Danners historie

tidslinje
Danners arbejde for kvinder og børn strækker sig helt tilbage til Grevinde Danners opførelse af huset i Nansensgade i slutningen af 1800-tallet og kvindebevægelsens kamp i 1970′erne.

I 1815 kommer Louise Rasmussen til verden. Moderen er en ugift tjenestepige, og Louise fødes uden for ægteskab ind i fattige omgivelser. Til trods for en fattig opvækst blander Louise Rasmussen sig med overklassen. Det er i de kredse, hun møder Kronprins Frederik, senere Kong Frederik den 7. I 1850 bliver Louise Rasmussen gift med Kong Frederik den 7. og får titlen Grevinde Danner.

Efter kongens død bruger Grevinde Danner arven til gavn for fattige kvinder og børn. I 1873 opfører hun huset i Nansensgade i København. Huset er tegnet af Theodor Zeltner, slotsforvalter ved Christiansborg Slot og bygmester på Kong Frederiks private byggerier.

Grevinden vil skænke huset til enker og ugifte kvinder over 40 år, der ikke får understøttelse fra staten. I 1875, et år efter Grevinde Danners død, står huset færdigbygget. Huset får navn efter hendes mand, ”Kong Frederik den VII’s Stiftelse for fattige Fruentimmere af Arbejderklassen”. Kvinderne bor i 52 små værelser, de betaler ikke leje, men sørger selv for kost og brændsel.

Huset står i dag som et af nyrenæssancens mest gennemførte bygninger og som et udtryk for tidens arkitektur og håndværk.

I takt med velfærdsstatens udvikling forsvinder de fattige kvinder, der tidligere søgte husly i stiftelsen. I slutningen af 1970’erne bor der kun fire kvinder i det efterhånden forfaldne og forgældede hus. Bestyrelsen ønsker at sælge huset og nedlægge stiftelsen. Beboerne i Nansensgadekvarteret arbejder aktivt for en fredning af det gamle hus.

Dansk Kvindesamfund får i 1978 tilbud om at købe bygningen. I dialog med andre kvindeorganisationer fødes ideen om et krisecenter kombineret med kvindehus, men ingen har de nødvendige penge. Entreprenørfirmaet Jespersen og Søn A/S køber i stedet huset, som de planlægger at rive ned for derefter at opføre kontorbyggeri på grunden.

Den 2. november 1979 besætter en gruppe kvinder huset i Nansensgade 1. De kræver, at stiftelsen forsat skal være hjemsted for udsatte kvinder.

Kvinderne maler de fire karakteristiske røde kvindetegn med knyttede næver i vinduerne. Tegnene kan i dag stadig ses i vinduerne på forsiden af huset. Den 27. december 1979 går fredningen af det bevaringsværdige hus igennem.

I 1980 køber kvindegruppen huset for 2,8 millioner kroner. Pengene bliver indsamlet ved en landsindsamling og er på det tidspunkt den største fundraising i Danmark siden 2. verdenskrig.

Kort tid efter etablerer kvinderne landets andet krisecenter for voldsudsatte kvinder og deres børn ved navn Dannerhuset. Kvinderne istandsætter huset, og krisecentret tages straks i brug. Det nye krisecenter drives af frivillige grupper, mens større beslutninger tages på store fællesmøder.

Op igennem 1990’erne bliver den frivillige organisation suppleret med ansatte. I 2005 tager en professionel organisation form, da der bliver ansat en direktør og en leder af krisecentret. Der bliver også etableret et videnscenter og projektafdeling for at fremme viden og bryde tabuet om vold i hjemmet samt styrke ligestilling. Danner bygger i dag stadigvæk på frivillighed.

Fra 2010 til 2012 gennemgår huset og de omkringliggende arealer en omfattende restaurering med respekt for husets oprindelige arkitektur og historie. Restaureringen skaber optimale rammer for Danners arbejde som professionelt krisecenter og moderne organisation.

Husets tag skiftes, og murværket renses og repareres efter oprindelige principper. Indvendigt giver restaureringen flere brugbare kvadratmeter, og alle boliger i krisecentret får eget toilet, bad og tekøkken. Samtidig kommer der flere faciliteter til som fx en terapihave og en ekstra bygning i haven.

Restaureringen af huset til 96 mio. kr. er sket i et partnerskab med Realdania og er derudover støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Oak Foundation Denmark og Kulturstyrelsen. Nordea-fonden har medvirket til at etablere terapihaven.

Rådgivning
Bygherrerådgiver på projektet har været Rambøll A/S.

Totalrådgiver har været Varmings Tegnestue.

Underrådgivere har været Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører (konstruktioner), Strunge Jensen, Rådgivende Ingeniører (installationer), Schønherr (landskab), +Pedersen (indretning) og Praksis Arkitekter (ekstra bygning i haven).

Entreprise
Restaureringen er udført i fem storentrepriser. Murerentreprise: O.P. Nedergaard/K.A. Hansen. Tagentreprise: Hovedstadens Bygningsentreprise. Tømrer/snedkerentreprise: Jakon. Teknikentreprise: Glenco. Malerentreprise: Malerfirmaet Peter Munck & Søn.

Ny terapihave
Et delprojekt har omhandlet udvikling af en terapihave målrettet voldsudsatte kvinder og børn. Nordea-fonden har medvirket til at etablere terapihaven.

Det er landskabsarkitekterne Schønherr, der i samarbejde med ph.d. Victoria Lynn Lygum har udarbejdet haveplanen.

Film om restaureringen af Danners hus
Se filmen om bl.a. entreprenørernes tanker bag restaureringen af Danners hus.


Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.