Sig det til nogen

Sig det til nogen tilbyder ambulante rådgivningsforløb (og evt. psykologbehandling) til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Danner, Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter.


 

Elementer i indsatsen

For voldsramte kvinder

  • Individuel rådgivning
  • Psykologbehandling
  • Gruppeforløb


For pårørende

  • Individuel rådgivning.


Kontakt Sig det til nogen

Kontakt os i København, Randers eller Ringsted, alt efter hvad der ligger tættest på dig. 

Storkøbenhavn

33 33 00 47

sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted

51 72 11 27

ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers

23 99 58 37 / 23 99 58 35

sig-det-til-nogen@randers.dk

 

Læs mere på Sig det til nogens hjemmeside 
 

Sig det til nogen er et gratis rådgivnings- og behandlingstilbud, der bygger på en antagelse om, at hvis kvinder, der er udsat for vold, får mulighed for at få fagspecialiseret rådgivning, vil flere kvinder bryde med volden tidligere og på sigt opnå frihed, sikkerhed, selvstændighed, tryghed og mulighed for selvforsørgelse. En tidlig indsats kan med andre ord forebygge og reducere voldens indgriben i kvindens liv. Ambitionen er, at tilbuddet bliver permanent, så voldsudsatte kvinder og deres pårørende får ret til fagspecialiserede rådgivningsforløb og evt. psykologbehandling, selvom de ikke flytter på krisecenter.

Rådgivnings- og behandlingsforløbene kan indeholde forskellige elementer og have forskellig varighed alt efter behov. Der arbejdes dog grundlæggende ud fra nogle fælles rammer.

Sig det til nogen er finansieret med midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal i perioden 2018-2021 samt midler til at udvide kapaciteten af socialfaglige rådgivere og tilføre psykologsamtaler til tilbuddet via satspuljen og finansloven i perioden 2019-2021


Evaluering af Sig det til nogen

Oxford Research evaluerer løbende indsatsen. Indeværende rapport er en midtvejsevaluering, som har til formål at indsamle viden og dokumentere indsatsen, herunder evaluere den udviklede og afprøvede tilgang til ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder uden krisecenterophold, så tilbuddet eventuelt kan udrulles til andre steder af landet. Der er således et fokus på at dokumentere indsatsens indhold, samt hvorvidt og hvordan indsatsen og de positive effekter kan forankres andre steder. 

Læs Sig det til nogens midtvejsevaluering her


Danner forebygger og bekæmper vold mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi er mobile, har kulturforståelse, taler fire sprog - og vi når ud i det meste af landet.
Kvinder og deres børn får hjælp til den svære overgang fra krisecenter til egen bolig. De tilbydes en såkaldt Dannerbolig, hvor de også får socialfagligt og pædagogisk rygstød til at mestre livets dilemmaer.
Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Eksperter fra krisecentre for kvinder og børn fortæller om de vanskelige måneder hvor volden i hjemmet steg. Vi deler vores indsigter, succeser og fejltrin - og giver undervejs mikrofonen til publikum. Onkel Dannys Plads 25/9 2020 fra kl. 18-19.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!