Seksualiseret vold


Hvad er seksualiseret vold?

Seksualiseret vold er, når en person direkte eller indirekte tvinger en anden person til seksuelle handlinger eller udsætter en anden person for uønsket seksualiseret adfærd eller sprog. 

Begrebet dækker alt fra at blive seksuelt krænket, ufrivilligt at blive gjort til genstand for afsenderens seksualiserede adfærd eller sprog, nedgjort seksuelt, blive filmet uden indvilligelse, blive seksuelt mishandlet, få lagt intime billeder på nettet til forsøgt eller gennemført voldtaget. 

Indirekte tvang kan være det at tvinge en person til at gøre noget, personen ikke har lyst til at gøre. Det kan fx være at sige 'alle andre gør det' eller 'det er normalt at gøre noget for at gøre ens partner glad'. 

Det var lidt et issue, at jeg var jomfru og ikke havde været sammen med nogen. Et almindeligt nej blev mere og mere svært. En aften lå vi og nussede og kælede lidt, og så slog det klik for ham, og så gjorde han det simpelthen bare. Jeg nåede at tænke, det sker ikke! Så gik klappen ned for mig. Det var en følelse af, at jeg kravlede ud af min egen krop og så det hele ude fra. Der gik et par år, før jeg kom ind igen.

Tanja, 25 år. 


Seksualiseret vold sker ofte i kombination med andre voldsformer

Der findes mange former for vold. Volden kan være psykisk, fysiskøkonomisk eller andre former for vold. Seksualiseret vold i nære relationer sker ofte i kombination med en eller flere af de andre former for vold. 


Er du udsat for seksuel vold i en nær relation? 

Er du, er du i tvivl, om du er, udsat for seksuel vold i en nær relation? Ring til os for hjælp og råd!


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!
Den teoretiske viden om vold i nære relationer i Danner udspringer af en kombination af af praksiserfaringer vores fra arbejdet med voldsudsatte samt egne og andres sociologiske studier, der afdækker mønstre, som er kendetegnene for voldelige forhold.
De fleste parforhold begynder med en stormende forelskelse. Desværre udvikler nogle parforhold sig usundt, fordi den ene i forholdet tager magt over den anden. Er du udsat for vold, eller i tvivl om du er? Læs om typiske tegn og få eksempler på vold her.