Seksualiseret vold

Hvad er seksuel vold?

Seksuel vold er, når en person direkte eller indirekte tvinger en anden person til, eller udsætter en anden person for, seksuelle handlinger. 

Begrebet dækker alt fra at blive seksuelt krænket, blive filmet uden indvilligelse, få lagt intime billeder på nettet til forsøgt eller gennemført voldtaget. 


Seksuel vold sker ofte i kombination med andre voldsformer

Der findes mange former for vold. Volden kan være psykisk, fysiskøkonomisk eller andre former for vold. Seksuel vold i nære relationer sker ofte i kombination med en eller flere af de andre former for vold. 


Er du udsat for seksuel vold i en nær relation? 

Er du, er du i tvivl, om du er, udsat for seksuel vold i en nær relation? Ring til os for hjælp og råd
 


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt