Sig det til nogen

Sig det til nogen tilbyder ambulante rådgivningsforløb (og evt. psykologbehandling) til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. SDTN er et samarbejde mellem Danner, Ringsted Krisecenter, Randers Krisecenter, Kolding Krisecenter og Holstebro Krisecenter.


 

Elementer i indsatsen

For voldsramte kvinder

  • Individuel rådgivning
  • Psykologbehandling
  • Gruppeforløb


For pårørende

  • Individuel rådgivning.


Kontakt Sig det til nogen

Kontakt os i København, Randers, Ringsted, Holstebro eller kolding, alt efter hvad der ligger tættest på dig. 

Storkøbenhavn (I København ringer du i første omgang til Danners døgnåbne rådgivning. Oplys derfor, at du ringer vedrørende Sig det til nogen)
Tlf.: 33 33 00 47
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Kolding
Tlf.: 75 53 17 81
Mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk

Holstebro
Tlf.: 22 78 45 68
Mail: sdtn@holstebro.dk

Gratis rådgivnings- og behandlingstilbud 

Sig det til nogen er et gratis rådgivnings- og behandlingstilbud, der bygger på en antagelse om, at hvis kvinder, der er udsat for vold, får mulighed for at få fagspecialiseret rådgivning, vil flere tidligere bryde med volden og på sigt opnå frihed, sikkerhed, selvstændighed, tryghed og mulighed for selvforsørgelse. En tidlig indsats kan med andre ord forebygge og reducere voldens indgriben i kvindens liv. Ambitionen er, at tilbuddet bliver permanent, så voldsudsatte kvinder og deres pårørende får ret til fagspecialiserede rådgivningsforløb og evt. psykologbehandling, selvom de ikke flytter på krisecenter.

Rådgivnings- og behandlingsforløbene kan indeholde forskellige elementer og have forskellig varighed alt efter behov. Der arbejdes dog grundlæggende ud fra nogle fælles rammer.

Sig det til nogen er finansieret med midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal i perioden 2018-2021 samt midler til at udvide kapaciteten af socialfaglige rådgivere og tilføre psykologsamtaler til tilbuddet via satspuljen og finansloven i perioden 2019-2021


Evaluering af Sig det til nogen

Oxford Research evaluerer løbende indsatsen. Indeværende rapport er en midtvejsevaluering, som har til formål at indsamle viden og dokumentere indsatsen, herunder evaluere den udviklede og afprøvede tilgang til ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder uden krisecenterophold, så tilbuddet eventuelt kan udrulles til andre steder af landet. Der er således et fokus på at dokumentere indsatsens indhold, samt hvorvidt og hvordan indsatsen og de positive effekter kan forankres andre steder. 

Læs Sig det til nogens midtvejsevaluering her


I Sig det til nogen kan du få specialiseret rådgivning, hvis har levet i et voldeligt forhold. Du lærer at forstå volden og dens konsekvenser for dig. Du får redskaber til bedst muligt at lægge volden bag dig og komme videre.
Kvinder og deres børn får hjælp til den svære overgang fra krisecenter til egen bolig. De tilbydes en såkaldt Dannerbolig, hvor de også får socialfagligt og pædagogisk rygstød til at mestre livets dilemmaer.
Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.