Klageadgang

Hvem kan klage?

Voldsudsatte kvinder, pårørende eller fagpersoner, der har været i kontakt med vores rådgivning, kan indsende en klage. Beboere eller tidligere beboere kan også indsende en klage over opholdet eller begrundelse for udlogering.

Vi opfordrer til, at du fortæller os det med det samme, hvis du har en dårlig oplevelse med vores rådgivning eller under dit ophold. Så kan vi nemlig ændre på det undervejs, og du kan få glæde af rådgivningen eller dit fortsatte ophold.

Hvis du har forsøgt at tage denne dialog med os, men ikke har oplevet den ønskede effekt, kan du udfylde nedenstående klageformular og sende til os.

 

Hvad kan du klage over?

 

Hvad kan du ikke klage over?

  • Afgørelser truffet omkring dine pårørende.
  • Andre brugere af rådgivningen eller krisecenteret.
  • Åbningstider eller andre praktiske forhold, fx ventetid, forplejning eller beliggenhed.
  • Bortvisning eller udlogering på baggrund af manglende overholdelse af husets regler eller ved uhensigtsmæssig adfærd.

 

Hvordan kan du klage?

For at klage skal du sende en mail til klage@danner.dk. Du vil modtage en kvittering på din klage, og du kan forvente svar inden for 4 uger. 

Ved klage vil vi bede dig oplyse følgende:

  • Dit navn og kontaktoplysninger (frivilligt).
  • Noter venligst i emnefeltet, hvorvidt din klage vedrører vores Åben Rådgivning; forløb i rådgivningscenteret – Sig det til nogen; eller ophold på Krisecenteret.
  • Hvad der klages over og hvornår rådgivningen fandt sted.
  • Din forventning til os vedrørende din klage.

 

Hvordan håndterer vi din klage?

Din klage vil blive videresendt til lederen af det tilbud, du ønsker at klage over. Vi bruger som minimum altid klager over rådgivningen/opholdet eller rådgiveres adfærd til at reflektere over vores praksis og undersøge, om og på hvilken måde vi kan forbedre os og vores tilbud. 

Klager du over udlogering fra krisecenteret, og fastholder vi vores afgørelse, videresender vi din klage til Ankestyrelsen, der herefter vil kontakte dig, hvis de omstøder krisecenterets afgørelse. Du kan læse mere på Ankestyrelsens hjemmeside.

 

Hvordan behandles dine personoplysninger i forbindelse med en klage?

Når din klage er behandlet, slettes al korrespondance. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her.

Videresendes din klage til Ankestyrelsen, opbevarer vi dine oplysninger omkring klagen og under dit ophold under sagens behandling.