Bliv frivillig

  • bliv frivillig

 

Frivillig i Danner

I Danner har vi knap 200 frivillige; fx kompetente dag- og aftenvagter i krisecenteret, juridiske rådgivere, empatiske receptionister, idérige aktivitets- og eventmagere, policy- og organisationsaktive og gode oplægsholdere, der kan fortælle om Danners arbejde i Danmark og ude i verden.

Vi søger løbende og opfordrer alle, herunder studerende, efterlønnere og pensionister, til at berige os med deres faglig indsigt og situationsforståelse i mødet med beboere, brugere, gæster, samt frivillige og ansatte  kolleger.

Så har du lyst til at løfte en vigtig opgave i samfundet; at forebygge vold i nære relationer, støtte voldsudsatte kvinder og børn samt styrke ligeværd mellem kønnene, er det måske dig, der er én af Danners nye frivillige.


Danners frivilliggrupper

Danners cirka 200 frivillige er fordelt i en række forskellige grupper med funktioner, der knytter sig til Danners aktiviteter. Dannerrådet fungerer som bindeled mellem Danners frivilliggrupper og har særligt fokus på frivilliges interesser i organisationen. 


Som frivillig i Danner

Som frivillig i Danner bliver du en del af et levende hus og et spændende samarbejde i et fagligt fællesskab, hvor vi igennem anerkendelse og dialog arbejder med at styrke kvinder, børn og hinanden.

Du bliver oplært af erfarne frivillige, som giver dig en introduktion til, hvordan vold i nære relationer påvirker individ og samfund. Derudover får du en grundig introduktion til Danners arbejde og selvfølgelig også til den gruppe, du er en del af.

I de tilfælde, hvor det er relevant, er der løbende mulighed for socialfaglig sparing på konkrete rådgivninger fra en af Krisecenterets faste medarbejdere, kompetenceudvikling, herunder socialfaglig sparring, uddannelsesdage, supervision og faglige samtalefora for frivillige i Danners Krisecenter.

Læs om Laura, der som frivillig i Danner har fået mange muligheder


Dig og dit bidrag som frivillig

Du bliver et vigtigt bidrag i en international bevægelse for at stoppe vold mod kvinder, og du får medansvar og medbestemmelse for det frivillige arbejde og for Danners aktiviteter – derved styrker og udvikler du dine kompetencer, så du kan forlade Danner stærkere end da du kom.


Forventninger til frivillige i Danner

Dannerhuset er et stort og mangfoldigt hus, og som frivillig i Danner er det selvfølgelig vigtigt, at du udviser respekt for andre mennesker, uanset religion, kultur, politisk observans, nationalitet, etnicitet og seksualitet.

Vi forventer, at du har evne til at bevare overblikket og er nærværende og engageret i de mennesker og opgaver, som du møder i dit frivillige arbejde.

Derudover forventer vi, du tager ansvar for, at dine handlinger er i overensstemmelse med Danners værdigrundlag og visioner.


Obligatoriske uddannelses- og mødeaktiviteter

Som frivillig i Danner deltager du i de dele af Danners frivilliguddannelse, som din arbejdsfunktion kræver. 

Grupperne holder møde ca. en gang om måneden – nogen knap så ofte- og der er supervision nogle gange om året. Begge dele forventer vi, at du som frivillig deltager i. Vi forventer også, at du deltager i to årlige fællesarrangementer; 8. marts, Kvindernes Internationale Kampdag, og 2. november, som er Danners fødselsdag. Løbende vil der være forskellige kompetenceudviklingstilbud, som du kan deltage i.

I Danner kommunikerer vi via vores intranet, Podio. Du får selvfølgelig en introduktion til dette.


Krav til dig som frivillig i Danner    

  • Som frivillig har du tavshedspligt. Dvs., at du ikke må videregive fortrolige og personlige oplysninger om de kvinder og børn, der modtager rådgivning eller indlogeres i Danner
  • Det er ikke tilladt at omgås privat med kvinder og børn, der bor i Danner eller indgår i Danners efterværn
  • Du skal kunne fremvise en blank børneattest
     

Kunne du tænke dig at komme med på holdet?

Kunne du tænke dig at komme med på holdet og blive frivillig i Danner? Vi rekrutterer løbende, så hold øje med vores opslag her på siden (vi lægger dem op nederst under hver gruppebeskrivelse), på siden www.frivilligjob.dk og på siden Job i Danner


Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn. Vi støtter ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Danners Videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for den kønsbaserede vold.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.