fbpx

Danner på Folkemødet 2023 

Danner er på Folkemødet for at diskutere røde flag for partnervold, børn og unges rettigheder, digital vold, positiv maskulinitet og meget mere. 

Program

Hvad er positiv maskulinitet anno 2023? 

Bliv klogere på maskulinitet, kønsnormer og vold – både fra forskning og praksis.  

Torsdag den 15. juni kl. 11.30-12.30 på Folkemødescenen (J29) 

Giftig maskulinitet, social kontrol, incels, Andrew Tate. Had, vold og drab mod kvinder. Det er emner og begreber, der har fyldt meget i den offentlige debat. Men hvad er positiv maskulinitet? Hvordan arbejder vi med det i praksis? Og hvordan hænger kønsnormer sammen med vold?  

118.000 kvinder i Danmark bliver hvert år udsat for partnervold. Samtidig vokser gruppen af mænd, som føler sig ekskluderet af samfundet og har svært ved at finde deres ståsted i familien, parforholdet, fællesskaber, på arbejdet og i livet generelt. Hvis vi skal skabe en verden fri for vold mod kvinder og børn og en verden præget af positiv maskulinitet, kræver det omstilling på alle planer. Politisk, i fællesskaber og hos den enkelte.  

Bliv klogere på maskulinitet – både fra forskningen og praksis. Få indblik i, hvordan kønsnormer og vold hænger sammen. Og få konkrete redskaber til, hvordan du får øje på og bryder normerne omkring dig og kan være med til at forebygge giftig maskulinitet og vold. 

/ Mette Marie Yde, direktør i Danner; Christian Groes, antropolog og kønsforsker, ph.d., og lektor på RUC; Kefa Abu Ras, stifter og frivilligchef i Søstre mod vold og kontrol; Adeel Naseem, konsulent i Baba; Mathilde Meile, debatredaktør på Uniavisen (moderator) 

Mads Steffensen og retsdilemmaerne om børn og unge 

Dilemmadebat: Et veloplagt panel drøfter dilemmaer handler om børn og unge. 

Torsdag den 15. juni kl. 14.30-15.30, Danmarks Domstole (B15) 

Må ekskæresten se bonusbørnene efter bruddet? Kan forældrene forbyde andre forældre at købe alkohol og tobak til deres børn? Skal den ulykkelige forældre betale bøden for sin søn, der skrev graffiti på stationsbygningen? Hvad gør man, når ens datter græder i flere måneder, når hun skal i skole? 

Det er nogle af de dilemmaer, som du kan høre Mads Steffensen og et veloplagt panel bestående af Mette Marie Yde, direktør i Danner, Katrine Vogelsang, CEO i Nordisk Film Production, samt Olav Hesseldahl, initiativtager til Grundlovsfesten, direktør og bestyrelsesmedlem, diskutere, når de drøfter dilemmaer om børn og unge. Panelets juridiske livline er Henrik Engell Rhod, præsident i retten på Bornholm. 

/ Mads Steffensen, podcastvært og moderatorn; Mette Marie Yde, Direktør, Danner; Henrik Engell Rhod, Retspræsident, Retten på Bornholm; Olav Hesseldahl, Initiativtager til Grundlovsfesten og direktør, Grundlovsfesten; Katrine Vogelsang, CEO, Nordisk Film Production 

Ser du de røde flag for partnervold? 

Lær at spotte de røde flag, bryde tabuet og hjælpe voldsudsatte til et liv uden vold. 

Torsdag den 15. juni kl. 17.45-18:45 på Folkemødescenen (J29) 

Hvert år bliver 118.000 kvinder udsat for vold i Danmark. Det er næsten fire gange så mange, som der er samlet på Folkemødet i dag. 

Vi har alle sammen højest sandsynligt en bekendt, en ven, en kollega eller et familiemedlem, der bliver udsat for vold af sin partner. Og mange møder voldsudsatte i sit job som politibetjent, socialrådgiver, sygeplejerske mv. Tit uden at vide det, da volden holdes skjult.  

Vi kan alle spille en vigtig rolle i at spotte de røde flag, bryde tabuet og hjælpe voldsudsatte til et liv uden vold. Men hvad er de typiske tegn på partnervold? Hvordan kan du række ud og hjælpe? Og hvilken rolle spiller pårørende, fagpersoner og de danske arbejdspladser i at spotte og reagere på de røde flag for partnervold?  

/ Mette Marie Yde, direktør i Danner; Søren Rye, vicepolitiinspektør og bestyrelsesmedlem i LOKK; Tony Bech, markedschef for velfærd og samfund i Dansk Erhverv; Henriette Søvind, folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, direktør og underviser; Pernille Skipper, politisk kommentator på TV2 News (moderator) 

Det nordiske paradoks: digital vold 

Ligestillingen mellem køn går fremad på flere parametre, men den digitale vold stiger. Hvad gør vi? 

Fredag den 16. juni kl. 9:00-9:45, FN Byen (A4) 

I Skandinavien bryster vi os af ligestilling. Men selvom vi er de lande i verden med mest ligestilling, så har vi stadig høj forekomst af vold, had og chikane mod kvinder og piger. 

Volden er i dag også flyttet ind på de digitale platforme og gør det mere komplekst at bekæmpe. Vi ser kvinder og piger, der fraholder sig fra at deltage i den demokratiske samtale pga. hadefuld tale eller chikane. Samtidig er den digitale vold også blevet et redskab til at overvåge, krænke og true i parforhold og andre nære relationer. 

Forskning viser, at øget ligestilling faktisk kan accentuere den psykiske vold mod kvinder og piger. Det er en del af det nordiske paradoks. På FN’s kvindetopmøde i år blev landene direkte opfordret til nultolerance over for kønsbaseret vold, der opstår gennem eller forstærkes af brugen af teknologi. Hvilke udfordringer står vi overfor i Danmark? Hvordan kan vi tackle digital faciliteret vold? Og hvordan sikrer vi ligestilling mellem kønnene online? 

/ Mette Marie Yde, direktør, Danner; Karen Ellemann, generalsekretær for Nordisk Ministerråd; Ask Hesby Krogh, sekretariatschef, Digitalt Ansvar; Nikoline Linnemann Prehn, folketingskandidat (S); Mats Magnussen, journalist på Radar (moderator) 

Vold: Rosa Lunds historie i samtale med Danners direktør

I en samtale med Mette Marie Yde fortæller Rosa Lund om, da hun var i et voldeligt forhold.  

Fredag den 16. juni kl. 18:00-19:00, Enhedslisten (C16) 

Rosa Lund, MF for Enhedslisten, var i et voldeligt parforhold for år tilbage. I en samtale med Danners direktør, Mette Marie Yde, fortæller hun for første gang om sine personlige oplevelser. Hun fortæller, hvordan volden påvirkede hende og stadig sidder i hende den dag i dag. Men også, hvordan det har været en drivkraft for hendes politiske arbejde. 

Hvert år bliver 118.000 kvinder udsat for vold af deres partner. Det er næsten fire gange så mange, som der er samlet på Folkemødet i dag. Vold mod kvinder er et stort ligestillingsproblem og koster for både den enkelte og for samfundet. 

Mette Marie Yde og Rosa Lund diskuterer, hvordan vi forebygger og bekæmper partnervold i fremtiden. Hvad pårørende, frontpersonale og myndigheder kan gøre for at opspore og håndtere partnervold. Og hvad der skal til politisk for, at alle får mulighed for og ret til at bryde med vold. 

/ Mette Marie Yde, direktør i Danner & Rosa Lund, ligestillingsordfører og medlem af Folketinget, Enhedslisten  

Derfor skal vi tale om vold! 

Kan vi forebygge vold i hjemmet ved at tale mere om vold? Samtale med organisationer på området.  

Lørdag den 17. juni kl. 11:00-11:50, G23 – Lærernes Hus 

Vold i hjemmet, partnervold, mænds voldsudsathed og partnerdrab har været debatterede emner de senere år. Det har været med til at løfte det samfundsmæssige fokus på voldens skadevirkninger og behovet for at forebygge vold i nære relationer.  

For kun få årtier siden var det lovligt at bruge fysisk vold mod sine børn. En ny befolkningsundersøgelse fra Lev Uden Vold viser, at voksne danskernes erfaringer med vold i barndommen er forskellige på tværs af generationer og samfundsmæssige forandringer.  

Men kvinder, mænd og børn bliver også i dag udsat for vold i hjemmet. Hvordan kan det at tale om vold være med til at forebygge vold i nære relationer? Hvilken betydning har det, hvordan vi på samfundsniveau taler om og lovgiver om vold i nære relationer? Lev Uden Vold har inviteret organisationer, der arbejder med vold i nære relationer, til at svare på dette og dele erfaringer med at sætte fokus på vold i den offentlige debat.  

Mette Marie Yde, direktør Danner; Isabella Wedendahl, direktør Bryd Tavsheden; Michael Hammer, forstander Mandecentret Fyn; Louise Glerup Aner, chef for viden og formidling, Lev Uden Vold; Elsebeth Kirk Muff, direktør Lev Uden Vold (moderator) 

Hvem kan du møde fra Danner?  

Mette Marie Yde, direktør i Danner  

Mette Marie har været direktør i Danner siden februar 2022 og er fhv. vicedirektør i Danner. Desuden er hun medlem af Kvinderådets styrelse, bestyrelsesmedlem i Kvinfo og Lev Uden Vold samt medlem af Menneskerettighedsrådet og Justitsministeriets Offer- og vidnepanel. Mette Marie er ekspert i vold i nære relationer og kan udtale sig om had, vold og drab på kvinder. Herunder fysisk, psykisk, seksuel, materiel og økonomisk vold samt chikane og stalking. Hun har specialiseret viden om, hvilke konsekvenser vold har ift. sundhed, trivsel og arbejdsmarkedstilknytning. Derudover udtaler hun sig om politiske initiativer, myndighedernes håndtering og civilsamfundets rolle. Mette Marie er uddannet cand.scient. i geografi og har tidligere arbejdet i bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke og Røde Kors.  

Vibeke Abel, forkvinde i Danners bestyrelse 

Vibeke var med, da det hele startede i 1979, hvor feminister reddede Dannerhuset fra nedrivning ved at besætte bygningen og efterfølgende tage den juridiske kamp, vinde befolkningens støtte og købe Dannerhuset tilbage som kvindehus. Vibeke er i dag forkvinde for Danners bestyrelse og kan bidrage med perspektiver på bestyrelsesarbejde, kønsperspektiver og civilsamfundsorganisationer samarbejde med offentlige myndigheder. Hun har siddet i en lang række bestyrelser og udvalg. Vibeke har bl.a. været chef for Ligestillingsafdelingen, leder af HKs politisk, økonomiske sekretariat og direktør i Hillerød Kommune. 

Karen Lauritsen, rådgivningschef i Danner  

Karen har været rådgivningschef i Danner siden marts 2020. Desuden er hun forperson i bestyrelsen på Weshelters Samværs- og aktivitetsområde. Karen har bred viden om vold i nære relationer og er ekspert i, hvordan vi hjælper udsatte, der ikke skal på krisecenter. Karen har desuden specialiseret viden om dobbeltudsathed og voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund. Ligesom hun gerne udtaler sig om, hvordan vi skaber gode rammer for medarbejdere, der arbejder i potentielt psykisk belastende arbejde. Og hvordan vi skaber partnerskaber på tværs, der kommer voldsudsatte til gode. Karen er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet og har tidligere arbejdet med udvikling af socialt arbejde i kommunalt regi på det specialiserede socialområde i over 10 år.  

Susanne Marie Lamhauge, leder af Danners Krisecenter og Åben Rådgivning  

Susanne har været leder af Danners Krisecenter og Åben Rådgivning siden december 2017. Susanne er ekspert i krisecenterets arbejde med voldsudsatte kvinder og børn. Herunder socialrådgiverfaglig, pædagogisk og psykologisk tilgang til arbejdet med heling af kvinder og børn, der har levet med vold. Hun har desuden specialiseret viden om, hvordan vi på krisecenteret sikrer sikkerheden omkring kvinderne og børnene og skaber de bedst mulige betingelser for, at de kan bryde med volden på en sikker og holdbar måde. Susanne er uddannet international og interkulturel socialrådgiver og har tidligere været funktionsleder i Udrejsecenter Sjælsmark, centerleder for asylcenter Esbønderup og funktionsleder i Asylcenter Sandholm.  

Winnie Alim, leder af Kommunikation og Viden  

Winnie har været leder af Kommunikation og Viden i Danner siden august 2022. Derudover er hun Danners repræsentant i Det Nationale Voldsobservatorie. Winnie har bred viden om vold i nære relationer. Hun har mange års erfaring fra det socialpolitiske felt og er ekspert i voldsudsatte børn. Derudover har hun specialiseret viden om data, analyse, uddannelse, udvikling og fortalerarbejde. Winnie er uddannet cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet og har tidligere arbejdet i bl.a. Mødrehjælpen, Børns Vilkår og Børnerådet.  

Kontakt 

Kalenderen er ved at være godt fyldt op, men der er stadig huller. Så tøv ikke med at hive fat i os, hvis du har lyst til en snak, en kop kaffe eller har brug for os i en debat til at nuancere problemstillinger om vold i nære relationer. 

Kontakt presseansvarlig, Cecilie Nielsen, på tlf. 30 78 58 62 eller på mail cen@danner.dk