Psykisk vold

Hvad er psykisk vold? 

Psykisk vold er, når en person mere end en gang nedgør, ydmyger, krænker, dominerer, manipulerer, truer eller isolerer en anden person. Volden ligger i gentagelsen og betyder, at den voldsudsattes selvværd bliver nedbrudt. Psykisk vold har til formål at kontrollere eller begrænse den anden persons livsudfoldelse, og den kan være mere eller mindre planlagt fra udøverens side.


Stalking

Stalking er en form for psykisk vold, hvor en person systematisk og vedvarende overvåger, forfølger og chikanerer en anden person i en nær relation fx en ekspartner. Stalking er en konstellation af adfærd og hændelser, der påføres et andet menneske, og som af den udsatte opleves som gentagen, påtrængende og unøsket kontrol, kontakt og kommunikation.

Se mere på Dansk Stalking Centers hjemmeside
 


Psykisk vold sker ofte i kombination med andre voldsformer

Der findes mange former for vold. Volden kan være fysisk, seksuel, materiel og økonomisk. Psykisk vold i nære relationer kan ske sammen med en anden form for vold og sker ofte i en kombination. 


Er du udsat for psykisk vold? 

Er du udsat for psykisk vold? Skaderne fra psykisk vold er ikke på samme måde synlige, som ved fysisk vold, hvor et slag som oftest giver et mærke eller et blåt øje. Men psykisk vold er mindst ligeså alvorlig som fysisk vold. Derfor gør Danmark psykisk vold strafbart pr. 1. marts 2019. Er du udsat for psykisk vold, eller er du i tvivl, om du er? Ring til os for hjælp og råd


Har I et sundt forhold, hvor I respekterer hinanden? Psykisk vold kan være svær at opdage før man står i problemer til halsen med både frygt og kærlighed, vrede, usikkerhed og en spiral af psykisk vold.
Laura, Kristina og Berith fik kærester, som viste sig at være kontrollerende, krænkende og voldsomt dominerende. For dem alle gælder, at den psykiske vold er eller var den sværeste at komme fri af.
Vidste du at psykisk vold også kaldes intim-terror? Rets- og politipraksis gør det praktisk talt umuligt at anmelde psykisk vold selvstændigt. Mere viden er vejen til at stoppe psykisk vold.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt