Kender du en voldsudsat?

Kender du en voldsudsat
Har du mistanke om, at din veninde bliver slået eller chikaneret af kæresten? Bliver din kollega eller nabo truet af familien - stalket? Kender du et barn, der lever i et voldeligt hjem? Bryd tavsheden, og tal om din bekymring!


Kender du en voldsudsat, så bryd tavsheden 

Vold er et tabu, og de mennesker, der er udsat for vold lukker tit selv øjnene for volden. Derfor er du vigtig. Kender du en voldsudsat, så bryd tavsheden og tal om din bekymring. Også selvom du bare har mistanke om vold. 

 

Tegn på vold

  • Konstante opringninger fra voldsudøveren 
  • Social isolation - fx isoleres den udsatte fra fester, venner og familie 
  • Blå mærker og hævelser, der gemmes væk bag tørklæder, ekstra lag tøj og make-up
  • Forbud mod at gå alene uden for hjemmet - fx bliver den voldsudsatte altid kørt til og fra arbejde)
  • Højt fravær på arbejdspladsen
  • Psykiske og fysiske problemer – fx mavepine, hovedpine, angst og træthed

Svært for den voldsudsatte at gå

Den bedste måde du kan hjælpe på, er ved at prøve at forstå.

En person, der er voldsudsat, bliver gradvist nedbrudt psykisk. Den psykiske nedbrydning er en del af dét, der kaldes voldens normaliseringsproces; volden er blevet indarbejdet i relationen og er blevet en del af hverdagen. Den voldsudsattes grænser for, hvad der er normalt er gradvist blevet rykket, og har volden stået på et stykke tid, kan hun muligvis ikke længere skelne imellem, hvad der er normalt, og hvad der ikke er.

En konsekvens af vold er, at man mister tiltroen til sin egen dømmekraft. Måske føler hun skyld og skam over volden. Måske er hun nedbrudt. Vold nedbryder nemlig langsomt og systematisk et menneskes selvværd. Det kan være, at volden er så massiv, at den har skabt et mønster, der fastholder hende og gør det svært at forlade ham. Hvis der er børn i deres parforhold, og/eller hvis hun er praktisk eller økonomisk afhængig af ham, er det ekstra svært for hende at gå. 


Sådan hjælper du - tal om din bekymring

Du kan være til stor hjælp på flere måder. Du kan få sat fokus på volden, og du kan opsøge professionel hjælp. Det kan føles som en kamp på ad bakke. Men din hjælp er vigtig, og du har selv mulighed for at få støtte, hvis det hele bliver for overvældende for dig.

Hvis du er pårørende til en person, som er udsat for vold, så tal om din bekymring. Vold er et tabu. Både for pårørende og for den, som er udsat. Derfor er det vigtigt, at du bryder tavsheden.

Når du spøger ind til volden, skal du sørge for, at du er alene med den voldsudsatte. Du skal respektfuldt til hende, vise omsorg og forståelse for hendes situation. Fortæl hende om muligheden for at søge professionel hjælp - Du kan eventuelt opfordre hende til at ringe til Danner for hjælp og råd. 


Vær parat til at blive afvist

De mennesker, der er udsat for vold, lukker ofte selv øjnene for volden. Vær derfor parat til at blive afvist.

For mange tager det syv forsøg at forlade en voldelig partner, og mange lever med volden i mere end tre år. At en voldsusat reagerer afvisende over din konfrontation betyder ikke, at du skal trække dig fuldstændig. Det betyder, at hun ikke er klar til en konfrontation lige nu. Her skal du sikre dig, at hun ved, at du står til rådighed og bliver ved med at være der for hende. 

Få en række gode råd fra Danners Direktør, Lisbeth Jessen, til, hvordan du som pårørende kan hjælpe bedst muligt. 


Reager øjeblikkeligt ved vold mod et barn

Hvis du er vidne til vold mod et barn, skal du reagere. Giv til kende, at det ikke er i orden. Tilbyd din hjælp, eller kontakt politiet, hvis den konkrete situation kræver akut indgriben.


Underret altid kommunen, hvis der er børn involveret

Hvis der er børn i et voldeligt forhold, har du pligt til at underrette volden - også selvom barnet ikke udsættes for fysisk vold. For et barn er det psykisk vold, når barnet overværer vold mellem forældrene. Du skal underette kommunen, også hvis du blot har mistanke om vold mod et barn. Det er ulovligt at undlade at underette vold mod børn. Underretning er en vej til hjælp, og det er at vise omsorg for barnet. Som mor til voldsudsatte børn viser man ansvar, når man beder om hjælp – det er ikke et nederlag. 


I Danner deler vi gerne vores viden og erfaring. Alt er bedre end ingenting, hvis du er pårørende til en, der bliver udsat for vold. Her kan du læse en række gode råd til, hvordan du kan hjælpe bedst muligt.
I Sig det til nogen kan du få specialiseret rådgivning, hvis har levet i et voldeligt forhold. Du lærer at forstå volden og dens konsekvenser, og du får redskaber til bedst muligt at lægge volden bag dig og komme videre.
En underretning er en måde at gøre kommunen opmærksom på din bekymring for, at et barn eller en ung under 18 år ikke trives og har brug for hjælp og støtte.