtige løsning. Hvis ikke henviser vi ofte videre til andre tilbud. Hvert år må vi desværre sende rigtig mange kvinder videre til enten andre krisecentre eller andre tilbud, da vi ikke har plads til alle dem, der egentlig har brug for vores hjælp.


Vi afviser aldrig bare blankt

Vi sender aldrig bare en kvinde tilbage til en voldelig mand. Vi hjælper altid med sikkerhedsstrategier eller andre korttidsplaner, hvis kvinden har brug for det. Det kan være ophold hos en veninde eller i sjældne tilfælde hjælp til indlogering på et hotel.

Vi beklager naturligvis, at vi ikke har plads til alle dem, der har brug for vores hjælp. Derfor arbejder Danners videnscenter meget målrettet for at fjerne pladsmanglen på landets krisecentre, dels ved at argumentere for flere pladser, dels ved at tilbyde ambulant rådgivning i Sig Det Til Nogen.


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.
Læs om den teoretiske viden om vold, Danner videnscenter og krisecenter i metode og praksis tager udgangspunkt i.
Sig det til nogen! Få rådgivning til at forstå volden og dens konsekvenser - så du bedre kan bryde den.