fbpx

Danner mener

Danner mener, at omvendt fodlænke skal indføres i Danmark hurtigst muligt. Den er et vigtigt redskab til at forebygge partnervold og drab og give ofre for partnervold og stalking større frihed.  

Omvendt fodlænke kan forebygge partnerdrab

Når mænd slår deres kvindelige ekspartner eller partner ihjel, er det ofte nøje planlagt. Gerningsmanden gennemgår en række faser før drabet. Og der er konkrete eksempler på adfærd hos gerningsmanden, som bør få advarselslamperne til at blinke.   

Psykisk og fysisk vold går forud for næsten 7 ud af 10 partnerdrab i Danmark. Gerningsmanden har som en del af den psykiske vold ofte kontrolleret, truet, overvåget og stalket sin (eks)-partner i en kortere eller længere periode. Samtidig har der i 6 ud af 7 partnerdrabssager været anmeldt mere end 5 voldsepisoder hos myndighederne. 

Vi skal stoppe kvindedrab i Danmark. Et redskab til at forebygge partnerdrab og yderligere vold mod kvinder er omvendt fodlænke.  

Omvendt fodlænke kan give voldsudsatte kvinder større frihed og retfærdighed

Når en voldsudsat kvinde bryder med en voldelig partner, følger der ofte store konsekvenser både på kort og langt sigt. Hun er ofte nødt til at flytte adresse, stoppe eller skifte arbejde og ændre sin adfærd. På længere sigt lever mange af kvinderne med angst, depression, PTSD eller kompleks PTSD.  

Når voldsudøveren i dag har afsonet en evt. fængselsdom, har han stadig frihed til at gøre, hvad han vil. Omvendt fodlænke vil betyde, at voldsudøveren skal ændre sin adfærd, fremfor den voldsudsatte kvinde. Fodlænke er et vigtigt redskab, som – i samspil med andre indsatser – kan give voldsudsatte kvinder deres hverdag, tryghed og frihed tilbage. Samtidig kan det måske give ofrene større oplevelse af retfærdighed. 

Styrk offerbeskyttelsen, og indfør omvendt fodlænke i Danmark

Vi har pligt til at tage ordentlig hånd om personer, der har været offer for en forbrydelse. Danner mener derfor, vi som samfund skal blive bedre til at beskytte kvinder, som er udsat for vold.  

Danner erfarer, at voldsudsatte kvinder ikke får den nødvendige beskyttelse i dag. Det skyldes blandt andet, at det kan være svært at få et tilhold mod sin voldsudøver. Samtidig er antallet af brud på tilhold steget de seneste år. De samme personer bryder tilholdet igen og igen uden umiddelbare konsekvenser. Det skyldes lange sagsbehandlingstider hos myndighederne. Og det skyldes manglende prioritering af og viden om vold, trusler og chikane i nære relationer. 

Omvendt fodlænke har eksisteret i Norge og andre lande i mere end 10 år. Evalueringer viser, at teknologien er særdeles effektiv. Den øger voldsudsatte kvinders livskvalitet, og den virker afskrækkende for voldsudøvere. 
Danner mener, at offerbeskyttelse skal prioriteres højere i vores retssystem. På trods af at der er bred politisk opbakning til at indføre omvendt fodlænke i Danmark, er teknologien endnu ikke indført. Undskyldningen og årsagen er primært udfordringer i politiets it-systemer i forhold til at understøtte teknologien. Og at det ikke p.t. er muligt at prioritere nye it-projekter. 

Men det er ikke godt nok. Når det er muligt i en lang række lande i både Europa og resten af verden, burde Danmark også kunne løse denne udfordring. Mens vi venter, kan det koste liv. 

Han får fodlænke, hun får frihed. Skriv under i dag, så vi kan få indført omvendt fodlænke i Danmark!

Læs mere

For 4 år siden blev Louise Makkonen forsøgt dræbt af sin ekskæreste....
Giv din underskrift og vær med til at lægge pres på politikerne...
I mere end 10 år har vores skandinaviske naboer i Norge haft...