Danners historie

  • Danners historie

Danners historie - kort fortalt 

I 1873 besluttede Grevinde Danner - enke efter Frederik VII - at stifte en fond og opføre et hus for 'Trængende Fruentimmere". Huset fungerede som sådan i mere end 100 år, men pengene slap op, så huset blev solgt. De nye ejere ønskede at rive huset ned og bygge et kontorhus i stedet - men det nåede aldrig at ske.

Den 2. november 1979 besatte 300 kvinder huset og købte det tilbage som kvindehus. Siden 1980 har Dannerhuset fungeret som kvinde- og krisecenter båret af stærke frivillige kræfter.

Danner er i dag en privat organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn i nære relationer. Organisationens fredede bygning indeholder et krisecenter, og et videncenter med en projektafdeling samt et ledelsessekretariat. Danner har 40 fastansatte og omkring 170 frivillige med Lisbeth Jessen som direktør.

Danners arbejde for kvinder og børn strækker sig helt tilbage til Grevinde Danners opførelse af huset i Nansensgade i slutningen af 1800-tallet og kvindebevægelsens kamp i 1970erne.

I 1815 kommer Louise Rasmussen til verden. Moderen er en ugift tjenestepige, og Louise fødes uden for ægteskab ind i fattige omgivelser. Til trods for en fattig opvækst blander Louise Rasmussen sig med overklassen. Det er i de kredse, hun møder Kronprins Frederik, senere Kong Frederik den 7. I 1850 bliver Louise Rasmussen gift med Kong Frederik den 7. og får titlen Grevinde Danner.


Husly for grevinden 

Efter kongens død bruger Grevinde Danner arven til gavn for fattige kvinder og børn. I 1873 opfører hun huset i Nansensgade i København. Huset er tegnet af Theodor Zeltner, slotsforvalter ved Christiansborg Slot og bygmester på Kong Frederiks private byggerier.

Grevinden vil skænke huset til enker og ugifte kvinder over 40 år, der ikke får understøttelse fra staten. I 1875, et år efter Grevinde Danners død, står huset færdigbygget. Huset får navn efter hendes mand, ”Kong Frederik den VII’s Stiftelse for fattige Fruentimmere af Arbejderklassen”. Kvinderne bor i 52 små værelser, de betaler ikke leje, men sørger selv for kost og brændsel.

Huset står i dag som et af nyrenæssancens mest gennemførte bygninger og som et udtryk for tidens arkitektur og håndværk.


En kriseramt stiftelse - huset besættes af kvinder 

Siden 1883 havde stiftelsen huset fruetimmere af arbejderstanden, men op igennem 1900-tallet, i takt med at socialloven og boligforholdene gjorde det lettere at være fattig fruentimmer, forsvandt de kvinder, der søgte husly gradvist.

I 1979 boede der kun fire kvinder i husets stueetage. Resten af huset forfaldt. Stiftelsen var ved at gå fallit og bestyrelsen besluttede derfor at sælge ejendommen og nedlægge stiftelsen. Huset blev solgt. Køber var entreprenør A. Jespersen og Søn A/S, som ville rive huset ned og bygge kontorer på grunden. Det rygtedes i Nansensgade-kvarteret, og i 1978 protesterede den meget aktive beboerforening ved at ansøge Fredningsstyrelsen om en fredning af huset.'


De fire røde kvindetegn 

En novembernat i 1979 sneg over 300 kvinder sig ind i Dannerhuset og erklærede det besat. De malede fire karakteristiske røde kvindetegn med knyttede næver i vinduerne, og krævede stiftelsen - og huset - fortsat. 


Huset fredes og kvindebevægelsen køber det 

Besættelsen markerede startskuddet for den danske krisecenterbevægelse. Der var stor folkelig opbakning bag kvindernes sag, og det blev derfor besluttet at etablere et kvindehus og et krisecenter. Samtidig med besættelsen havde Nansensgade Beboerforening rejst en fredningssag. Sagen blev vundet, og grunden var nu ubrugelig for Jespersen og Søn A/S, fordi de nu ikke måtte rive huset ned og bygge kontorer. De tilbød nu kvinderne at købe huset, forudsat at de på kort tid kunne skaffe de 2,8 millioner kroner, huset kostede. 

Kvindeorganisationerne havde i første omgang insisteret på - kvit og frit - at overtage huset i direkte forlængelse af grevindens fundats, men måtte indse, at vejen til at få ret til Dannerhuset gik gennem et egentlig køb. De satte en landsindsamling og mange aktioner, demonstrationer og støttefester i gang, og det lykkedes dem at rejse de nødvendige penge. I dag drives og ejes Dannerhuset af Kvindecenterfonden, der blev grundlagt i 1980, kort efter besættelsen.

Efter overtagelsen af huset samlede kvinderne flere penge ind; de ville renovere den forfaldne bygning. Et stort genopbygningsarbejde gik i gang, mens visionerne om Dannerhusets brug så småt blev realiseret. Dannerhuset er i Danmark det eneste eksempel på et renoveringsprojekt i den størrelsesorden udført udelukkende af kvinder.


Fra græsrodsbevægelse til professionel oganisation

Fra græsrodsbevægelse..
I forlængelse af kvindebevægelsens prarole "det private er politisk" blev der åbnet for en diskussion om aktioner til fordel for voldsramte kvinder. Dannerhuset fik etableret et krisecenter med nødboliger for kvinder og børn, som måtte forlade en voldelig partner eller far, og samtidig blev der skabt rammer for et hus med kreative værksteder, foredrag og diskussion af kvindepolitiske emner, udstillingslokaler og møde- og festlokal

..til professionel organisation

Op igennem 1990'erne blev den frivillige organisation suppleret med ansatte.  Gennem årene har aktiviteterne været struktureret i det tostrengede formål; kvinde- og krisecenter. Mens krisecenteret har været i uafbrudt drift, var der i 90'erne ikke udprægede mange udadrettede kvindecenteraktiviteter. Det blev der sat fokus på i forbindelse med en strukturændring i år 2000, hvor ansvaret for den daglige drift blev udmøntet i to koordinatorstillinger; for henholdsvis kvindecenteret og krisecenteret. 

Forandring og modernisering - Danner ansætter direktør

I år 2005 tager en professionel organisation for alvor form; der bliver ansat en direktør og leder af krisecenteret. For at fremme viden om og tabuet om vold i hjemmet - samt styrke ligestilling - blev der desuden etableret et videnscenter og en projektafdeling. 

Danner bygger i dag stadigvæk på frivillighed. Læs mere om de frivilliges arbejde, og om hvordan du selv kan blive frivillig.


Et moderne kvindehus i flotte rammer 

Dannerhuset er tegnet af kammerråd Theodor Zeltner, der var ansat som slotsforvalter ved Christiansborg Slot, og som under Frederik VII var bygmester på kongens private byggerier. Huset står i dag som et af nyrenæssancens mest gennemførte arbejder og som et udtryk for tidens arkitektoniske formåen og håndværksmæssige kvaliteter.

Med respekt for dets oprindelige arkitektur og historie blev huset totalrenoveret i 2008-2012. I dag står Danners hus både, som et trygt hus for voldsudsatte kvinder og deres børn og som ramme om en moderne, åben, aktiv, humanitær organisation og et professionelt videnscenter.

Den gennemgribende renovering af Dannerhuset har omfattet, at husets særlige bevaringsværdige rum er blevet restaureret, så de igen fremstår med værdighed og samtidig støtter op om husets centrale funktioner. Blandt andet er husets indgang flyttet, så der igen er indgang via husets foyer og oprindelige hovedindgang, og alle husets boliger har nu eget bad, toilet og tekøkken.

Med det formål at fremhæve husets oprindelige arkitektur og særlige fredningsværdier står Dannerhuset, som et af nyrenæssancens mest gennemførte arbejder i Danmark. Samtidig har renoveringen bragt de fysiske rammer i overensstemmelse med det moderne kvindehus, Dannerhuset er i dag, samt skabt harmoni mellem husets funktion som lukket og trygt krisecenter og en åben og udadvendt virksomhed.


Etablering af terapihave 

I forbindelse med renoverigen af Dannerhuset har et delprojekt omhandlet, at der skulle etableres en terapihave i haven omkring huset. Terapihaven er den første i Danmark specielt udviklet til voldsramte. Formålet med terapihaven er at styrke kvinderne og børnene, der har ophold i Dannerhuset, fysisk og mentalt og give dem ro midt i en ofte kaotisk livssituation. 


Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.
Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn. Vi støtter ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.
Danners Videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for den kønsbaserede vold.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

29. oktober 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.
1. november 2019
For 40 år siden blev Dannererhuset besat af 300 feminister. Vi fejrer med særlig reception.