Voldsspiralen

Voldsspiralen viser, hvordan psykisk vold påvirker den voldsudsatte over tid, og hvordan volden kan blive normaliseret og bagatelliseret, da den langsomt bliver en del af hverdagen. 

Normaliseringsprocessen er en gradvis proces, som langsomt påvirker den voldsudsattes tro på sig selv og troen på, at noget kan være anderledes. Voldens intensitet og bliver langsomt øget, og den voldsudsattes strategier i forhold til volden ændrer karakter. Personen bliver mere og mere isoleret fra omverdenen, og selvværdet bliver nedbrudt. Den voldsudsatte bliver ført længere og længere ind i spiralens midte og muligheden for at bryde ud af forholdet bliver forringet.

Han dikterede, hvilket tøj jeg måtte have på, og om jeg måtte gå med make-up. Jeg tænkte ikke, det var så galt. Han kunne finde på at sige: "Når du tager make-up på, gør du det for at gøre dig til for andre fyre". Selvom jeg godt vidste, det ikke var rigtigt, troede jeg det var min skyld, at han var så vred.  Laura Lyngeraa levede med en psykisk voldelig kæreste.

Voldsspiralen er en model, der forklarer, hvordan vold påvirker den voldsudsatte over tid, og hvordan volden kan blive normaliseret og bagatelliseret af både udøveren og den udsatte, da den langsomt bliver en del af deres hverdag. Voldelige forhold begynder ofte med en stærk følelse af kærlighed og forelskelse. Volden kommer som regel først ind i forholdet efter et stykke tid og vokser derfter støt. Grænserne for det normale skubbes gradvist. Voldens alvorsgrad og frekvens øges typisk, og den voldsudsatte begynder ofte at føle sig delvist eller fuldt ansvarlig for volden eller føle, at den er berettiget. Forholdet skifter hele tiden mellem kærlighed og vold, hvilket bidrager til den udsattes forvirring og manglende dømmekraft. Forståelse af, hvordan volden typisk eksalerer i en negativ spiral, gør det lettere at forstå, hvorfor det kan være svært at forlade udøveren. Vold bliver gradvist normen. Voldsspiralen kan bruges både i den faglige forståelse af voldens dynamik og i samtaler med voldsudsatte. Der er en vej ud af spiralen - men det kan tage lige så lang tid at komme ud af spiralen, som det har taget at blive hvirvlet ind i den.

Han sagde, jeg skulle tabe mig. Så jeg spiste markant mindre. Det endt e med, at jeg ikke kunne hygge mig med et måltid, som jeg gjorde før. Jeg spise kun for, at det skulle se ud som om, jeg havde det godt over for andre. Laura Lyngeraa levede med en psykisk voldelig kæreste.


Den teoretiske viden om vold i nære relationer i Danner udspringer af en kombination af af praksiserfaringer vores fra arbejdet med voldsudsatte samt egne og andres sociologiske studier, der afdækker mønstre, som er kendetegnene for voldelige forhold.
Magt- og kontrolhjulet kan hjælpe med at kaste lys på den psykiske volds arenaer, og på hvordan den fysiske og seksuelle vold kan omkapsle et mønster af ikke voldelige kontroltaktab.
Den socio-økologiske model, som bl.a. anvendes af WHO, beskriver hvordan faktorer på forskellige niveauer i samspil kan have indflydelse på volden.