Naturbaseret terapi


Forskning viser, at naturen kan have en afstressende og stabiliserende effekt på folk med traumer. Derfor indgår naturbaseret terapi i Danners terapihave nu i behandlingstilbuddet til krisecenterets beboere.

Kvinder og børn, der bor på krisecenter, har oplevet en stor fysisk og psykisk belastning gennem en kortere eller længere periode. Mange kæmper med symptomer som angst, søvnproblemer, koncentrationsbesvær og psykosomatiske smerter som fx mavepine. Det er derfor altafgørende for deres helingsproces, at de kan få mulighed at genfinde ro, styrke og tillid til egne kræfter. 

Mennesker, der har været udsat for traume, får det bedre af at opholde sig i naturen. Det viser forskning og praktisk erfaring fra fx terapihaven Nacadia i Hørsholm, hvor man har arbejdet med krigsveteraner, som lider af PTSD. Veteranerne fortæller, at de har fået det bedre af at opholde sig i natur- eller skovområder, og de har lært at bruge naturen som positiv medspiller. Nacadias erfaringer og viden indgår i Danners arbejde med naturbaseret terapi, idet mange voldsudsatte kvinder og børn har PTSD-lignende symptomer. Naturen giver nemlig den ro, de har så svært ved at finde indeni. Naturbaseret terapi er med andre ord et redskab, som kan fremme den mentale sundhed for voldsudsatte kvinder og børn. 

I 2012 etablerede Danner en terapihave, som et frirum hvor kvinder og børn på krisecenteret har mulighed for at bearbejde det, de har været igennem.

Haven giver børnene på krisecenteret bedre mulighed for at lege og på anden vis at kunne udtrykke sig. Derudover får de også mulighed for at lege og interagere med andre børn. Det kan være en hård belastning for børn at være på krisecenter, så frirummet i leg er vigtigt for børnene.

For kvinderne, der har været udsat for vold, er en typisk konsekvens, at de har mistet fornemmelsen for deres egen krop, og hvor deres egne grænser går. Her kan naturbaserede aktiviteter give dem mulighed for komme i kontakt med sig selv igen og afsøge egne grænser. Vores ambition er, at Danners terapihave er med til at højne voldsudsatte kvinder og børns livskvalitet og samtidig hjælpe dem til at fastholde et liv uden vold. 

I 2017 professionaliserede vi brugen af den yderligere i et samarbejde med Københavns Universitet og med støtte fra fem fonde. I den forbindelse har vi blandt andet udarbejdet en naturterapeutisk manual for haven. 


Læs om den teoretiske viden om vold, Danner videnscenter og krisecenter i metode og praksis tager udgangspunkt i.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.
Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs mere om, hvad psykisk vold er og få eksempler her.