Partnerdrab er kulminationen på massiv psykisk vold

Meget forskning peger på, at den kønsbaserede vold, hvor visse mænd tror, de har ret til at dominere kvinder, skal bekæmpes, hvis vi skal nedbringe antallet af kvindedrab og omfanget af partnervold.

I november sidste år skabte en særlig sag om kvindedrab stor opmærksomhed. En 39-årig mand dræbte sin kvindelige kæreste på 31 år i Ruds Vedby i Vestsjælland, hvorefter han kørte 20 kilometer til Kundby og dræbte sin eks-partner, en 34-årig kvinde. Sagen er opsigtsvækkende, fordi gerningsmand på samme dag dræbte to kvinder, han havde eller havde haft en intim relation til – og undervejs var han i kontakt med politiet.  

To kvinder med børn og pårørende, drømme og håb. Fire børn har mistet deres mor og skal nu leve med, at de var til stede i huset, da deres far gjorde en ende på deres mors liv.  

Vi kender ikke alle omstændighederne i sagen, men hvis den bliver undersøgt for fællesnævnere i forhold til andre partnerdrab, så kan vi få vished for, om der rent faktisk er et mønster, som går igen - og om det kan bidrage til at forebygge lignende sager i fremtiden.  Det sker i gennemsnit 12 gange om året i Danmark, at mænd dræber den kvinde, som er eller har været deres tætte partner. En del forskning viser, at der er fællesnævnere i disse sager. 

Partnerdrab er den største enkeltstående drabstype  

En forskningsundersøgelse fra efteråret 2019 afdækkede samtlige 1417 drab i perioden 1992 til 2016. Undersøgelsen er foretaget af retsmedicineren, Asser Hedegård Thomsen. Han konkluderer, at:  

  • Over halvdelen (56%) af de dræbte kvinder i perioden (298 kvinder) blev slået ihjel af deres nuværende eller tidligere partner. 
  • 85% af ofrene for partnerdrab var kvinder. For de kvindelige ofre var partnerens motiv overvejende jalousi og/eller skilsmisse.  
  • Generelt udgør partnerdrab 26,7 % af alle drab i perioden, hvilket gør det til den største enkeltstående drabs-type i Danmark.  

I 2020 har Justitsministeriet også offentliggjort en rapport om drab i Danmark fra 2012-17, hvor det også dokumenteres at det ikke er psykisk sygdom men mandling dominans, der er hovedårsagen til disse drab. I rapporten står der bl.a.:  

Sammenlignet med gerningsmændene generelt, er relativt få gerningsmænd til partnerdrab psykisk syge m.v. (straffelovens § 16). Blandt motiver til partnerdrab forekommer jalousi og separation ofte. En relativ stor andel af disse drab er begået i private hjem.

Psykisk vold øger risikoen for partnerdrab  

De danske forskere, Nell Rasmussen (cand.jur.) og Esther Nørregaard Nielsen (cand.scient.soc.), har undersøgt partnerdrab i Danmark fra 2009-11 og fandt, at drabene i langt de fleste tilfælde er en kulmination af psykisk partnervoldvold:   

Næsten 2/3 af drabsmændene havde udøvet psykisk vold mod partneren i form af stærk dominans, og/eller kontrol, udad reagerende jalousi, døds—og andre trusler mod partneren, isolering og ydmygelser af kvinden. 

Gennem vidneberetninger fra bl.a. pårørende har forskerne afdækket, at halvdelen af de dræbte kvinder havde været meget bange for drabsmanden og havde udtrykt frygt for, at manden ville dræbe dem eller deres børn - også selv om han ikke udøvede fysisk vold. For nogle af kvinderne var frygten begrundet i gentagne konkrete dødstrusler, for andre lå den i mere indirekte trusler: ”Hvis jeg ikke kan få dig, skal ingen have dig.” Forskere i bl.a. England er stødt på samme retorik hos drabsmanden.  

Halvdelen af kvinder på krisecenter er blevet truet på livet – og den psykiske vold er værst 

En endnu ikke offentliggjort undersøgelse af voldsudsatte kvinder på krisecenter tegner et billede af, at en stor del af kvinderne på Danners krisecenter har levet med grov fysisk vold og trusler om drab.

  • Over halvdelen af de adspurgte er blevet truet på livet af deres partner
  • Lidt under halvdelen angiver, at deres partner har taget kvælertag på dem minimum én gang.
  • 5% af kvinderne angiver, at manden taget kvælertag på dem mere end 10 gange.  

Denne og andre undersøgelser peger også på, at den psykiske vold har sat langt større spor hos kvinden end den grove fysiske vold og trusler. Det samme viser erfaringen fra praksis i Danners krisecenter.  

 

Læs Danners anbefaling om at opkvalificere voldsfaglig viden hos frontpersonale for at nedbringe antallet af partnerdrab og omfanget af vold mod kvinder.  


Hjælp Danner med at stoppe kvindedrab - skriv under i dag.
Lotte blev udsat for drabsforsøg af sin partner, men han blev kun dømt for simpel vold.
Britisk forsker har kortlagt 372 kvindedrab og kan afsløre, at perioden forud for drabene følger otte trin.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Eksperter fra krisecentre for kvinder og børn fortæller om de vanskelige måneder hvor volden i hjemmet steg. Vi deler vores indsigter, succeser og fejltrin - og giver undervejs mikrofonen til publikum. Onkel Dannys Plads 25/9 2020 fra kl. 18-19.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!