Fysisk vold

Hvad er fysisk vold?

Fysisk vold er, når en person påfører fysisk skade eller smerte på en anden person.

Begrebet dækker over alt fra lussinger, slag, isolation, fastholdelse, indespærring og det at forhindre andre i at få opfyldt fysiske behov så som at spise og sove til vold af så grov karakter, at den har døden til følge.


Fysisk vold sker ofte i kombination med andre voldsformer

Der findes mange former for vold. Volden kan være psykisk, seksuel, materiel og økonomisk. Fysisk vold i nære relationer sker ofte i kombination med en eller flere af de andre former for vold.


Er du udsat fysisk vold i en nær relation?

Er du, eller er du i tvivl, om du er, udsat for fysisk vold i en nær relation? Ring til os for hjælp og råd!


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt