fbpx

Gruppeforløb for pårørende 

Er du tæt på en voldsudsat kvinde? Rådgivningen ‘Sig det til nogen’ tilbyder gruppeforløb til pårørende. Vi taler om, hvorfor det er så svært at være pårørende, om skyld og skam og om, hvordan du bedst kan hjælpe dig selv og den voldsudsatte. 

Hvert år bliver 118.000 kvinder udsat for vold i parforholdet. Det betyder også, at der står mange søskende, forældre, venner, kollegaer og naboer på sidelinjen. Ofte føler man sig magtesløs og rådvild, når en kvinde, man har en nær relation til, lever i vold. 

Med de rette værktøjer kan du som pårørende hjælpe den voldsudsatte med at bryde med volden. Et stærkt privat netværk, der kender og forstår voldens dynamikker, kan være afgørende for den voldsudsattes kvindes evne og handlekraft til at bryde med volden. Men som pårørende kan du også have brug for rådgivning til, hvordan du bedst støtter den voldsudsatte og samtidig passer på dig selv. 

“Vi oplever, at de pårørende er bange for at gøre noget forkert. De er bange for at miste kontakten,” siger Kathrine, der er rådgiver i gruppeforløbene i det ambulante rådgivningstilbud Sig det til nogen, der udbydes af Danner, Kvindehjemmet, Randers Krisecenter, Ringsted Krisecenter, Holstebro Krisecenter og Kolding Krisecenter. 

”I gruppeforløbene får de dels redskaber til at støtte den voldsudsatte, men en vigtig del af forløbet er faktisk også egenomsorg og viden om, hvordan man som pårørende kan sætte grænser. Begge dele er noget, der fylder hos de pårørende, vi møder.” 

Ligesom det for den voldsudsatte kvinde kan være forbundet med stor skyld og skam at tale om sin situation, kan det for dig som pårørende også være svært. Både når det gælder om at rumme og forstå dine egne følelser, men også på grund af magtesløsheden over at stå på sidelinjen og være vidne til, at et menneske, du holder af, bliver udsat for vold.  

”Det er enormt skamfuldt. Det er faktisk første gang, jeg snakker om det. Jeg har mange gode veninder, men det er så skamfuldt, at jeg ikke har delt det med dem. Når jeg er sammen med mine veninder, har jeg en knude i maven, fordi jeg er bange for, at de skal spørge ind til, hvordan det går med min datter,” fortæller en mor til en voldsudsat kvinde, der har haft glæde af et gruppeforløb for pårørende i Sig det til nogen. 

”Det var fantastisk at sidde i en gruppe sammen med andre mennesker med samme problemer og udveksle erfaringer. Og vi fik så mange gode redskaber derinde, så mange gode papirer, som jeg stadig går tilbage og kigger i,” siger en anden mor og fortsætter: 

”Min datter og jeg kan snakke om det på en helt anden måde nu, fordi jeg forstår nogle mekanismer, som jeg godt vidste var der, men hvis sammenhæng jeg ikke forstod. Når min datter ringer og siger, at hun står i en bestemt situation og spørger, hvad hun skal gøre, kan jeg nu meget bedre deltage i den samtale. Fordi jeg ved, hvad hendes reaktionsmønstre er og har et meget større indblik i, hvad der sker med hende. Nu når vi har fået de samme redskaber og viden, kan vi meget bedre have en dialog om det.” 

Også set fra de voldsudsatte kvinders perspektiv, er familie og venners viden om de komplekse voldsdynamikker, kvinderne kæmper med, en stor hjælp. 

”En kvinde, der går i et rådgivningsforløb hos os, hvis forældre har deltaget i pårørendegruppen, har efterfølgende sagt, at det hjalp hende meget, fordi de pludselig havde et fælles sprog at tale ud fra, som hun ikke havde oplevet tidligere,” siger Sig det til nogen-rådgiver Lone.  

Sig det til nogen – kort fortalt   

Sig det til nogen er et gratis ambulant rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og deres pårørende, der blev etableret i 2018 af Danner, Randers Krisecenter og Ringsted Krisecenter. I 2020 udvidede vi indsatsen til Holstebro Krisecenter, Kolding Krisecenter og Kvindehjemmet. Fra 2022 kom SDTN delvist på Finansloven. Der er derfor behov for fortsat finansiering, så vi kan sikre, at SDTN også fortsat er et landsdækkende tilbud.    

SDTN består af seks faglige kerneelementer, fire indsatser og tre faglige værktøjer.  Alle partnere i SDTN forpligter sig til at følge Sig det til nogens metodehåndbog, hvilket blandt anden betyder at følge elementer, indsatser og faglige værktøjer og løbende dokumentere indsatsens virkning. 

Om gruppeforløbene 

Gruppeforløb for pårørende er et tibud, der hører under den ambulante rådgivning Sig det til nogen og tilbydes som udgangspunkt i København-, Randers-, Ringsted-, Kolding- og Holstebro-områderne. 

I Randers, København og Ringsted afhænger muligheden for gruppeforløb for pårørende dog af, om der er nok pårørende til, at der kan startes en gruppe. 

I Sig det til nogens gruppeforløb bliver du klædt på med viden om vold og voldens dynamikker og får samtidig mulighed for at spejle dig i andre pårørendes erfaringer. 

Der vil være 8-10 deltagere i gruppen samt to af Sig det til nogens rådgivere, der leder gruppen.  

Hvis du vil tilmelde dig et gruppeforløb eller høre nærmere, er du meget velkommen til at kontakte os: 

København: sigdettilnogen@danner.dk / tlf. 33 33 00 47 
Randers: sig-det-til-nogen@randers.dk / tlf. 23 99 58 37 / 23 99 58 35 
Ringsted: sdtn@ringsted-krisecenter.dk / tlf. 51 72 11 27 
Holstebro: sdtn@holstebro.dk / tlf. 22 78 45 68  
Kolding: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk / tlf. 75 53 17 81