Magt- og kontrolhjulet

Magt- og kontrolhjulet er udviklet af en række amerikanske sociologer via Domestic Violence Intervention Project. Modellen er udviklet på baggrund af interviews med en lang række voldsudsatte kvinder. Modellen kan hjælpe med at kaste lys på de taktikker, en psykisk voldsudøver bruger for at få magt og kontrol over sin partner. Hjulet viser desuden, at fysisk og seksuel vold ofte indgår som en slags omkapsling af mønsteret for ikke-voldelige kontroltaktikker.

Eksperterne påpeger, at hvis man oplever fire eller flere af disse taktikker i sit parforhold, så er det røde advarselsflag hejst, og man bør søge råd og hjælp - fx hos et krisecenter, hvor det altid er gratis og uforpligtende at henvende sig anonymt, hvis man har brug for det.

  1. Intimidering: Skræmme hende med et blik, gestus, handlinger; smadre ting, ødelægge hendes ejendele, mishandle kæledyr, fremvise våben. 
  2. Følelsesmæssige overgreb: Tale ned til hende, få hende til at have det dårligt med sig selv, kalde hende øgenavne, få hende til at tro, hun er skør/sindssyg, køre et psykologisk spil mod hende, ydmyge hende, give hende skyldfølelse. 
  3. Isolation: Kontrollere, hvad hun foretager sig, hvem hun ser og snakker med, hvad hun læser, hvor hun tager hen. Begrænse hendes kontakt med udefrakommende, bruge jalousi som begrundelse for sin opførsel. 
  4. Beskylde, benægte og underminere: Negligere betydningen af volden og ikke tage hendes bekymringer vedrørende det seriøst, sige, at volden ikke skete, skyde skylden for volden over på andre, sige, at hun selv var skyld i volden.
  5. Børn: Give hende skyldfølelse over børnene, give beskeder gennem børnene, bruge visitation med børnene til at chikanere/plage hende, true med at tage børnene fra hende.
  6. Det mandelige privilegium: Behandle hende som en tjenestepige, tage alle beslutninger alene, opføre sig som 'kongen af slottet', være den, der definerer mandens og kvindens rolle. 
  7. Økonomisk vold: Forhindre hende i at få eller beholde sig job, tvinge hende til at skulle spørge efter penge, give hende lommepenge, tage hendes penge, ikke lade hende have adgang til eller information omkring familiens økonomi og indkomst. 
  8. Tvang og trusler: Komme med trusler om at såre hende, true med at forlade hende, begå selvmord, anmelde hende til kommunen, få hende til at droppe en anmeldelse, få hende til at gøre noget ulovligt.

De anerkendte amerikanske forskere Michael P. Johnson og Evan Stark bruger dynamikkerne i magt- og kontrolhjulet til at udbygge forståelsen af vold. Det kan være forkellige grader af vold, og det er graden af magt og kontrol, der afgør, hvor farlig volden er. I sin yderste konsekvens er vold ekstrem farlig, og det er denne voldsdynamik, som Michael P. Johnson kalder intimterror, og Evan Stark betegner som tvangsmæssig kontrol. Den fysiske og seksuelle vold er limen, der holder hjulet sammen. Truslerne og intimideringen styrkes for hver gang, der har været fysisk vold, og til sidst skal der måske bare et bestemt blik eller en bestemt vejrtrækning til, før den voldsudsatte er i alarmberedsskab og underkaster sig i situationen.

Ifølge Michael P. Johnson og Evan Stark eksisterer der samfundsmæssige strukturer, der muliggør intimterror eller tvangsmæssig kontrol. Denne voldsform har en kønsmæssig slagside i kraft af, at det oftest er mænd, der er udøvere af denne form for vold. Her spiller mandens fysiske overlegenhed en rolle. Men også andre kønsmæssige uligheder kan bidrage til at fastholde magt og kontrol i nære relationer. Erfaringer viser, at jo større mangel på ligestilling i samfundet, jo større grad af vold i nære relationer. Afghanistan er et ekstremt eksempel, hvor langt over totredjedele af landets kvinder er udsat for vold i nære relationer. Alligevel kan man tale om det nordiske paradoks, hvor graden af ligestilling i samfundet er høj, men forekomsten af vold i privatsfæren desværre også er relativt høj. Evan Stark giver en forklaring på dette, idet han beskriver, hvordan øget ligestilling i samfundet kan accentuere den psykiske vold mod kvinder. I et interview i Information fra 2016 forklarer han følgende: 

"Hvis en mand skal undertrykke en kvinde i dag og forhindre hende i at bruge sin nyfundne ligestilling, er han også nødt til at tage kontrollen over hende mentalt." 


Den teoretiske viden om vold i nære relationer i Danner udspringer af en kombination af af praksiserfaringer vores fra arbejdet med voldsudsatte samt egne og andres sociologiske studier, der afdækker mønstre, som er kendetegnene for voldelige forhold.
Voldsspiralen viser, hvordan psykisk vold påvirker den voldsudsatte over tid, og hvordan volden kan blive normaliseret og bagatelliseret, da den langsomt bliver en del af hverdagen. 
Den socio-økologiske model, som bl.a. anvendes af WHO, beskriver hvordan faktorer på forskellige niveauer i samspil kan have indflydelse på volden.