Psykisk vold

Hvad er psykisk vold? 

Psykisk vold er, når en person mere end en gang nedgør, ydmyger, krænker, dominerer, manipulerer, truer eller isolerer en anden person. Volden ligger i gentagelsen og betyder, at den voldsudsattes selvværd bliver nedbrudt. Psykisk vold har til formål at kontrollere eller begrænse den anden persons livsudfoldelse, og den kan være mere eller mindre planlagt fra udøverens side.

Nedenfor har vi oplistet en række punkter, som alle er eksempler på psykisk vold

 • At sige: "Hvis du elskede mig, ville du.."
 • At blive vred, hvis partneren vil være sammen med sine venner
 • At isolere partneren fra venner og familie og tale dårligt om dem
 • At true med at skade partneren eller sig selv, hvis partneren vil forlade ham/hende
 • At kræve at vide, hvor partneren er - altid, og kan finde på at spore partneren via hans/hendes gps i telefonen
 • A tjekke partnerens telefonopkald, sms'er, e-mails eller adfærd på sociale medieplatforme
 • At have pludselige humørsvingninger; blive virkelig sur, virkelig hurtigt for efterfølgende at sige "jeg elsker dig" lige så hurtigt 
 • At puste sig op og virke truende i en diskussion med partneren
 • At true med at sprede rygter om partneren - eller fortælle andre om partnerens dybeste hemmeligheder
 • At rakke ned på partneren og være nedladende
 • At kontrollere partneren; fx ved at bestemme, hvilket tøj partneren skal gå med, og hvem partneren skal omgåes og sige
 • At bebrejde andre for sine problemer eller følelser
 • At bruge nedsættende eller krænkende ord
 • At true til at holde det hemmeligt, hvad der foregår mellem ham/hende og partneren
 • At presse partneren til at sende nøgenbilleder


Stalking

Stalking er en form for psykisk vold, hvor en person systematisk og vedvarende overvåger, forfølger og chikanerer en anden person i en nær relation fx en ekspartner. Stalking er en konstellation af adfærd og hændelser, der påføres et andet menneske, og som af den udsatte opleves som gentagen, påtrængende og unøsket kontrol, kontakt og kommunikation.

Se mere på Dansk Stalking Centers hjemmeside
 

Digitaliseret vold 

Ved digitaliseret vold foregår overgrebene online fx via SMS-beskeder, pr. mail eller på sociale medieplatforme. Volden kan ligge i skriftlige trusler, chikane, uønsket deling af private billeder og videoer, hacking og overvågning og kontrol via en telefons GPS. Digitaliseret vold kan have mange former, som med teknologiens hastige udvikling er under konstant forandring. 


Psykisk vold sker ofte i kombination med andre voldsformer

Der findes mange former for vold. Volden kan være fysisk, seksualiseretøkonomisk eller andre former for vold. Psykisk vold i nære relationer kan ske sammen med en anden form for vold og sker ofte i en kombination. 


Er du udsat for psykisk vold? 

Er du udsat for psykisk vold? Skaderne fra psykisk vold er ikke på samme måde synlige, som ved fysisk vold, hvor et slag som oftest giver et mærke eller et blåt øje. Men psykisk vold er mindst ligeså alvorlig som fysisk vold. Derfor gør Danmark psykisk vold strafbart pr. 1. marts 2019. Er du udsat for psykisk vold, eller er du i tvivl, om du er? Ring til os for hjælp og råd


Har I et sundt forhold, hvor I respekterer hinanden? Psykisk vold kan være svær at opdage før man står i problemer til halsen med både frygt og kærlighed, vrede, usikkerhed og en spiral af psykisk vold.
Laura, Kristina og Berith fik kærester, som viste sig at være kontrollerende, krænkende og voldsomt dominerende. For dem alle gælder, at den psykiske vold er eller var den sværeste at komme fri af.
Vidste du at psykisk vold også kaldes intim-terror? Rets- og politipraksis gør det praktisk talt umuligt at anmelde psykisk vold selvstændigt. Mere viden er vejen til at stoppe psykisk vold.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt