Falsk interesse for udsatte minoritetskvinder i KVINFO-kritik

I Danner undrer vi os over det fortsatte angreb på KVINFO, iværksat af regeringspartiet Liberal Alliance og understøttet af flere medier.
30. marts 2017

Af Anna-Maria Mosekilde, videnskonsulent Danner

I Danner undrer vi os over det fortsatte angreb på KVINFO, iværksat af regeringspartiet Liberal Alliance og understøttet af flere medier. Angrebet går dels på at KVINFO ikke skulle have adresseret patriarkalske normer og etniske minoritetskvinders udsathed i forhold til vold, dels på om muslimske kvinder bør have taletid på kvindernes internationale kampdag.

Samtidig med KVINFO-kritikken oplever vi, at vores arbejde i Danner for at støtte etniske minoritetskvinders vej til ligeværd, ikke interesserer medierne det fjerneste. Interessen for etniske minoritetskvinder gælder åbenbart kun, når man kan få lov at skælde en kvindeorganisation ud.

Hvor var medierne da Danner holdt to konferencer i denne uge med titlen ’Mellemøstlige kvinder viser vej til ligeværd’? Det tjener til Bispeberg Lokal TV’s ære, at de som det eneste medie fandt det interessant at dække dette vigtige dialogmøde. Hvorfor er der ikke plads til vores debatindlæg, når vi siger, at vejen til at forebygge vold blandt etniske minoriteter går gennem tillid og dialog, og at vi faktisk har gode eksempler på kvinder med anden etnisk baggrund, der netop bygger bro mellem os og dem og viser vejen til ligeværd?

Mens angrebet pågår på en af de institutioner, som understøtter at ligestilling fortsat er en hjørnesten i vores demokratiske samfund, arbejder vi i Danner med netop den problemstilling som KVINFO kritiseres for ikke at tage op – minoritetskvinder og vold. En del af vores arbejde skal ses i forlængelse af KVINFO’s mangeårige, saglige virke og påpegning af uligestilling i samfundet. Vi læner os op af den viden som KVINFO samler og formidler.

Det er derfor usagligt at klandre KVINFO for, at de ikke særskilt løfter arbejdet for at sikre minoritetskvinders ligestilling, men i stedet som bibliotek fokuserer på at formidle vigtig viden om køn og ligestilling.

Vi har ligeledes skrevet et debat indlæg til weekendavisen om muslimske kvinders rolle i ligestillingskampen. Heller ikke denne nuancering har weekendavisen ønsket at bringe, på trods af at WA problematisere emnet i deres leder op til den 8 marts.

Ligesom ligestilling er en hjørnesten i vores demokratiske samfund, er medierne det også. Medierne har dermed en pligt til at sikre en nuanceret debat, hvor alle kommer til orde, herunder kvinder med arabisk baggrund og deres syn på vold og ligestilling. Den mulighed blev helt bevidst forpasset tidligere på ugen.

LÆS DANNERS DEBATINDÆG SOM WEEKENDAVISEN IKKE FANDT PLADS TIL, SELVOM DET TILBAGEVISTE PÅSTANDE I DERES EGEN LEDER – KAMPEN FOR LIGESTILLING ER MANGFOLDIG

 

Gå til oversigten Politisk fokus og se Danners politiske anbefalinger til at sikre en fremtid uden vold mod kvinder og børn.

Deltag desuden i debatten på vores Facebook-profil, hvis du har ris, ros eller tilføjelser.

Alt for mange voldsudsatte får i dag ikke den nødvendige hjælp.

 

Danner har tre grundlæggende værdier: Vi styrker kvinder. Vi er ambitiøse. Vi blander os.
Når vi blander os i samfundsdebatten, gør vi det, som en feministisk og løsningsorienteret vidensaktør, der vil stoppe vold mod kvinder og børn og fremme ligeværd mellem kønnene på alle niveauer i samfundet.

 

Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her.
Danner vil sikre lige muligheder for alle. Med vores særlige viden om vold, baseret på 40 års erfaring og stor teoretisk viden om voldens dynamikker og voldsformer, blander vi os, som feministisk samfundsaktør, i den offentlige debat. Læs nyheder og debat her!