Psykisk vold forud for partnerdrab

Dansk forskningsprojekt har kortlagt alle partnerdrab fra 2009 til 2011. Forud for hele 75 % af drabene foregik psykisk vold i forholdet. Forskerne bag projektet efterlyser lov, der gør gentagen psykisk vold strafbart.
1. august 2016

Danmarks første forskningsprojekt i partnerdrab viser, at der forud for disse ofte har været psykisk vold mellem de involverede. Bag projektet står jurist og international anerkendt ekspert i partnervold Nell Rasmussen samt sociolog Esther Nørregård-Nielsen. Projektet påpeger, at psykisk vold er en markant risikofaktor, som skal tages langt mere alvorligt, end vi gør i dag, hvis vi vil bekæmpe partnerdrab.

Forskerne har undersøgt samtlige 36 partnerdrab i perioden 2009 til 2011, og de er gået i dybden med 30 af dem. I 24 tilfælde var offeret en kvinde, og i seks sager var offeret en mand. De har kigget på risikovurderingsværktøjer, som man bruger i andre lande for at forebygge vold og drab i nære relationer.

Rapporten: Forebyggelse af drab og dødelig vold i nære relationer fastslår:

Psykisk vold viser sig at være en væsentlig indikator for partnerdrab. Næsten 2/3 af drabsmændene havde udøvet psykisk vold mod partneren i form af stærk dominans, og/eller kontrol, udadreagerende jalousi, døds- og andre trusler mod partneren, isolering og ydmygelser af kvinden. Flertallet af mændene havde udelukkende udøvet psykisk vold, men flertallet af de fysisk voldsudøvende mænd også havde udøvet psykisk vold.

Selvom psykisk vold har en direkte sammenhæng med partnerdrab, er det i dag ”gratis” at udøve psykisk vold i Danmark. Det er nemlig ikke ulovligt at udøve dominerende og kontrollerende adfærd over for andre mennesker, selvom det netop er den adfærd, som typisk udvikler sig til drab eller dødelig vold.

Eksperterne bag rapporten anbefaler at kriminalisere psykisk vold, for at man kan straffe udøveren og hjælpe offeret, og i et citat fra rapporten fremgår:

Anerkendelse af psykisk vold i retssystemet er væsentligt for at mindske risikoen for partnerdrab. Der er derfor behov for, at fænomenet psykisk vold bliver analyseret, konkretiseret og retligt begrebsliggjort i en operationel definition i lighed med stalking.

Nell Ramussen har desuden udtalt, at Danmark bør have en lov ligesom Englands coercive control-lov. Den lov gør det kriminelt at udøve gentagen tvang og kontrol over et andet menneske. På den måde kan man straffe personer, som udsætter andre fra psykisk vold og i værste tilfælde ender med at slå sin partner ihjel.

Du kan læse hele undersøgelsen her (pdf)