Sig det til nogen


Sig Det Til Nogen er et ambulant rådgivningstilbud for voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Det er et tre-årigt projekt, som Danner driver sammen med Ringsted og Randers krisecenter støttet af  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Kontakt Sig det til nogen

Kontakt os i København, Randers eller Ringsted, alt efter hvad der ligger tættest på dig. 

Storkøbenhavn

33 33 00 47

sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted

51 72 11 27

ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers

23 99 58 37 / 23 99 58 35

sig-det-til-nogen@randers.dk
 

Projektet bygger på en antagelse om, at hvis kvinder, der er udsat for vold, får mulighed for at få fagspecialiseret rådgivning, vil flere kvinder bryde med volden tidligere og på sigt opnå frihed, sikkerhed, selvstændighed, tryghed og muligheden for selvforsørgelse. En tidlig indsats kan med andre ord forebygge og reducere voldens indgriben i kvindens liv.

Sig det til nogen har flere rådgivere tilknyttet i København, Randers og Ringsted. Rådgiverne har alle en socialfaglig baggrund og meget erfaring med at rådgive og støtte kvinder og pårørende til kvinder, der har været udsat for psykisk, fysisk vold eller andre former for vold.  

På sigt er ambitionen, at tilbuddet bliver permanent, så voldsudsatte kvinder og deres pårørende får ret til fagspecialiserede rådgivningsforløb, selvom de ikke flytter på krisecenter.


Danner forebygger og bekæmper vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi er mobile, har kulturforståelse, taler fire sprog - og vi når ud i det meste af landet.
Er du udsat for vold, eller i tvivl om du er? Vold er meget mere end blå mærker på kroppen. Læs om typiske tegn og eksempler på vold her.
Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs mere om, hvad psykisk vold er og få eksempler her.