Digital vold

Eksempler på digital vold

  • Forfølgelse via 'Find my iphone'
  • En skjult installeret gps-sender eller kontrol via Snapchats funktion 'Se min placering'
  • At pålægge personen altid at have sin mobiltelefon på sig og stå tilrådighed
  • At tvinge personen til at kontrollere sms'er, opkald, mail og fx ens Facebook-profil.
  • Trusler om at dele intime billeder på sociale medier
  • Faktisk deling af intime billeder


Hvad er digital vold? 

Digital vold minder meget om stalking, men hvor stalking både kan foregå offline og online, så foregår digital vold kun online. Den digitale vold viser sig på forskellige digitale medier såsom sms. e-mail, sociale medier og hjemmesider.

Vold via digitale medier benytter sig af de samme mekanismer, som andre former for psykisk vold og påvirker ofte den udsattes selvfølelse og skaber uro og angst.


Er du udsat for digital vold? 

Er du, eller er du i tvivl, om du er, udsat for digital vold? Ring til Danner for hjælp og råd!
 


Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
Fysisk vold er, når en person påfører fysisk skade eller smerte på en anden person. Begrebet dækker over alt fra lussinger til vold af så grov karakter, at den har døden til følge. Læs mere om fysisk vold her.
Hvert år udsættes cirka 72.000 kvinder for psykisk vold, og 38.000 kvinder udsættes for fysisk partnervold. Volden er dybt skadelig og har langvarige personlige konsekvenser for disse kvinder.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Tilmeld dig Talk Towns digitale events – og få adgang til Danners event på fredag kl. 18 til 19:30 om ’Vold mod kvinder under corona-nedlukningen – hvad gør vi nu’.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!