fbpx

Hvad er røde flag?

Røde flag er ting, du skal være opmærksom på, som kan være tegn på partnervold.

Partnervold rammer i alle samfundsklasser og kulturer. Volden er forbundet med stort tabu, og voldsudsatte kvinderne lever oftest i stor ensomhed og isolation. Det kan være din gymnasieveninde, din kollega eller din nabo, der er udsat for partnervold og har brug hjælp. 

Her er nogle af de røde flag, du skal være opmærksom på for at spotte partnervold:

Overvågning er et rødt flag. Den kan bl.a. komme til udtryk ved, at: 

  • Voldsudøveren skal altid vide præcis, hvor kvinden er. 
  • Kvinden har forbud mod at gå alene uden for hjemmet – fx bliver hun altid kørt til og fra arbejde af manden, eller også skal han altid med, hvis kvinden fx skal ses med en veninde. 
  • Kvinden modtager konstante opringninger eller sms’er fra sin partner, når hun er ude – eller han dukker uanmeldt op. 
  • Partneren installerer GPS-overvågning på kvindens telefon – med eller uden hendes viden. 

Social isolation er et rødt flag og tegn på partnervold: 

  • Isolationen kommer over tid, hvor kvinden isoleres mere og mere fra venner og familie, eksempelvis får hun ikke lov til at gå til fester eller må ikke længere have tæt kontakt til sin mor, søster eller veninde. 
  • Hun melder måske ofte afbud til sociale aftaler, arbejde eller studiet – tit i sidste øjeblik. 

Fysiske skader er et rødt flag :

  • Blå mærker og hævelser, der gemmes væk bag tørklæder, ekstra lag tøj eller make-up. 
  • En brækket arm og gentagne skader, der bortforklares med uheld. 

Manglende trivsel kan være et rødt flag og tegn på partnervold: 

  • Psykiske og fysiske problemer – fx angst, mavepine, hovedpine, depression og træthed. 
  • Højt fravær på studie eller arbejdsplads kan være et rødt flag. 

Læs mere

Hvordan hjælper du din gymnasieveninde, din kollega eller din nabo, der er...
Har du mistanke om, at din veninde bliver udsat for vold af...
Voldsudsatte kvinder og pårørende kan søge hjælp og råd hos Danner. Ring...