Økonomisk vold


Hvad er økonomisk vold?

Økonomisk vold er, når en person udnytter en anden person økonomisk eller fratager en anden persons økonomiske frihed. 

Begrebet økonomisk vold dækker over alt fra overvågning og kontrol af økonomi, det at nægte andre adgang til at tjene egne penge eller adgang til egen konto eller tvinge en person til at aflevere sine tjente penge. Økonomisk vold er også at tvinge en person til at bede andre om penge eller tvinge en person til at underskrive lån eller på anden vis blive gældsat. 


Økonomisk vold sker ofte i kombination med andre voldsformer

Der findes mange former for vold. Volden kan være psykisk, fysisk, seksualiseret, eller andre former for vold. Økonomisk vold i nære relationer sker ofte i kombination med en eller flere af de andre former for vold. 


Er du udsat økonomisk vold i en nær relation? 

Er du, eller er du i tvivl, om du er, udsat for økonomisk vold i en nær relation? Ring til os for hjælp og råd


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.
Læs om den teoretiske viden om vold, Danner videnscenter og krisecenter i metode og praksis tager udgangspunkt i.
Vold mod børn kan have alvorlige konsekvenser. Volden kan være fysisk, psykisk eller af en anden form. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – har du pligt til at reagere. Læs mere om vold mod børn her!

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Tilmeld dig Talk Towns digitale events – og få adgang til Danners event på fredag kl. 18 til 19:30 om ’Vold mod kvinder under corona-nedlukningen – hvad gør vi nu’.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!