fbpx

Bliv frivillig

I Danner har vi knap 180 frivillige. Som frivillig i Danner er du med til at gøre en stor forskel for voldsudsatte kvinder og børn.  

Vi søger løbende frivillige. Du kan både være studerende, pensionist eller i arbejde. Vi har brug for frivillige med forskellige kompetencer. Det vigtigste er, at du har lyst, tid og kompetencer til at gøre en forskel for voldsudsatte kvinder og børn.  

Vi håber, du vil være med!  

Forskellige frivilliggrupper

Danners frivillige løser mange forskellige opgaver. Du kan sidde i receptionen. Du kan være vagt i krisecenteret. Du kan hjælpe med at rådgive. Og du kan oplyse om Danners arbejde gennem events og foredrag. 

Frivilliggrupper

Læs mere her

Læs mere her

Læs mere her

Læs mere her

Læs mere her

Læs mere her

Læs mere her

Læs mere her

Vilkår og krav

Som frivillig i Danner bliver du en del af et levende hus og et fagligt fællesskab, der hver dag arbejder med at styrke kvinder, børn og hinanden. 

Du vil blive lært op og uddannet af Danners personale og erfarne frivillige. 

Hvis du er rådgiver, har du mulighed for socialfaglig sparring på konkrete rådgivninger. Og alle frivillige med målgruppekontakt tilbydes halvårlig gruppesupervision og mulighed for individuel supervision efter behov.  

Som frivillig er det et krav, at du: 

  • udviser tavshedspligt. Det betyder, at du ikke må videregive fortrolige og personlige oplysninger om de kvinder og børn, der modtager rådgivning eller indlogeres i Danner. 
  • ikke omgås privat med de kvinder og børn, der bor i Danner eller indgår i Danners efterværn. 
  • kan fremvise en ren straffe- og børneattest. 

Frivillige med egne erfaringer med vold

I Danner er du velkommen til at melde dig som frivillig, hvis du selv har haft vold inde på livet. For at kunne passe bedst muligt på dig og Danners målgruppe har vi følgende retningslinjer:

  • Bruddet med voldsudøver skal ligge minimum 4 år tilbage, og du skal ikke have haft vold inde på livet det seneste år.
  • I dit frivillige arbejde i Danner vil du ikke aktivt komme til at dele egne erfaringer med vold med Danners målgruppe. Fokus er på målgruppens oplevelser. Men du kan i kraft af dine erfaringer have en særlig forståelse og opmærksomhed, der kan være brugbar. 
  • Du skal være forberedt på, at vi til grupperekrutteringssamtalen vil spørge ind til alle kandidaters erfaringer med vold. Det kan være erfaringer, hvor man selv har haft vold inde på livet, som pårørende til en voldsudsat, eller at man gennem uddannelse og arbejde har beskæftiget sig med vold. Du kan forvente, at vi vil spørge dig, hvordan dine eventuelle erfaringer med vold kan blive bragt i spil gennem arbejdet i Danner. Til samtalen vil vi som udgangspunkt ikke bede dig udfolde, hvilken vold du selv har oplevet eller været pårørende til – det er dine overvejelser omkring selv at skulle arbejde med voldsudsatte og deres pårørende, der vil være i fokus.
  • Vi har i Danner et ansvar for at sikre, at du trives som frivillig. Ligesom du har et ansvar for at række ud, hvis du oplever situationer, som påvirker dig. Har du selv haft vold inde på livet, taler vi om, hvordan du oplever dit arbejde i Danner. Og hvad arbejdet gør ved dine egne erfaringer med vold. Derfor vil du efter 1 måned og efter 3 måneder have en sparringssamtale med Danners frivilligkoordinator. 
  • Det vil hverken være en fordel eller en ulempe, at du har erfaringer med vold. Og du vil blive vurderet på fuldstændigt lige fod med de andre frivillige kandidater. 

Tidligere bruger af Danners tilbud?

Du kan ikke være fast frivillig i Danner, hvis du er tidligere beboer i Danners krisecenter/i Danners udslusningsboliger eller har været i et rådgivningsforløb i Danners rådgivningscenter ’Sig det til nogen’ i København. Det skyldes, at der vil være mulighed for at komme til at arbejde med tidligere medbeboere samt fagprofessionelle, som du allerede har en relation til, som kan skabe nogle svære grænser mellem privatliv og frivilligt arbejde. For os ligger der en stor værdi i at ville hjælpe andre kvinder i lignende situationer, så er du tidligere bruger af Danners tilbud, kan vi kun opfordre til, at du henvender dig hos et af de andre krisecentre, som også har frivillige tilknyttet deres arbejde.

Har du været tidligere bruger af Danners tilbud, skal du dog være opmærksom på, at det altid er muligt at være en frivillig del af Danners kampagner og formidling. Er du interesseret i at bruge din egen historie til at bidrage til en af Danners kampagner og anden formidling, kan du kontakte kommunikationsmedarbejder Evelina Gold på evg@danner.dk.

Kunne du tænke dig at komme med på holdet?

Kunne du tænke dig at komme med på holdet og blive frivillig i Danner? Vi rekrutterer løbende, så hold øje med vores opslag her på siden.  

Find opslagene under Ledige stillinger, på vores sociale medier eller www.frivilligjob.dk. 

Receptionsgruppen

Receptionisterne er de første, som kvinder, børn, besøgende, frivillige og ansatte møder, når de kommer til huset. Receptionisterne er Danners ansigt udadtil. Det kræver venlighed, overskud og engagement. Vi stiller derfor høje krav til din evne til at få alle til at føle sig velkomne og set. 

Danners Krisecenter er et trygt og sikkert sted at opholde sig for husets beboere. Receptionisterne sikrer, at udefrakommende ikke bliver lukket ind. Og de udviser omsorg for kvinder, der venter på rådgivning. 

Opgaverne i receptionen består typisk af at tage imod ved døren, svare på telefoniske henvendelser til hele organisationen, booke lokaler samt administrative og praktiske opgaver. 

MØDEAKTIVITET OG TIDSFORBRUG 
Som frivillig i receptionsgruppen har man 1 fast ugentlig vagt á 4 timers varighed. Vagten ligger enten om formiddagen eller om eftermiddagen i tidsrummet 9.00-17.15. I er som udgangspunkt 2 personer på vagt ad gangen.  

Dag- og aftenvagter i Åben Rådgivning

Åben Rådgivning taler medvoldsudsatte kvinder og pårørende over telefonen og ved døren.  

De frivillige i Åben Rådgivning varetager desuden praktiske opgaver. Det kan fx være at rydde op, modtage og sætte varer på plads, indkøb og administrative opgaver.  

Derudover hjælper gruppen husets kvinder og børn. Her handler det om at hjælpe og skabe ro og tryghed. Hvad enten det handler om en praktisk opgave eller børnepasning.  

Åben Rådgivning er opdelt i dag- og aftenvagter. Opgaverne er stort set det samme.  

For at være frivillig i Åben Rådgivning skal du have erfaring med at tale med mennesker i udfordrende livssituationer. Og du skal kunne udvise ro, venlighed og overskud. Vi opfordrer derfor særligt fagpersoner med fx pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund til at søge. 

MØDEAKTIVITET OG TIDSFORBRUG FOR DAGVAGTGRUPPEN 
Alle i dagvagtsgruppen forpligter sig til at tage 2 heldagsdagvagter eller 4 halvdagsdagvagter (formiddag/ eftermiddag) i tidsrummet 09.00-16.45 om måneden. I er som udgangspunkt 2 personer på vagt ad gangen.  
 
MØDEAKTIVITET OG TIDSFORBRUG FOR AFTENVAGTGRUPPEN 
Alle i aftenvagtsgruppen dækker 2 vagter om måneden. 1 vagt på en fast ugedag i tidsrummet 16:45-22:00 samt 1 vagt en fredag 16:45-22:00, en lørdag 11:00-16:00 eller en søndag 11:00-16:00.   
I er som udgangspunkt 2 personer på vagt ad gangen. I weekenden er der fast personale i huset. 

Havegruppen

Havegruppens arbejde består i at passe, pleje og beplante Dannerhaven. 

Haven er anlagt som terapihave. Og i haven er der både plads til terapi, samtaler, samvær, ro og børneleg. 

Som frivillig i havegruppen er du med til at sikre, at kvinderne og børnene i huset har nogle rare rammer udendørs. Det er en fordel, hvis du har fysikken til at grave og rive, slå græs og lue. Haven er en del af beboernes hjem. Derfor er det vigtigt, du er smilende, imødekommende og har god situationsfornemmelse. Du skal dog som udgangspunkt ikke forvente tæt kontakt med husets beboere.  

Havegruppen er en selvstændig gruppe, der selv tager initiativ til opgaverne og planlægger møder. Men I har mulighed for at sparre og få hjælp af husets ejendomsansvarlige.  

MØDEAKTIVITET OG TIDSFORBRUG  
Havegruppen planlægger selv møder efter havesæsonen. Det betyder, at der ikke er så meget aktivitet i haven om vinteren. Her planlægger I i stedet aktiviteter for den kommende sæson. I løbet af havesæsonen marts til oktober mødes gruppen ca. 1 gang om ugen i 3 timers tid. Oftest om eftermiddagen fra kl. 15-18. Arbejdet kan desuden inkludere hjemmearbejde i form af research på fx indkøb af planter og løsninger til haven.  

Chatrådgivningsgruppen

Danners chatrådgivere skriver med voldsudsatte kvinder og pårørende.  

Du lytter, anerkender og rådgiver 1:1. Det indebærer fx at anerkende den rådsøgendes situation, informere om voldens dynamikker og henvise til andre relevante tilbud.  

Chatrådgivningen er åben hver mandag kl. 18-21 og hver onsdag kl. 09-12.  

MØDEAKTIVITET OG TIDSFORBRUG 
Som chatrådgiver indgår du fast i enten dag- eller aftenvagtsgruppen. I er som udgangspunkt 2 på vagt af gangen. Du har 2-3 vagter om måneden. Derudover forventer vi, du kan deltage i et gruppemøde en gang om måneden.  

Juragruppen

For at være frivillige i juragruppen kræver det, at du er uddannet jurist.  

Gruppen rådgiver kvinderne i Danners krisecenter om juridiske problemstillinger. Typisk inden for forvaltningsret, familieret, lejeret og socialret. Derudover afholder gruppen arrangementer for Danners beboere og andre interesserede. Her fortæller gruppen om relevante juridiske emner som regler omkring udbetaling af offentlige ydelser og forbrugerret.  

MØDEAKTIVITET OG TIDSFORBRUG  
Som frivillig i juragruppen arbejder du typisk hjemmefra med at besvare spørgsmål. Du har 2 vagter om måneden. Gruppen fordeler opgaver og sparrer med hinanden over mail eller telefon. I mødes hver 3. måned.  

Foredragsgruppen

Hvem var Grevinde Danner? Og hvad laver Danners omkring 50 fastansatte og knap 180 frivillige? 

Sidste tirsdag i hver måned er der foredrag og rundvisninger i Dannerhuset. Foredragene foregår kl. 17.30-19.00 og 19.30-21.00. Foredragene giver privatpersoner et indblik i Danners historie og vores arbejde med vold i nære relationer. Foredragene er meget populære. Til tider er de booket flere måneder i forvejen.  

Derudover bidrager gruppen løbende med foredrag for fx folkeskoleklasser og andre organisationer. 

For at være frivillig i Foredragsgruppen kræver det, at du er en stærk formidler, og at du kan lide at holde oplæg for en stor gruppe mennesker. Det er en fordel, hvis du mestrer flere sprog – gerne engelsk og tysk. Og det er en fordel, hvis du har en baggrund som underviser, rundviser eller konsulent. 

MØDEAKTIVITET OG TIDSFORBRUG 
Som frivillig i foredragsgruppen skal man kunne holde foredrag minimum hver 2. måned.   

Event- og aktivismegruppen

Event- og aktivismegruppen er en god blanding af kreative hjerner og praktiske hænder. Gruppen hjælper med at udvikle og afvikle events fx på Kvindernes Internationale Kampdag og Den Internationale dag for Bekæmpelse af Vold mod Kvinder. 

Det er en fordel, hvis du er kreativ, idérig og god til at løse praktiske opgaver. Det kan fx være, du har erfaring med at arrangere og afholde fester og andre store events. Eller det kan være, du har erfaring med kampagner og markedsføring. 

MØDEAKTIVITET OG TIDSFORBRUG 
Det kræver en del fleksibilitet at være en del af Event- og aktivismegruppen. Du skal løbende løse ad hoc-opgaver. Og du er forpligtet til at deltage i planlægningen og afviklingen af begivenheder i forbindelse med 8. marts og 25. november. Gruppens arbejde kommer i bølger, så i nogle perioder er der mere at lave, i andre perioder mindre. 

Rådgivningsgruppen

Rådgivningsgruppen blev etableret i tiden efter besættelsen af Dannerhuset. Der var nemlig stor efterspørgsel på hjælp inden for det sociale, psykologiske og juridiske område. Til forskel fra resten af Danners frivilliggrupper er rådgivningsgruppen en selvstændig gruppe. Det betyder, at I selv er ansvarlige for gruppens faglige opkvalificering, praktisk planlægning af arbejdet osv., i overensstemmelse med Danners strategiske og værdimæssige ramme.    

Gruppen består af socialrådgivere, jurister og psykologer. Alle arbejder efter princippet ’hjælp til selvhjælp’. Og de hjælper med spørgsmål i forbindelse med fx skilsmisse, forældremyndighed og samvær, bolig osv.  

Rådgivningen er anonym og ambulant og foregår hver tirsdag i tidsrummet 18.30-21.30. 

En rådgivning foregår med to rådgivere med forskellige fagprofiler. Det kan fx være en psykolog og en socialrådgiver. Eller en psykolog og en jurist. Det afhænger af, hvad den enkelte kvinde har brug for.   

Mødeaktivitet og tidsforbrug 
Som frivillig i Rådgivningsgruppen forpligter du dig til at tage én vagt hver anden tirsdag. Rådgivningsgruppen er en selvstændig gruppe, som selv planlægger sine møder. Møderne afholdes efter behov, og som frivillig er det obligatorisk at deltage. 

Dannerrådet

Dannerrådet består af en repræsentant fra hver frivilliggruppe og fungerer som bindeled mellem Danners bestyrelse og Danners 10 frivilliggrupper. Hver frivilliggruppe kan vælge en repræsentant til Dannerrådet for to år ad gangen.   

Dannerrådet har et særligt fokus på de frivilliges interesser i huset og fungerer som rådgivende sparringspartner for bestyrelsen.  

Dannerrådet mødes cirka hver anden måned og er repræsenteret med to medlemmer i Danners bestyrelse.  

Læs mere

Danner er en privat, humanitær og feministisk organisation. Vi kæmper for en...
Danner består af en bestyrelse, en direktør, knap 180 frivillige og ca....
I 1873 opførte Grevinde Danner et hus til udsatte kvinder. 100 år...