Naturbaseret terapi

Naturbaseret terapi


Naturbaseret terapi kan fremme den mentale sundhed for voldsudsatte

Forskning viser, at naturen kan have en afstressende og stabiliserende effekt på folk med traumer. Derfor indgår naturbaseret terapi i Danners terapihave i behandlingstilbuddet til krisecenterets beboere.

Kvinder og børn, der bor på krisecenter, har oplevet en stor fysisk og psykisk belastning. Mange kæmper med symptomer som angst, søvnproblemer, koncentrationsbesvær og psykosomatiske smerter som fx mavepine. Det er altafgørende for deres helingsproces, at de kan få mulighed at finde ro, styrke og tillid til egne kræfter. 

Mennesker, der har været udsat for traume, får det bedre af at opholde sig i naturen. Det viser forskning og praktisk erfaring fra fx terapihaven Nacadia i Hørsholm, hvor man har arbejdet med krigsveteraner med PTSD. Veteranerne fortæller, at de har fået det bedre af at opholde sig i natur- eller skovområder, og de har lært at bruge naturen som positiv medspiller. Naturen giver dem nemlig den ro, de har svært ved at finde indeni. Mange voldsudsatte kvinder og børn har PTSD-lignende symptomer. Derfor trækker Danner på Nacadias erfaringer og arbejder med Naturbaseret terapi, som et er et redskab til at fremme den mentale sundhed for voldsudsatte kvinder og børn.

Et frirum til børnene 

Haven giver børnene på krisecenteret bedre mulighed for at lege og på anden vis at kunne udtrykke sig. Derudover får de også mulighed for at lege og interagere med andre børn. Det kan være en hård belastning for børn at være på krisecenter, så frirummet i leg er vigtigt for børnene.


Etablering af terapihave til Danners beboere

I 2012 etablerede vi en terapihave, som et frirum hvor kvinder og børn på krisecenteret har mulighed for at bearbejde det, de har været igennem

For kvinderne, der har været udsat for vold, er en typisk konsekvens, at de har mistet fornemmelsen for deres egen krop, og hvor deres egne grænser går. Her kan naturbaserede aktiviteter give dem mulighed for komme i kontakt med sig selv igen og afsøge egne grænser. Vores ambition er, at Danners terapihave er med til at højne voldsudsatte kvinder og børns livskvalitet og samtidig hjælpe dem til at fastholde et liv uden vold. 

I 2017 professionaliserede vi brugen af den yderligere i et samarbejde med Københavns Universitet og med støtte fra fem fonde. I den forbindelse har vi blandt andet udarbejdet en naturterapeutisk manual for haven. 


Den teoretiske viden om vold i nære relationer i Danner udspringer af en kombination af af praksiserfaringer vores fra arbejdet med voldsudsatte samt egne og andres sociologiske studier, der afdækker mønstre, som er kendetegnene for voldelige forhold.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!
Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.