Bliv frivillig

Frivillig i Danner

I Danner har vi knap 200 frivillige; fx kompetente dag- og aftenvagter i krisecenteret, juridiske rådgivere, empatiske receptionister, idérige aktivitets- og eventmagere, policy- og organisationsaktive og gode oplægsholdere, der kan fortælle om Danners arbejde i Danmark og ude i verden.

Vi søger løbende og opfordrer alle, herunder studerende, efterlønnere og pensionister, til at berige os med deres faglig indsigt og situationsforståelse i mødet med beboere, brugere, gæster, samt frivillige og ansatte  kolleger.

Så har du lyst til at løfte en vigtig opgave i samfundet; at forebygge vold i nære relationer, støtte voldsudsatte kvinder og børn samt styrke ligeværd mellem kønnene, er det måske dig, der er én af Danners nye frivillige.


Danners frivilliggrupper

Danners 200 frivillige er fordelt i en række forskellige grupper:

 • Receptionsgruppen
 • Åben Rådgivning
 • Netværksgruppen
 • Havegruppen
 • Netrådgivningsgruppen
 • Juragruppen
 • Foredragsgruppen
 • Kampagnegruppen
 • Rådgivningsgruppen
 • Joan Søstrene


Du kan læse mere om de forskellige grupper ved at åbne boksen for den enkelte gruppe længere nede på siden.


Som frivillig i Danner

Som frivillig i Danner bliver du en del af et levende hus og et spændende samarbejde i et fagligt fællesskab, hvor vi igennem anerkendelse og dialog arbejder med at styrke kvinder, børn og hinanden.

Du bliver oplært af erfarne frivillige, som giver dig en introduktion til, hvordan vold i nære relationer påvirker individ og samfund. Derudover får du en grundig introduktion til Danners arbejde og selvfølgelig også til den gruppe, du er en del af.

I de tilfælde, hvor det er relevant, er der løbende mulighed for socialfaglig sparing på konkrete rådgivninger fra en af Krisecenterets faste medarbejdere, kompetenceudvikling, herunder socialfaglig sparring, uddannelsesdage, supervision og faglige samtalefora for frivillige i Danners Krisecenter.


Dig og dit bidrag som frivillig

Du bliver et vigtigt bidrag i en international bevægelse for at stoppe vold mod kvinder, og du får medansvar og medbestemmelse for det frivillige arbejde og for Danners aktiviteter – derved styrker og udvikler du dine kompetencer, så du kan forlade Danner stærkere end da du kom.


Forventninger til frivillige i Danner

Dannerhuset er et stort og mangfoldigt hus, og som frivillig i Danner er det selvfølgelig vigtigt, at du udviser respekt for andre mennesker, uanset religion, kultur, politisk observans, nationalitet, etnicitet og seksualitet.

Vi forventer, at du har evne til at bevare overblikket og er nærværende og engageret i de mennesker og opgaver, som du møder i dit frivillige arbejde.

Derudover forventer vi, du tager ansvar for, at dine handlinger er i overensstemmelse med Danners værdigrundlag og visioner.


Obligatoriske kursus- og mødeaktiviteter

Som frivillig forventer vi, at du deltager i obligatoriske kursus- og mødeaktiviteter, herunder supervision og kompetenceudvikling, der gør dig i stand til at løfte de opgaver, du har påtaget dig. Grupperne afholder møde ca. en gang om måneden (Juragruppen mødes kun hver 3. måned, og fordelingen af opgaver og faglig sparring med de andre i gruppen foregår pr. mail eller telefon. Havegruppen planlægger selv møder og Netværksgruppen mødes ca. hver anden måned) og der er fællesmøder på tværs af frivilliggrupperne ca. 5 gange årligt. Derudover forventer vi, at du deltager i to årlige fællesarrangementer; 8. marts, Kvindernes Internationale Kampdag, og 2. november, som er Danners fødselsdag.

I Danner kommunikerer vi via vores intranet, som du forventes at bruge. Du får selvfølgelig en introduktion til dette.


Krav til dig som frivillig i Danner    

 • Som frivillig har du tavshedspligt. Dvs., at du ikke må videregive fortrolige og personlige oplysninger om de kvinder og børn, der modtager rådgivning eller indlogeres i Danner
 • Det er ikke tilladt at omgås privat med kvinder og børn, der bor i Danner eller indgår i Danners efterværn
 • Du skal kunne fremvise en blank børneattest
   

Kunne du tænke dig at komme med på holdet?

Kunne du tænke dig at komme med på holdet og blive frivillig i Danner? Vi rekrutterer løbende, så hold øje med vores opslag her på siden (vi lægger dem op nederst under hver gruppebeskrivelse), på siden www.frivilligjob.dk og på siden Job i Danner


Frivilliggrupper

Receptionsgruppen, der er det første kvinderne, børnene, besøgende, andre frivillige og ansatte møder, når de kommer til huset. Derfor er gruppen er måder Danners ansigt udadtil. Det kræver venlighed, overskud og engagement. Som frivillig i receptionsgruppen stiller vi derfor høje krav til din evne til at få alle til at føle sig velkomne og set.

Danner Krisecenter er et trygt og sikkert sted at opholde sig for husets beboere. Det er det blandt andet fordi receptionsgruppen, der varetager forposten for Danner Krisecenter, sikrer, at der ikke bliver lukket udefrakommende ind, der ikke har et ærinde.

Opgaverne i receptionen består typisk af modtagelse ved døren, telefoniske henvendelser for hele organisationen, omsorg for kvinder, der venter på rådgivning, lokale-bookning i Outlook og administrative opgaver. Derudover er der også opgaver af mere praktisk karakter som fx pakning af breve og forplejningsopgaver som fx kaffebrygning og bagning af boller.


Mødeaktivitet og tidsforbrug

Som frivillig i receptionsgruppen har man én fast ugentlig vagt af 4 timers varighed. Vagten ligger enten om formiddagen eller om eftermiddagen i tidsrummet 9.00-17.15.
 

"Som frivillige i receptionen er vi Danners ansigt udadtil. Vi er det første kvinderne og andre besøgende møder, når de kommer til huset..” ”..for at Danner kan være et trygt og sikkert sted, er det vigtigt, at udefrakommende der ikke har ærinde, ikke bliver lukket ind – det søger vi for, og dermed er vi med til at gøre en forskel."  Mette og Mie, frivillige i Receptionsgruppe

Åben Rådgivning varetager ambulante henvendelser fra voldsudsatte kvinder, pårørende og fagfolk over telefonen og assisterer, i samarbejde med det faste personale, med støttende og praktiske opgaver for Danners beboere.

Åben Rådgivning varetager desuden modtagelse af akuthenvendelser i døren, lettere rengøring, oprydning, hente brød hos bageren og modtagelse, fordeling af varer fra fødevarebanken, borgerservice- og bisidderopgaver samt opgaver af mere administrativ karakter.

Derudover har gruppen samvær og laver aktiviteter med husets kvinder og børn, hvor nøgleordene er at hjælpe, rådgive, skabe ro, tryghed og stå til rådighed. Det inkluderer børnepasning, når en kvinde har brug for aflastning eller skal deltage i en møde med myndighederne.

For at være frivillig i Åben Rådgivning skal du have erfaring med at tale med mennesker i udfordringer, og du skal kunne udvise ro, venlighed og overskud. Vi opfordrer gerne fagpersoner med fx pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund til at søge.  


Dag- og aftenvagtgruppen

Åben Rådgivning er delt i dag- og aftenvagter. De to grupper arbejder som sådan ikke sammen, men arbejdsopgaverne er stort set det samme. Dagvagtsgrupperne har mere samarbejde med det faste personale, da en overvejende del af disse er taget hjem, når aftenvagterne møder ind.


Mødeaktivitet og tidsforbrug for dagvagtgruppen

Alle i dagvagtsgruppen forpligter sig til at tage fire halvdags (formiddag/ eftermiddag) - eller to heldags- dagvagter om måneden i tidsrummet 9–16:45.


Mødeaktivitet og tidsforbrug for aftenvagtgruppen

Alle i aftenvagtsgruppen dækker en vagt på en fast ugedag i tidsrummet 16:45-22:00, hver 4. fredag 16:45-22:00 samt hver 4. lørdag søndag kl. 11:00-16:00. De er to på vagt af gangen. I weekenden er der fastpersonale i huset. Antallet af vagter er 2-3 om måneden.

Hos Danner vil vi gerne tilbyde husets beboere nogle hyggelige aktiviteter, som kan give dem en afvekslende hverdag, imens de er på krisecenter. Derfor har vi en netværksgruppe, der står for afholde sociale arrangementer, og mindre børneaktiviteter i samme forbindelse. Børneaktiviteterne – måske har påskeharen gemt en skat eller måske er der mulighed for at spille et spil – har til hensigt at give mor ro til et spise, et pusterum og tid til at netværke og socialisere med de øvrige beboere.

Læs om Yvonne, frivillig i Netværksgruppen, der motiveres ved at give kvinderne en positiv pause i hverdagen.

Netværksgruppen sørger for at lave mad til husets kvinder og børn to gange om måneden (på hverdage mandag – torsdag). Det er Netværksgruppens opgave at handle ind og tilberede maden, så kvinderne og deres børn kan hygge sig og slappe, uden at skulle tænke på madlavning eller andre hverdagsting. Derudover har Netværksgruppen holdt påskefrokost og påskeægsjagt i Danners egen have og julefrokost for beboerne.

Læs artiklen En uformel aften med Danners beboere


Mødeaktivitet og tidsforbrug 

Der forventes, at du som frivillig i netværksgruppen har 1-2 vagter om måneden i tidsrummet 16.00 – 19.30. Derudover kan der være vagter ved ekstraordinære arrangementer, som både kan ligge i hverdage og weekender. Netværksgruppen afholder gruppemøder ca. hver anden måned. 

Havegruppen går under navnet Dryaderne – i den græske mytologi skovnymfer, der passer på natur og liv. Havegruppens arbejde består i at passe, pleje, vande, luge, pusle om og beplante Dannerhaven til gavn for krisecentrets kvinder, børn og ansatte.

Haven er anlagt som terapihave og er et forskelligartet uderum med plads til både terapi, samtaler, samvær og ro samt børnenes leg og udfoldelse – lige midt i byen.

Som frivillig i havegruppen er det en fordel at være fysisk frisk for at kunne grave og rive, slå græs og lue. Da haven er en del af beboernes hjem, er det godt at være smilende, imødekommende og have en god situationsfornemmelse. Havegruppen er en selvstændig gruppe, der selv tager initiativ til opgaverne og selv planlægger møder – med god sparring og hjælp fra husets ejendomsansvarlige.


Mødeaktivitet og tidsforbrug

Havegruppen planlægger selv møder efter havesæsonen, således at der typisk ikke er så meget aktivitet i haven om vinteren, men her mødes gruppen enkelte gange for at planlægge den kommende sæsons aktiviteter. I løbet af havesæsonen (tidlig forår til sen efterår) mødes gruppen ca. én gang om ugen i tre timers tid. Oftest om eftermiddagen fra kl. 15-18. Arbejdet kan desuden inkludere hjemmearbejde i form af research på fx indkøb af planter og løsninger til haven. Havegruppen deltager i de fem årlige møder på tværs af Danners frivilliggrupper, når det er relevant. 

Som frivillig i Juragruppen har du forskellige arbejdsopgaver, som kræver, at du er uddannet jurist.

Først og fremmest rådgiver Juragruppen kvinderne i Danners krisecenter om juridiske problemstillinger. Typisk stiller kvinderne juridiske spørgsmål inden for forvaltningsret, familieret, lejeret og socialret. Derudover afholder Juragruppen arrangementer for Danners beboere og andre interesserede, hvor gruppen fortæller om relevante juridiske emner såsom regler omkring udbetaling af offentlige ydelser og forbrugerret. Til sidst er Juragruppen også involveret i Danners politiske arbejde, når gruppen udarbejder høringssvar til lovforslag i forhold til Danners politiske engagement.


Mødeaktivitet og tidsforbrug

Som frivillig i Juragruppen arbejder du typisk hjemmefra, hvor du besvarer spørgsmål ca. to gange om måneden. Juragruppen mødes kun hver 3. måned, og fordelingen af opgaver og faglig sparring med de andre i gruppen foregår pr. mail eller telefon.

Hvem var Grevinde Danner, og hvad går Danners godt 40 fastansatte og 200 frivillige egentlig og laver i det hus, hun i sin tid fik bygget?

Sidste tirsdag i hver måned er der kl. 17.30-19.00 og 19.30-21.00 foredrag i Dannerhuset, hvor privatpersoner og grupper kan få et indblik i organisationen, Danners særlige historie, vores viden om og arbejde med vold i nære relationer, og hvad de kan gøre for at hjælpe. Foredragene er generelt meget populære – til tider er de booket flere måneder i forvejen! Prisen er 100 kroner pr. person, og indtægterne går til Danners arbejde for voldsudsatte kvinder og børn.

De frivillige i foredragsgruppen varetager Danners foredragstilbud. De står for både for de faste rundvisninger sidste tirsdag i måneden, ligesom de løbende varetager rundvisninger for fx folkeskoleklasser, politikere og andre organisationer.

For at være frivillig i Foredragsgruppen kræver det, at du kan lide at stå foran en gruppe mennesker, og at du er en stærk formidler, som kan kommunikere på flere niveauer. Det er en fordel at mestre flere sprog – gerne engelsk og tysk; og have undervisnings-, værts-. rundviser- og/eller konsulenterfaring.

Kampagnegruppen er en god blanding af kreative hjerner og praktiske hænder, som arbejder med at skabe synlighed og omtale af Danner og Danners arrangementer og aktiviteter. Det sker ved at løse en række kommunikationsopgaver, som understøtter Danner og ved at arrangere, promovere og afvikle særlige mærkedage som fx den 8. marts på Kvindernes Internationale Kampdag og den 25. november på International dag for Bekæmpelse af Vold mod Kvinder.

Danner vil gerne markere sig som feministisk aktør i det offentlige rum, så som frivillig i kampagnegruppen er det en fordel, hvis du er en kreativ og idérig person. Om det er din idé eller en anden fra Kampagnegruppens idé, der skal arbejdes videre med, er ikke så afgørende – bare, der er god energi i det, I ønsker at afvikle, og det er inden for Danners strategiske ramme.

Du skal kunne arbejde selvstændigt, være fleksibel og engageret, og så skal du kunne lide at blive udfordret. Vi ser gerne, at du har erfaring med at arrangere og afholde fester og andre store events, har erfaring med kampagner og markedsføring, herunder at du kan producere videofilm eller forestå grafiske opgaver, og/eller at du har særlig viden om, hvordan gruppen samlet kan nå langt ud på vegne af Danner.


Mødeaktivitet og tidsforbrug

Det kræver en del fleksibilitet at være en del af kampagnegruppen; du løbende skal løse ad hoc-kommunikationsopgaver og er forpligtet til at deltage i planlægningen og afviklingen af begivenheder i forbindelse med 8. marts og 25. november. Gruppens arbejde kommer i bølger, så i nogle perioder bruger du måske et par timer om ugen, i andre perioder mindre.

 

”Jeg er frivillig i Danner fordi Danners kamp er en kamp, der er værd at kæmpe. Jeg lærer meget i Danner, både om partnervold og kønnet vold, men også om mig selv og mine egne holdninger. Jeg er del af et stærkt fællesskab i Danner, og vi har det rigtig sjovt når vi mødes.” Ophelia, frivillig i Kampagnegruppen

Rådgivningsgruppen blev etableret i tiden efter besættelsen af Dannerhuset, fordi man oplevede, at der var stor efterspørgsel på hjælp inden for de tre områder; det sociale, det psykologiske og det juridiske.  

Gruppen består således af socialrådgivere, jurister og psykologer, der efter princippet hjælp til selvhjælp hjælper kvinder, der har været udsat for vold, med socialrådgivning, psykologiske problemstillinger og juridiske spørgsmål.

Rådgivningen er anonym og ambulant og foregår hver tirsdag i tidsrummet 18.30-22.00.

En rådgivning foregår med to rådgivere med forskellige fagprofiler. Det kan fx være en psykolog og en socialrådgiver, eller en psykolog og en jurist, afhængig af hvad den enkelte kvinde har brug for.  


Mødeaktivitet og tidsforbrug

Som frivillig i Rådgivningsgruppen forpligter du dig til at tage én vagt  hver anden tirsdag. Rådgivningsgruppen er en selvstændig gruppe, som selv planlægger sine møder. Møderne afholdes efter behov, og som frivillig du at deltage i dem, lige som det forventes, at du deltager i det halvårlige seminar.

 

”Jeg er frivillig i Rådgivningsgruppen, da det er meningsfuldt at yde gratis, anonym rådgivning til kvinder fra alle sociale lag, og fordi vores tværfaglighed  i  Rådgivningsgruppen er berigende” Bodil, frivillig i Rådgivningsgruppen  

Joan Søstrene er en selvstændig gruppe, som hver mandag og torsdag fra kl. 18.00 – 20.30 rådgiver kvinder, som har været udsat for vold, voldtægt, incest og/eller sexuel chikane. En samtale foregår med to Joan-Søstre og om handler om psykologiske, juridiske og sociale aspekter af det overgreb, den pågældende kvinde har været udsat for.

De første år rådgav Joan-Søstrene blandt andet på en adresse i Gothersgade i København i tilknytning til det, der stadig hedder ”kvindehuset”, men efter Dannerhusets besættelse i 1979, hvor Joan-Søstrene var én af de foreninger, som var med til at besætte, flyttede foreningen til Dannerhuset, hvor den siden har været hjemmehørende.


Mødeaktivitet og tidsforbrug

Som frivillig i Joan Søstrene har du en vagt hver anden uge af 3,5 timers varighed (inkl. klargøring og oprydning). Derudover forventes det, at du deltager i et månedligt møde og et halvårligt seminar. Forud for at blive Joan Søster skal man indgå i en følordning. Her skal man som frivillig regne med at være føl i oplæring de første fire-seks måneder, inden man faciliterer rådgivningen som Joan Søster. Læs mere om, hvordan du kan blive Joan Søster på gruppens egen hjemmeside


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt