fbpx

Ny handleplan slår fast, at vold er et samfundsproblem 

Regeringens nye handleplan mod partnerdrab og -vold understreger, at vold er et samfundsproblem, der først og fremmest rammer kvinder, som i yderste konsekvens kan blive dræbt. 

Handleplanen, der blev lanceret i dag, foreslår en række indsatser på tværs af myndigheder, der skal sikre tidligere opsporing af vold i hjemmet og bedre hjælp til de voldsudsatte. 

I Danner er vi meget positive overfor handleplanen, der er helhedsorienteret og hvor man har forståelsen for at kvinder er mere udsatte for vold og drab: 

”Med handleplanen understreger ligestillingsministeren, at kvinder er langt mere udsatte. Ansvaret for volden bliver lagt over på voldsudøveren, og myndighederne kommer mere på banen i forhold til opsporing. Det ser jeg som et stort paradigmeskift, som vil gøre en kæmpe forskel for voldsudsatte kvinder og de indsatser, der skal hjælpe dem og deres børn.” 

Mette Marie Yde, direktør i Danner

Dog mener vi i Danner, at handleplanen mangler et vigtigt punkt – nemlig sikring af den landsdækkende ambulante rådgivning til voldsudsatte kvinder, så de får den nødvendige hjælp, selvom de ikke har brug for eller kan tage imod et tilbud om et krisecenterophold. I øjeblikket er ventetiden på Danners ambulante rådgivning ’Sig det til nogen’ 4,5 måned, og ventelisterne vokser. 

Flere nye tiltag 

Handleplanen giver nye redskaber til at bekæmpe partnervold og -drab. Blandt de nye tiltag er:  

  • Mere opsporing af voldsudsatte gennem sundhedsvæsenet og hos kommunerne. Blandt andet vil jordemødre fremadrettet screene for vold hos gravide. 
  • For at beskytte børn bedre skal der indføres skærpet underretningspligt for al frontpersonale som lærere, sundhedspersonale, politi og andre myndigheder, så de er forpligtet til at lave en underretning ved mistanke om, at et barn bliver udsat for eller er vidne til vold i hjemmet. 
  • Der skal være krav om behandling, hvis en dømt voldsudøver søger om prøveløsladelse, ligesom der skal tilbydes landsdækkende ambulant behandling til voldsudøvere. Det vil ud over at bryde voldscirklen være med til at lægge ansvaret for at stoppe volden over på udøveren. 
  • Der skal være bedre og større samarbejde og koordinering på tværs af myndigheder og andre aktører i konkrete sager om partnervold, fx mellem kommuner og politi.