fbpx

Alle har ret til at bryde med vold 

Hvis man skal gøre sig fri af voldsudøverens psykiske magt, så skal man have hjælp af fagperson, der er specialiseret i vold.  

Det blev flere gange slået fast på Danners konference om, hvordan vi hjælper de tusindvis af voldsudsatte, der i dag ikke kommer på krisecenter. Hundredehalvtreds fagfolk fra blandt andet politiet, kommuner og voldsfaglige tilbud på tværs af landet var mødt op for at drøfte, hvordan vi opsporer bedre og hvordan man sikrer den rette hjælp til alle.  

Grib de voldsudsatte 

Ligestillingsminister Marie Bjerre (V) bød velkommen fra morgenstunden med en opfordring om, at vi som samfund tager partnervold langt mere alvorligt end hidtil. I alt for mange år har vi i Danmark ikke taget drab og vold mod kvinder seriøst i Danmark, sagde ministeren med henvisning til populærkulturens brug af vold som underholdning og ægtefællerabatten, hvor drab på en partner tidligere gav mildere straf end ved et fjerndrab. Myndigheder har et særligt ansvar for at spotte volden tidligere, men der skal være et sted, der kan gribe de udsatte, når de er opsporet, lød det fra Marie Bjerre.  

Partnervold er den største risiko for drab, understregede Jacqueline Campbell fra Johns Hopkins School of Nursing, USA efterfølgende i en video-tale. Voldudsatte skal have hjælp til at komme ud af volden, og de skal have hjælp til selv at se mønstret i volden og deres egen risiko, sagde Campbell. Hun har udviklet et risikovurderingsværktøj til voldudsatte kvinder, der giver den enkelte kvinde et indblik i trusselsniveauet, omfanget og hyppigheden af den vold de lever i.  

“Det allervigtigeste er at hjælpe kvinderne med at beslutte, hvad de skal gøre. Den hjælp skal de have fra fagprofessionel.” lød det fra forskeren.  

Viden om volden blev også fremhævet fra evalueringen af det ambulante tilbud Sig det til nogen. Oxford Research har igennem tre år evalueret rådgivningen. Rådgivernes sprog og viden om partnervold var ét af de vigtigste elementer til at hjælpe kvinden ud af volden, fortalte to analytikere i et oplæg om evalueringen.  

”Hvis vi skal være seriøse omkring, at vi vil nå ud til alle voldsudsatte, så skal vi lave specialiserede indsatser til de særligt udsatte,” sagde Danners rådgivningschef, Karen Lauritsen da hun fortalte deltagerne om den særlige rådgivning for voldudsatte med migrantbaggrund.  

Vi skal være førende 

Eftermiddagen bød på otte workshops, der dykkede ned i forskellige organisationers specialiserede, voldsfaglige ambulante indsatser. På tværs af landet arbejdes der på forskellig vis med at hjælpe forskellige målgrupper af voldsudsatte igennem tværfaglige partnerskaber, hjælp til voldsudsatte børn, unge og mænd, traumebearbejdning og risikovurderinger.   

Den afsluttende paneldebat samlede fem debattører til en ærlig diskussion om, hvordan vi bliver bedre til at opspore, og hvordan vi sikrer et hjælpetilbud af høj kvalitet til alle, der har behov for hjælp. 

I panelet sad Trine Bramsen (ligestillingsordfører for S og fhv. ligestillingsminister), Ingrid Wøggsborg (politikommissær, Forebyggelses- og nærhedscentret, Nordsjællands Politi), Jakob Gudbrand (koncernchef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune), Stine A. Høegh (konstitueret Børne- og familiechef, Rødovre Kommune) og Mette Marie Yde (direktør i Danner).  

Der er behov for mere forpligtende samarbejder mellem kommune og politi, lød det blandt andet fra politiet. ”Vi taler med alt for få voldsudsatte,” sagde Stine Høegh fra Rødovre Kommune. Hun blev bakket op af Odense Kommune, som understregede, at det er udfordrende for frontpersoner, at de skal have en dyb viden om vold i en hverdag, hvor de skal håndtere mange sociale problemer.  

“Vi skal bryde tabuet om vold i hjemmet.” lød det fra Trine Bramsen, der understregede, at hvis voldsfagligheden arbejdes ind i alle sektorer, så frontpersoner tør spørge ind.  
Hvis vi gør ambulant rådgivning til en rettighed for voldsudsatte, så sikrer vi, at der altid er professionel hjælp, der kan gribe når volden bliver spottet, sagde Mette Marie Yde.  

TAK for en spændende og inspirerende dag!