Fysisk vold


Hvad er fysisk vold?

Fysisk vold er, når en person påfører fysisk skade eller smerte på en anden person. 

Eksempler på Fysisk vold

Fysisk vold kan bruges til at tvinge en partner eller en anden i en nær relation til at gøre noget eller til at underkaste eller isolere sig. Der findes mange motiver og former for fysisk vold, men følgende eksempler er ikke ualmindelige, når der er vold i et parforhold: 

 • Slå med flad hånd
 • Stikke med kniv eller anden genstand 
 • Fastholde 
 • Ruske 
 • Rive i hår
 • Give lussinger
 • Slå med knytnæve
 • Sparke
 • Skubbe op af en væg
 • Tage kvælertag
 • Lave brændemærke med ild eller med cigaret
 • Forhinde en anden person i at sove eller spise 

Begrebet dækker over alt fra lussinger, slag, isolation, fastholdelse, indespærring og til det at forhindre andre i at få opfyldt fysiske behov så som at spise og sove til vold af så grov karakter, at den har døden til følge.

Fysisk vold sker ofte i kombination med andre voldsformer

Der er mange der tror, vold kun er fysisk, men det er ikke rigtigt. Der findes mange former for vold. Den kan være psykisk, seksualiseretøkonomisk eller eller af en anden form.  Fysisk vold i nære relationer sker ofte i kombination med en eller flere af de andre former for vold.


Er du udsat fysisk vold i en nær relation?

Er du, eller er du i tvivl, om du er, udsat for fysisk vold i en nær relation? Ring til os for hjælp og råd!


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!
Den teoretiske viden om vold i nære relationer i Danner udspringer af en kombination af af praksiserfaringer vores fra arbejdet med voldsudsatte samt egne og andres sociologiske studier, der afdækker mønstre, som er kendetegnene for voldelige forhold.
Vold mod børn kan have alvorlige konsekvenser. Volden kan være fysisk, psykisk eller af en anden form. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – har du pligt til at reagere. Læs mere om vold mod børn her!