Psykisk vold

 • Psykisk vold


Hvad er psykisk vold? 

Psykisk vold er, når en person mere end en gang nedgør, ydmyger, krænker, dominerer, manipulerer, truer eller isolerer en anden person. Volden ligger i gentagelsen og betyder, at den voldsudsattes selvværd bliver nedbrudt. Psykisk vold har til formål at kontrollere eller begrænse den anden persons livsudfoldelse, og den kan være mere eller mindre planlagt fra udøverens side.

Jeg havde altid sagt til mig selv, at hvis jeg fik en kæreste, der slog mig, så ville jeg gå. Men når det er psykisk, lægger man ikke mærke til det på samme måde. Hvis man ikke ved, at det kan være lige så hårdt, så tror jeg ikke, at man tænker over det. Mathilde, 17 år.

Eksempler på psykisk vold

 • Sige: "Hvis du elskede mig, ville du.."
 • Blive vred, hvis partneren vil være sammen med sine venner
 • Isolere partneren fra venner og familie og tale dårligt om dem
 • True med at skade partneren eller sig selv, hvis partneren vil forlade ham/hende
 • Kræve at vide, hvor partneren er - altid, og kan finde på at spore partneren via hans/hendes gps i telefonen
 • Tjekke partnerens telefonopkald, sms'er, e-mails eller adfærd på sociale medieplatforme
 • Pludselige humørsvingninger; blive virkelig sur, virkelig hurtigt for efterfølgende at sige "jeg elsker dig" lige så hurtigt 
 • Puste sig op
 • Virke truende 
 • Angribe på personlighed
 • True med at sprede rygter om partneren - eller fortælle andre om partnerens dybeste hemmeligheder
 • Rakke ned, latterliggøre, være nedladende, ydmyge, kritisere, kalde øgenavne - altså verbal vold
 • Kontrollere partneren; fx ved at bestemme, hvilket tøj partneren skal gå med, og hvem partneren skal omgås 
 • Bebrejde andre for sine problemer eller følelser
 • Bruge nedsættende eller krænkende ord
 • True til at holde det hemmeligt, hvad der foregår mellem ham/hende og partneren
 • Presse partneren til at sende nøgenbilleder


Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden!


Hvorfor er psykisk vold farlig?

Hvert år udsættes mindst 38.000 kvinder for vold fra deres partner. Mens den fysiske vold er den mest synlige, er den psykiske vold den mest hyppige og mest skadelige. Den anslås, at 500.000 kvinder og 280.000 mænd herhjemme lever eller har levet i et forhold med psykisk vold.

Psykisk vold har store konsekvenser for den udsatte, som ofte skal bruge lang tid på at komme oven på igen.

"Når en kvinde bliver ydmyget, truet, talt ned til eller kontrolleret af sin partner gennem flere år, så gør det ondt helt ind i sjælen, og hun kender til sidst ikke sig selv. Sådan en kvinde har brug for hjælp til at finde selvtilliden, selvværdet og overskuddet til fx at gå arbejde og mødes med familie og venner igen," siger Lisbeth Mosebo, souschef i Danners krisecenter.

Man kan ikke umiddelbart se skaderne fra den psykiske vold, og derfor er det svært både for den voldsudsatte og for udenforstående at vide, hvornår den foregår. Psykisk vold handler typisk om, at voldsudøveren systematisk truer, ydmyger eller nedgør sin partner. Det kan være at blive latterliggjort, ydmyget, udsat for kritik, overvåget og isoleret. Truslerne fylder ofte meget i den psykiske vold. Fx trusler om fysisk vold, mishandling, selvmord eller at børnene vil blive bortført.

 

Selvtillid og selvværd nedbrydes gradvist. 

En kvinde, der er blevet viklet ind i et usundt forhold, hvor manden bruger forskellige taktikker til at kontrollere hende 24/7, mister langsomt troen på sin egen dømmekraft og fornemmelsen for egne grænser. Pludselig kan hun ikke længere skelne mellem, hvad der er sundt og usundt i forholdet, og hvornår hendes grænser er overskredet. Mange forstår ikke, hvorfor kvinden ikke bare forlader den voldelige mand. Svaret ligger for de fleste et sted mellem en oprigtig stormende forelskelse, omsorg for en mand, der er psykisk ustabil og en frygt for, hvad der vil ske medende (og eventuelle børn), hvis hun forlader ham.

"Kvinderne mister deres kompas. Det unormale bliver normalt, og de mister evnen til at se, at det, de bliver udsat for, ikke er i orden," siger Lisbeth Mosebo.

Mange af de kvinder, som kommer på Danners krisecenter, er ikke klar over, at de har været udsat for psykisk vold. Vores erfaringer viser, at det har de. Det har de faktisk alle sammen - i højere eller mindre grad. Men det er først, når de møder fagfolkene på krisecenteret, at de kan tale om al den kontrol, isolation, dominans og ydmygelse, de har været ude for fra deres mand eller kæreste. Og det er først her, de indser, at de har været spundet ind i mandens stærke behov for magt og kontrol. For en del familiers vedkommende er der også børn involveret i voldens mekanismer. Børnene eller moderskabet fylder ofte meget i den psykiske vold, enten ved at manden truer med at tage børnene eller taler nedgørende om moderskabet. Her gælder det om at hjælpe børnene, så de ikke selv bliver voldsudsatte eller -udøvere i voksenlivet.

Den psykiske vold eller intim-terror har konsekvenser. Når en kvinde gang på gang udsættes for krænkelser, nedgørelser og trusler, påvirker det hendes selvtillid og evne til at klare sig selv. En del kvinder får PTSD-lignende symptomer (posttraumatisk stresssyndrom) som depression og angst. Mange mister deres job, enten fordi han truer hende til at sige op, eller fordi hun simpelthen ikke både kan holde styr på job, og de absolutter han stiller hende overfor. Forældreevnen og omsorgen for børnene bliver svækket.

Partnerdrab og familiedrab er desværre ikke ukendte fænomener selv ikke i et reguleret velfærdssamfund som Danmark. Der er desværre flere sager hvert eneste år, hvor en mand har dræbt sin kone, kæreste eller eks – ofte med et motiv, hvor han har mistet eller er ved at miste kontrollen over hende. En dansk rapport viser, at i 75% af sagerne om partnerdrab havde der været psykisk vold i forholdet. Andre familiedrab kan forklares med psykisk sygdom og psykoser.

Psykisk vold er tabu-belagt og underbelyst. Både i befolkningen og på myndighedsniveau. Vi mangler faste begreber om, hvad der er psykisk vold – og hvad der fx bare er dårlige måder at være sammen på. Det sker selvom vi ved, at nedbrydelse af menneskers selvværd er ekstremt skadeligt.

Psykisk ustabile familier har brug for hjælp til at komme ud af volden og videre i nogle sundere livsbaner. Første skridt er en bred anerkendelse og en konkret beskrivelse af den psykiske vold. 

"I Danner hjælper og rådgiver vi særligt kvinder, der har været udsat for vold. Vi hjælper både med kvinderne at bearbejde deres traumer og med at få hverdagen til at være mindre kaotisk. Det kan være man har brug for kommunens hjælp til en ny bolig, at ens økonomi skal genstartes, at man har nogle juridiske problemer i kølvandet på det problematiske forhold og så videre," siger Lisbeth Mosebo.

Der er mange forhold, der gør sig gældende for, at man kan komme videre til et liv uden vold, hvor man vænner sig til at betræde nogle nye stier, end dem man plejer. Derfor arbejder Danner for at styrke kvinders tillid til egne kræfter, så de kan hjælpe sig selv og deres børn videre.
 

Psykisk vold sker ofte i kombination med andre voldsformer

Der findes mange former for vold. Volden kan være fysisk, seksualiseretøkonomisk eller andre former for vold. Psykisk vold i nære relationer kan ske sammen med en anden form for vold og sker ofte i en kombination. Voldsformerne kan hjælpe ofret med at forstå sin egen situation og hjælpe fagpersonen med at præcisere, hvad ofret har været udsat for. Psykisk vold overses ofte, selvom det er den mest udbredte voldsform.


Er du udsat for psykisk vold? 

Er du udsat for psykisk vold? Skaderne fra psykisk vold er ikke på samme måde synlige, som ved fysisk vold, hvor et slag som oftest giver et mærke eller et blåt øje. Men psykisk vold er mindst ligeså alvorlig som fysisk vold. Derfor gjorde Danmark psykisk vold strafbart den 1. marts 2019. Er du udsat for psykisk vold, eller er du i tvivl, om du er? Ring til os for hjælp og råd


Psykisk vold har otte velbeskrevne taktikker, der alle handler om at få magt og kontrol. Nogle er nemme at afkode, andre er mere overraskende.
Vidste du at psykisk vold også kaldes intim-terror? Rets- og politipraksis gør det praktisk talt umuligt at anmelde psykisk vold selvstændigt. Mere viden er vejen til at stoppe psykisk vold.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

27. august 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.