Bliv frivillig

Bliv frivillig i Danner - og forebyg vold mod kvinder og børn

Informationsmøde for potentielt nye frivillige afholdes tirsdag den 16. januar 2018 kl. 16.30 – 18:15. Ingen tilmelding. Bare mød op.

En gang om året rekrutterer Danner nye frivillige. En del opgaver er allerede defineret, men som frivillig kan du også selv være med til at definere nye spændende opgaver, som er relevante for Danner. For at blive frivillig skal du gennem en optagelsesproces, som du hører om på info-mødet.

Som frivillig i Danner:

 • bliver du en del af et fællesskab præget af samfundsengagement og empowerment
 • bliver du et vigtigt bidrag i en international bevægelse for at stoppe vold mod kvinder
 • får du medansvar og medbestemmelse for det frivillige arbejde og for aktiviteter i Danner
 • styrkes og udvikles dine kompetencer, så du kan forlade Danner stærkere end da du kom
 • får du en to-dages grunduddannelse med introduktion til hvordan vold i nære relationer påvirker individ og samfund, samt intro til Danners arbejde og den frivilliggruppe du er en del af

Obligatoriske uddannelsesdage for nye frivillige afholdes fredag den 2. marts 2018 kl. 17-20 og fortsættes lørdag d. 3. marts 2018 kl. 9–14. Det forventes at du deltager fuldt disse dage, da det er et intenst forløb, som giver alle samme afsæt til at være frivillige i Danner.

Forventninger til frivillige i Danner

 • Du udviser respekt for andre mennesker, uanset religion, kultur, politisk observans, nationalitet, etnicitet og seksualitet
 • Du deltager i obligatoriske kursus- og mødeaktiviteter, der gør dig i stand til at løfte de opgaver du har påtaget dig
 • Du deltager i nogle af Danners events fx den 8. marts og på Danners fødselsdag den 2. november
 • Du tager ansvar for at dine handlinger er i overensstemmelse med Danners værdigrundlag og visioner
 • Danner opfordrer fagpersoner, studerende, efterlønnere og pensionister m.fl. til at berige Danner med indsigt og medmenneskelighed i mødet med beboere, brugere, gæster, ansatte og andre frivillige
 • Du må gerne støtte Danners arbejde økonomisk og følge os på vores facebookside

Krav til frivillige i Danner

 • Alle har tavshedspligt, dvs. at det ikke er tilladt at videregive fortrolige og personlige oplysninger om kvinder, der modtager rådgivning eller indlogeres i Danner
 • Det er ikke tilladt at omgås privat med kvinder og børn, der bor i Danner eller indgår i Danners efterværn
 • Alle frivillige skal kunne fremvise en blank børneattest

Læs mere om Danner og vores arbejde her på hjemmesiden og på vores facebookside

Har du yderligere spørgsmål om at blive frivillig i Danner, kan du kontakte Danners organisationskonsulent Charlotte Poort på cpo@danner.dk.

Danner blev grundlagt af frivillige, og vores identitet er bygget om omkring samspil mellem ansatte og frivillige. Som én af Danners knap 200 frivillige er du med til at løfte en vigtig opgave i samfundet, nemlig at forebygge vold i nære relationer, støtte voldsudsatte kvinder og børn samt styrke ligeværd mellem kønnene. Hvis ovenstående passer ind diet kompas om respekt og ansvarlighed, så er det måske dig, der er en af Danners nye frivillige.

 

Læs om Danners frivilliggrupper og deres aktiviteter.

Hjælp os med at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.