Otte taktikker til psykisk vold


Intim-terror

Den amerikanske sociolog, Michael P. Johnson, skelner overordnet mellem tre typer vold i nære relationer; intim-terror, situationsbestemt partnervold og selvforsvar. Den første type, intim-terror, der typisk udøves af mænd, er karakteriseret ved omfattende tvang og kontrol af partneren og involverer ofte mere alvorlig og systematisk fysisk, psykisk og andre former for vold. Den situationsbestemte partnervold initieres og udøves af både mænd og kvinder, og den udspringer typisk af konkrete konflikter i parforholdet/familien og kommer til udtryk i konkrete situationer. Den er således hverken ensidigt kønnet, systematisk eller koblet til forsøg på kontrol som den „intime terror“. Den tredje type, „selvforsvaret“, optræder typisk som reaktion på partnerens vold, den „intime terror“. Ifølge Johnson er det primært kvinder, der gør brug af denne form.

Johnsons teori omkring den første type, intim-terror, som er det vi betegner psykisk vold, understøtter de erfaringer vi har fra arbejdet i Danner krisecenter og Danner videnscenter


Otte taktikker til at få magt og kontrol

Amerikanske sociologer har udviklet 'Magt- og kontrolhjulet', som inddeler intim-terroristens magt og kontrol i otte strategier, som vedkommende veksler imellem. Strategierne kan stå alene, men er typisk kombineret:

  1. Overskrider grænser

  2. Misbruger følelser     

  3. Isolerer fra familie og venner   

  4. Bagatelliserer, nægter og bebrejder andre, når noget er sket     

  5. Bruger børnene til at kontrollere  

  6. Bruger mandlige privilegier    

  7. Bruger økonomi som magtvåben    

  8. Tvinger og truer til at opnå noget

Den intime-terror – eller den psykiske vold – er skadelig på mange måder. Når man først er fanget i et usundt forhold med psykisk vold, skal man have hjælp til at bryde med partneren og fjerne sig mentalt fra vedkommende. Er du udsat for psykisk vold, eller kender du én, der er? Ring til os for hjælp og råd!  


Se videoen, der gennem interviews viser de otte strategier for intim-terror. De interviewede er både tidligere voldsudsatte og pårørende til kvinder, der først var udsat for psykisk vold af deres mandlige partner og senere blev dræbt af ham.


Vidste du at psykisk vold også kaldes intim-terror? Rets- og politipraksis gør det praktisk talt umuligt at anmelde psykisk vold selvstændigt. Mere viden er vejen til at stoppe psykisk vold.
Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
De fleste parforhold begynder med en stormende forelskelse. Desværre udvikler nogle parforhold sig usundt, fordi den ene i forholdet tager magt over den anden. Er du udsat for vold, eller i tvivl om du er? Læs om typiske tegn og få eksempler på vold her.