fbpx

Bo i Dannerboligerne

Danner råder over 16 boliger i den nordlige del af Sjælland. Hvis du fortsat har brug for støtte efter et ophold på kvindekrisecenter, kan du bo her sammen med dine børn. Her kan I få stabilitet, rådgivning og indgå i et fællesskab med andre kvinder og børn i samme situation.  

Et tilbud efter ophold på krisecenter

At være udsat for vold har omfattende konsekvenser. Og ofte kan det være udfordrende at vende tilbage til hverdagen eller etablere sig på ny efter et krisecenterophold. 

Dannerboligerne er et tilbud til dig, som har boet på kvindekrisecenter, og som har brug for støtte til at skabe en ny hverdag. Her kan du bo til leje i to år med mulighed for forlængelse på yderligere to år. Tilbuddet er kun til kvinder med hjemmeboende børn, der er under 16 år ved indflytning.  

Hvis du overvejer, om Dannerboligerne kunne være det rigtige for dig, skal du tage fat i din kontaktperson på det krisecenter, du opholder dig på. De tager kontakt til Danner, som visiterer kvinder til boligerne, hvis der er plads.  

Stabilitet, støtte og rådgivning til dig og dine børn

Det kan have omfattende og langvarige konsekvenser at have levet i vold – både fysisk, psykisk, socialt og økonomisk. I Dannerboligerne kan du og dine børn få ro, støtte og rådgivning til at etablere jeres liv efter opholdet på krisecenter.  

I Dannerboligerne har familierne en voldsfaglig rådgiver og en børnefaglig medarbejder tilknyttet. De støtter dig og dine børn i at håndtere jeres nye hverdag. De hjælper dig med, hvordan du og dine børn bedst muligt når de mål og drømme, I har for jeres liv efter volden. Derfor skal du også have mod på at arbejde videre med din egen udvikling, hvis Dannerboligerne skal være det rigtige tilbud til dig.  

Sådan er det at bo i Dannerboligerne

Dannerboligerne ligger i Nordsjælland omkranset af smuk natur – ca. en time fra København. Der er i alt 16 lejeboliger, som rummer stue, køkken, badeværelse og værelser. Der er tilknyttet en fælles have med hyggeligt opholdsområde og legeplads til børnene.  

Ofte opbygger beboerne et stærkt fællesskab med hinanden. De styrkes af at kunne spejle sig i hinanden og støtte hinanden i den nye hverdag efter volden. 

Grevinde Danners velgørende arbejde

Grevinde Danner var gift med Kong Frederik 7., og da han døde, arvede grevinden hans private formue. Grevinde Danner skabte fonden ’Kong Frederik den Syvendes Stiftelse’, som trådte i kraft ved hendes død i 1867. Stiftelsen skulle videreføre grevindens velgørende arbejde – bl.a. et børnehjem.  

Dannerboligerne er et samarbejde mellem Danner og Kong Frederik den Syvendes Stiftelse. 

Læs mere

Hvis du er udsat for vold, kan et ophold på Danners kvindekrisecenter...
Danner er en privat, humanitær og feministisk organisation. Vi kæmper for en...
Voldsudsatte kvinder og pårørende kan søge hjælp og råd hos Danner. Ring...