Digital vold

Eksempler på digital vold

  • Forfølgelse via 'Find my iphone'
  • En skjult installeret gps-sender eller kontrol via Snapchats funktion 'Se min placering'
  • At pålægge personen altid at have sin mobiltelefon på sig og stå tilrådighed
  • At tvinge personen til at kontrollere sms'er, opkald, mail og fx ens Facebook-profil.
  • Trusler om at dele intime billeder på sociale medier
  • Faktisk deling af intime billeder


Hvad er digital vold? 

Digital vold minder meget om stalking, men hvor stalking både kan foregå offline og online, så foregår digital vold kun online. Den digitale vold viser sig på forskellige digitale medier såsom sms. e-mail, sociale medier og hjemmesider.

Vold via digitale medier benytter sig af de samme mekanismer, som andre former for psykisk vold og påvirker ofte den udsattes selvfølelse og skaber uro og angst.


Er du udsat for digital vold? 

Er du, eller er du i tvivl, om du er, udsat for digital vold? Ring til Danner for hjælp og råd!


Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
Fysisk vold er, når en person påfører fysisk skade eller smerte på en anden person. Begrebet dækker over alt fra lussinger til vold af så grov karakter, at den har døden til følge. Læs mere om fysisk vold her.