fbpx

Gør ambulant rådgivning landsdækkende 

Danners ambulante rådgivning, Sig det til nogen, hjælper voldsudsatte kvinder, som ikke benytter andre tilbud. Indsatsen når en anden målgruppe end krisecentrene og har stor effekt.   

For 26 millioner kroner om året kan Sig det til nogen blive landsdækkende og nå mere end 1.500 kvinder.   

Hjælp til håndtering af voldens massive negative konsekvenser   

Målgruppen er voldsudsatte kvinder, der er i partnervold eller har været det inden for det seneste år (og ofte har børn med voldsudøver). Det er kvinder, hvis liv er markant præget af voldens negative konsekvenser. De kan få voldsfaglig rådgivning og en psykologfaglig indsats.  

Tilbuddet er et alternativ for kvinder, der kan få glæde af et mindre indgribende, voldsfagligt tilbud end et ophold på krisecenter. Tilbuddet kan ikke erstatte krisecentre for kvinder, hvis trusselniveau eller livssituation tilskriver, at de må søge tilflugt på et krisecenter. 

Sig det til nogen tilbyder også samtaler og grupper for pårørende. Det er som oftest ikke pårørende til kvinder, der allerede får hjælp i tilbuddet, der henvender sig, og således når indsatsen en langt bredere målgruppe.  

Indsatsen virker   

Sig det til nogen er beskrevet og evalueret, og indsatsen virker. Kvindernes sikkerhedssituation forbedres, og volden og voldens konsekvenser reduceres. Med Sig det til nogen sikrer vi en indsats med stor effekt på trods af en markant mindre indgriben end et krisecenterophold samtidig med, at kvinden ofte kan bevare det liv, som også er en del af hendes resiliens, for eksempel i forhold til bolig, arbejde og netværk.   

Krisecenterfaglighed tilpasset målgruppen  

Forankringen på krisecentrene er med til at sikre den høje voldsfaglighed i Sig det til nogen. Den betyder også, at kvinder, som ikke opsøger rådgivningen hos myndighederne på grund af frygt for stigmatisering eller repressalier, får adgang til hjælp.    

Max tre måneders ventetid   

Erfaringen viser os, at der med det nuværende finansieringsniveau kommer minimum syv måneders ventetid i København. Målet med dette forslag er max tre måneders ventetid i alle de byer, hvor Sig det til nogen udbydes.    

For 26 mio. kr. kan Sig det til nogen være landsdækkende i 2025   

Vi styrker indsatsen og udvider med to centre om året over de næste tre år, så Sig det til nogen i 2025 findes i 8-10 byer. Som landsdækkende tilbud kan mere end 1.500 kvinder komme i forløb (inkl. psykolog og grupper) til en gennemsnitlig pris på 20.000 kr. og en samlet årlig omkostning på 26 millioner kroner. 

Omkostningseffektiv   

Sig det til nogen, som Danner driver sammen med Randers, Ringsted, Holstebro og Kolding krisecentre samt Kvindehjemmet, er det mest omkostningseffektive tilbud på ’markedet’. Udgiften er minimal i forhold til de samfundsmæssige omkostninger af partnervold som fx sygemelding fra arbejdspladsen, udgifter til sundhedsvæsen og indsatser til børn i hjem med vold.   

Den lave driftspris skyldes, at koncept, faglig tilgang og metoder allerede er udviklet, samt at Sig det til nogen er i en organisatorisk ramme – på krisecentrene – hvor der allerede er et set-up til at arbejde med voldsudsatte på en arbejdsmiljømæssig og fagligt kvalificeret måde.