Økonomisk vold


Hvad er økonomisk vold?

Økonomisk vold er, når en person udnytter en anden person økonomisk eller fratager en anden person den økonomiske frihed. Partnervold og social kontrol handler ofte om at have magten, og her spiller den økonomiske magt ind i det samlede billede. Uden adgang til sin egen økonomi er man frataget langt de fleste af sine muligheder.

Opråb: Nøglen til din personlige selvbestemmelse går gennem økonomisk frihed.

En enkelt handling inden for økonomisk vold kan se 'uskyldig ud', men ofte er den en del af et større mønster i den psykiske vold. Eksempler på økonomisk vold kan være:

  • overvågning og kontrol af NemID, penge, konti og økonomi
  • nægte en anden adgang til at tjene sine egne penge
  • tvinge en person til at aflevere sine tjente penge
  • tvinge en person til modydelser for få adgang til sine egne penge
  • bruge fælles børn som en arena for økonomisk (og juridisk) magt 
  • gældsætte et andet menneske uden dennes kendskab 

Det er ikke ulovligt, at udlevere koden til sin NemID til fx sin mand eller far, men man risikerer, at han misbruger informationerne til fx at berige sig selv eller misbruge den økonomiske indsigt i et spil om at udøve magt over dig og dine eventuelle børn.

!!! Giv derfor aldrig koden til din NemID, e-boks, netbank osv. til andre - heller ikke til ham du elsker allermest.

Økonomisk vold sker ofte i kombination med andre voldsformer

Der findes mange former for vold. Volden kan være psykisk, fysisk, seksualiseret eller andre former for vold. Økonomisk vold i nære relationer sker ofte i kombination med en eller flere af de andre former for vold. 


Er du udsat økonomisk vold i en nær relation? 

Er du, eller er du i tvivl, om du er, udsat for økonomisk vold i en nær relation? Ring til os for hjælp og råd


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!
Den teoretiske viden om vold i nære relationer i Danner udspringer af en kombination af af praksiserfaringer vores fra arbejdet med voldsudsatte samt egne og andres sociologiske studier, der afdækker mønstre, som er kendetegnene for voldelige forhold.
Vold mod børn kan have alvorlige konsekvenser. Volden kan være fysisk, psykisk eller af en anden form. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – har du pligt til at reagere. Læs mere om vold mod børn her!